modified on 17 sty 2008 at 21:51 ••• 8 271 views

Dude jako usługa systemu Windows

Z MikroTik Wiki

Jest to artykuł opisujący w jaki sposób uruchamiać program The Dude jako usługę systemową.

Potrzebne będą następujące pliki (do zdobycia na stronie Microsoftu): SRVANY.EXE, INSTSRV.EXE

  • Skopiuj pliki SRVANY.EXE i INSTSRV.EXE do katalogu systemowego (C:\Windows lub C:\Winnt)
  • Otwórz wiersz poleceń (Start | Uruchom | cmd [enter]) i wykonaj komendę:
INSTSRV dude-server c:\windows\srvany.exe

Komenda ta utworzy usługę systemową pod nazwą dude-server, jednak to jeszcze nie wszystko. Ustaw "Tryb uruchamiania" na "Automatyczny" w panelu "Usługi" (Start | Uruchom | services.msc | [enter]). Warto także ustawić automatyczne ponownie uruchamianie usługi w przypadku wystąpienia błędu (zakładka Odzyskiwanie).

  • Otwórz edytor rejestru (Start | uruchom | regedit.exe [enter]) i zlokalizuj klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dude-server
  • Utwórz podklucz 'Parameters'
  • Następnie w
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dude-server\Parameters

utwórz wartość 'Application' typu REG_SZ, jako dane wprowadź pełną ścieżkę programu np: C:\Program Files\Dude\dude.exe

  • Wystartuj usługę w panelu Usług.
  • Gotowe !
Tekst tłumaczony (z poprawkami) z Wiki MikroTik