modified on 26 lis 2009 at 16:05 ••• 6 771 views

Dude jako Serwer Syslog

Z MikroTik Wiki

Wstęp

  • MT musi być skonfigurowany aby wysyłał logi na zdalną maszynę, na której zainstalowany jest Dude. Dude musi być skonfigurowany aby akceptował te logi.

Konfiguracja Dude

  • Otwórz główny interfejs użytkownika w Dude
  • przejdź do Logs i upewnij się, że jest wymieniony typ pliku logów Syslog

Image:Dude-logs-new-log.jpg

  • Kliknij Settings i przejdź w zakładkę Syslog. Sprawdź, czy wartość port wynosi 514 (wartość domyślna)


Image:Dude-settings-syslog-add-rule.png

Dodaj reguly pozwalające przyjmować ruch z zakresu adresów IP (np 192.168.1.0/24) i zaznacz w polu Notigication 'log to syslog'

Na koniec dodaj regułę odrzucającą wszystkie inne 'nieznane' połączenia