modified on 1 lip 2010 at 11:10 ••• 6 831 views

ARLAN 655 Wireless Karta Kliencka

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis ogólny

Wprowadzenie

MikroTik RouterOS obsługuje karty Arlan 655 Wireless Interface. Te karty posiadają port rozszerzeń ISO i wprowadza przezroczystą bezprzewodową komunikację z innymi sieciowymi węzłami.

Specyfikacja

Pakiet wymagany: arlan

Licencja wymagana: Level4

Poziom menu: /interface arlan

Sprzęt wymagany: -

Instalacja

Przykład

Poniżej przedstawiono sposób dodania sterownika dla adaptera Arlan 655:

[admin@MikroTik]> driver add name=arlan io=0xD000
[admin@MikroTik]> driver print
Flags: I - invalid, D - dynamic
 #  DRIVER                IRQ IO    MEMORY  ISDN-PROTOCOL
 0 D RealTek 8139
 1  Arlan 655                 0xD000

[admin@MikroTik] driver>

Konfiguracja Interfejsu Bezprzewodowego

Poziom menu: /interface arlan

Opis

Stan karty bezprzewodowej może być odczytany z dwóch diod LED: Status LED oraz Activity LED.

Status LED Activity LED Opis
Bursztynowy Bursztynowy ARLAN 655 funkcjonuje, ale pamięć nieulotna nie jest skonfigurowana
Migający Zielony Bez znaczenia ARLAN 655 nie jest zarejestrowany w AP (tylko tryb ARLAN)
Zielony Wyłączony Normalny stan oczekiwania
Zielony Migający Zielony Normalny stan aktywny
Czerwony Bursztynowy Awaria sprzętu
Czerwony Czerwony Awaria radia

Opis własności

add-name (text; default: test) - nazwa karty (opcjonalne). Musi mieć mniej niż 16 znaków.

arp (disabled | enabled | proxy-arp | reply-only; default: enabled) - ustawienie ARP.

bitrate (1000 | 2000 | 354 | 500; default: 2000) - szybkość danych w Kbit/s.

frequency (2412 | 2427 | 2442 | 2457 | 2465; default: 2412) - częstotliwość kanału w MHz.

mac-address (MAC address) - adres Media Access Control.

mtu (integer; default: 1500) - Maksymalna wielkość pakietu (Maximum Transmission Unit).

name (name; default: arlanN) - przydzielona nazwa interfejsu

sid (integer; default: 0x13816788) - Indentyfikator Systemu. Powinien być taki sam dla wszystkich węzłów w sieci radiowej. Musi być równą liczbą z maksymalną długością 31 znaków.

tma-mode (yes | no; default: no) - Tryb rejestracji sieci (Networking Registration) :

 • yes - ARLAN
 • no - NON ARLAN

Przykład

[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME                       TYPE       MTU
 0 R outer                       ether      1500
 1 X arlan1                      arlan      1500
[admin@MikroTik] interface> enable 1
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME                       TYPE       MTU
 0 R outer                       ether      1500
 1 R arlan1                      arlan      1500

Więcej parametrów konfiguracji i statystyk znajdują się w menu /interface arlan:

[admin@MikroTik] interface arlan> print
Flags: X - disabled, R - running
 0 R name="arlan1" mtu=1500 mac-address=00:40:96:22:90:C8 arp=enabled
    frequency=2412 bitrate=2000 tma-mode=no card-name="test"
    sid=0x13816788

[admin@MikroTik] interface arlan>

Możesz monitować status interfejsu bezprzewodowego:

[admin@MikroTik] interface arlan> monitor 0
   registered: no
  access-point: 00:00:00:00:00:00
    backbone: 00:00:00:00:00:00

[admin@MikroTik] interface arlan>

Przypuśćmy, że mamy skonfigurować bezprzewodowy interfejs aby zakończyć rejestrację do AP o sid=0x3816788. Wystarczy zmienić wartość argumentu sid na 0x3816788 a wartość tma-mode na yes:

[admin@MikroTik] interface arlan> set 0 sid=0x03816788 tma-mode=yes
[admin@MikroTik] interface arlan> monitor 0
     registered: yes
  access-point: 00:40:88:23:91:F8
    backbone: 00:40:88:23:91:F9

[admin@MikroTik] interface arlan>

Rozwiązywanie problemów

Opis

Pamiętaj, że nie wszystkie kombinacje bazowych adresów I/O i IRQ będą działać na konkretnej płycie głównej. Zalecane jest ustawić, że IRQ nie będzie używane w Twoim systemie, i spróbować znaleźć zadowalające ustawienie adresu I/O. Jak zaobserwowano, IRQ 5 i I/O 0x300 lub 0x180 będą w większości przypadków poprawnie działać.

 • Sterownik nie może być załadowany z powodu innego urządzenia wykorzystującego IRQ

Spróbuj ustawić inne IRQ używając przełączniki DIP.

 • Żądany adres I/O nie jest obsługiwany przez Twoją płytę główną

Spróbuj zmienić adres I/O używając przełączniki DIP.

 • Interfejs pc nie jest wyświetlany na liście interfejsów

Zdobądź odpowiednią licencję dla usługi 2.4/5 GHz Wireless Client.

 • Bezprzewodowa karta nie może się zarejestrować w Access Poincie

Sprawdź ustawienie kabli i anteny.