modified on 8 lip 2010 at 08:55 ••• 9 294 views

Aktualizacja Bootloadera RouterBOARD

Z MikroTik Wiki

Poniższy artykuł tłumaczy, jak aktualizować Bootloader firmware RouterBOARD’a.

Na początku, sprawdź swoją wersję RouterOS – czy posiada zainstalowany pakiet routerboard?

[admin@MikroTik] > system package print 
Flags: X - disabled 
 #  NAME              VERSION              SCHEDULED       
 0  system             4.0                           
 1  routing            4.0                           
 2  hotspot            4.0                           
 3  advanced-tools         4.0                           
 4  mpls              4.0                           
 5  security            4.0                           
 6 X ipv6              4.0                           
 7  ppp              4.0                           
 8  dhcp              4.0                           
 9  routeros-mipsbe        4.0                           
10  routerboard          4.0                           
11  wireless            4.0                           
[admin@MikroTik] > 

Następnie, sprawdź wersję swojego RouterBOARD Bootloader’a:

[admin@MikroTik] > system routerboard print 
    routerboard: yes
       model: "750"
   serial-number: "1FC201DD513B"
 current-firmware: "2.18"
 upgrade-firmware: "2.20"
[admin@MikroTik] > 

W tym przypadku widzisz, że jest już dostępna nowsza wersja firmware’a do Bootloader’a wewnątrz twojej wersji RouterOS. Pamiętaj, że nowsze wersje Bootloader’a pochodzą z pakietu routerboard.npk podczas aktualizacji oprogramowania na swoim routerze. Dlatego zawsze upewnij się, czy nie zapomniałeś zainstalować tego pakietu.

Wykonaj teraz komendę upgrade (aktualizuj):

[admin@MikroTik] > system routerboard upgrade 

Routerboot zostanie zaktualizowany.

Druga metoda

Jeśli z jakichś powodów pakiet routerboard.npk nie jest, lub nie może zostać zainstalowany w twojej wersji RouterOS, możesz załadować plik Bootloader bezpośrednio do folderu Pliki (Files) w RouterOS, a następnie wykonać komendę.

[admin@MikroTik] > system routerboard upgrade 

Pliki Bootloader FWF są dostępne tutaj the RouterBOARD homepage.

Trzecia metoda

Jeśli nie ma łączności IP z twoim RouterBOARD’em, możesz także użyć portu szeregowego za pomocą protokołu XMODEM by przesłać plik FWF do router’a, podczas łączenia się przez port szeregowy. Używając menu Bootloader’a, możliwa jest aktualizacja firmware tą metodą. Sposób ten jest “ostatnią deską ratunku” i powinien być stosowany tylko, jeśli pierwsze dwie opisane metody nie skutkują/nie są dostępne.