modified on 1 lip 2010 at 11:10 ••• 36 118 views

Dostęp poprzez Port RS232 oraz Terminal

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis ogólny

Wprowadzenie

Konsola portu szeregowego oraz Terminal są narzędziami używanymi do komunikacji z urządzeniami i innymi systemami posiadającymi port szeregowy. Terminal szeregowy może być wykorzystywany do zarządzania i konfiguracją wielu urządzeń: modemów, urządzeń sieciowych (także routerów MikroTik) i wielu urządzeń, które mogą być podłączone do portu szeregowego (asynchronicznego).

Specyfikacja

Wymagane pakiety: system

Wymagana licencja: level1

Poziom menu, polecenie: /system console, /system serial-terminal

Standardy i technologie: RS-232

Wykorzystanie sprzętu: -

Opis

Funkcja konsoli portu szeregowego może być używana, z wykorzystaniem urządzeń konfiguracyjnych (monitor/klawiatura i port szeregowy), do inicjalizacji lub przywracania ustawień.

Jeżeli nie planujesz użycia portu szeregowego w celu dostępu do innego urządzenia lub wymiany danych z modemem, możesz użyć go jako konsolę szeregową. Pierwszy port szeregowy domyślnie ustawiony jest jako konsola szeregowa, ale możesz udostępnić go innym aplikacją poprzez skasowanie ustawienia domyślnego. Wolny port szeregowy może być także użyty w celu dostępu do innych routerów (lub sprzętu, jak switche, lecz nie modemy), poprzez konsolę szeregową z routera MikroTik RouterOS, poprzez kabel null-modem. Aby umożliwić komunikację komputera PC potrzebny jest emulator terminala (np. HyperTerminal w Windowsie lub minicom w Linkusie).

Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których terminal szeregowy (po stronie zarządzającej) byłby użyteczny:

- gdy aplikacja bezprzewodowa MikroTik usytuowana jest obok urządzeń (włączając switche i routery Cisco), które nie mogą być zarządzane poprzez telnet w sieci IP.

- do monitorowania poprzez port szeregowy urządzeń badających pogodę.

- przy połączeniu z szybkim modemem mikrofalowym, który musi być monitorowany poprzez połączenie szeregowe.

Wraz z wykorzystaniem właściwości terminalu szeregowe, system MikroTik może monitorować do 132 urządzeń (lub nawet więcej).

Konfigurowanie Konsoli Szeregowej

Opis

Kabel null-modem powinien być użyty przy komunikacji konsoli szeregowej z innym komputerem. Poniżej przedstawiony jest diagram kabli konsoli szeregowej dla złączy DB9:

Stronia routera (DB9f) Typ sygnału Kierunek Druga strona (DB9f)
1,6 CD, DSR IN 4
2 RxD IN 3
3 TxD OUT 2
4 DTR OUT 1,6
5 GND 5
7 RTS OUT 8
8 CTS IN 7

Powyższy diagram nie może być używany, jeżeli oprogramowanie ustawione jest na sprzętowe sterowanie przepływem, gdy sprzęt nie obsługuje tej funkcji (np. niektóre modele RouterBOARD mają ograniczoną funkcjonalność portu szeregowego). W takim przypadku należy wyłączyć kontrolę przepływu lub użyć przewodu null-modem ze sprzężeniem zwrotnym, który będzie symulować handshake drugiego urządzenia. Poniżej przedstawionio diagram dla takiego kabla:

Stronia routera (DB9f) Typ sygnału Kierunek Druga strona (DB9f)
1, 4, 6 CD, DTR, DSR LOOP 1, 4, 6
2 RxD IN 3
3 TxD OUT 2
5 GND 5
7, 8 RTS, CTS LOOP 7, 8

Pomimo, że zalecane jest użycie kabla 5-przewodowego, w wielu przypadkach wystarczy 3-przewodowy (tylko dla sygnałów niezapętlonych), pozwalając aby obie pętle istniały tylko wewnątrz złącz. Również istnieją inne możliwości połączenia.

Konfiguracja Konsoli

Poziom menu: /system console

Opis własności

enabled (yes|no; default:no) - czy usługa konsoli szeregowej jest włączona czy nie

free (read-only: flag) - czy konsola jest dostępna

port (name; default: serial0) - który port szeregowy będzie nasłuchiwany

term (text) - typ terminalu

used (read-only: flag) - czy konsola jest w użyciu

vcno (read-only: integer) - liczba wirtualnych konsol - [Alt]+[F1] reprezentuje '1', [Alt]+[F2] - '2', itd.

wedged (read-only: flag) - czy konsola nie jest dostępna

Przykład

Aby wyłączyć konsole wirtualne (dostępne poprzez bezpośrednie połączenie z klawiaturą lub monitorem), oprócz pierwszej:

[admin@MikroTik] system console> print
Flags: X - disabled, W - wedged, U - used, F - free
#  PORT   VCNO   TERM
0 F serial0      MyConsole
1 U     1    linux
2 F     2    linux
3 F     3    linux
4 F     4    linux
5 F     5    linux
6 F     6    linux
7 F     7    linux
8 F     8    linux
[admin@MikroTik] system console> disable 2,3,4,5,6,7,8
[admin@MikroTik] system console> print
Flags: X - disabled, W - wedged, U - used, F - free
#  PORT   VCNO   TERM
0 F serial0      MyConsole
1 U     1    linux
2 X     2    linux
3 X     3    linux
4 X     4    linux
5 X     5    linux
6 X     6    linux
7 X     7    linux
8 X     8    linux
[admin@MikroTik] system console>

Aby sprwadzić ustawienia portu szeregowego:

[admin@MikroTik] system serial-console> /port print detail
 0 name=serial0 used-by=Serial Console baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none
  stop-bits=1 flow-control=none
 1 name=serial1 used-by="" baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1
  flow-control=none
[admin@MikroTik] system serial-console>

Użycie Termiala Szeregowego

Polecenie: /system serial-terminal

Opis

Polecenie używane jest do komunikacji z urządzeniami lub innymi systemami połączonymi do routera poprzez port szeregowy.

Wszystkie sygnał z klawiatury przesyłane są przez port szeregowy i wszystkie dane z przewodu wyprowadzane są do urządzenia dołączonego do tego przewodu. Po wyjściu z funkcji (przez [Ctrl]+[Q]) następuje zaprzestanie przesyłania sygnałów przez port. Prędkość i inne parametry portu szeregowego mogą być ustawione w katalogu /port w konsoli routera. Nie jest przeprowadzana translacja danych na wyjściu portu. Możliwe jest wyłączenie terminala poprzez wprowadzanie sekwencji niepoprawnych znaków kontrolnych lub losowych danych. Nie łącz ze sobą urządzeń o różnych prędkościach i unikaj przesyłania danych binarnych.

Opis własności

port (name) - nazwa używanego portu

Uwagi

Port szeregowy używany jako terminal szeregowy musi być wolny (nie może być żadnych szeregowych konsol, LCD lub innych ustawień). Spójrz do poprzedniego rozdziału, aby sprawdzić jak wyłączyć konsolę szeregową na wybranym porcie. Użyj polecenia /port print aby sprawdzić port używany jest przez inne aplikacje.

[Ctrl]+[Q] i [Ctrl]+[X] mają specjalne znaczenie i są używane do wyjścia z zagnieżdżonych sesji terminalu szeregowego.

Aby wysłać [Ctrl]+[X] na port szeregowy, wćiśnij [Ctrl]+[X][Ctrl]+[X]

Aby wysłać [Ctrl]+[Q] na port szeregowy, wćiśnij [Ctrl]+[X][Ctrl]+[Q]

Przykład

Aby połączyć się z urządzeniem podłączonym do portu serial1:

[admin@MikroTik] system> serial-terminal serial1

[Type Ctrl-Q to return to console]
[Ctrl-X is the prefix key]

Ekran konsoli

Poziom menu: /system console screen

Opis

Funkcja ekranu konsoli służy do zmiany ilości linii na ekranie, jeżeli masz monitor podłączony do routera.

Opis własności

line-count (25|40|50) - liczba linii na ekranie

Uwagi

Parametr stosowany jest wyłącznie dla monitora podłączonego do routera;

Przykład

Aby ustawić rozdzielczośćmonitora z 80x25 na 80x40:

[admin@MikroTik] system console screen> set line-count=40
[admin@MikroTik] system console screen> print
  line-count: 40
[admin@MikroTik] system console screen>