modified on 5 lip 2010 at 11:41 ••• 3 161 views

Nie można zalogować się do Menedżera Użytkownika

Z MikroTik Wiki

First make sure that you have:

To log on to customer page, make sure you:

To log on to user page, make sure you: