modified on 1 lip 2010 at 11:23 ••• 5 482 views

Estymacja Przepustowości Łącza ICMP

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Tester Przepustowości ICMP (prędkość pingu) może być użyty do określenia przepływności do każdego komputera i pozwala wykryć wąskie gardła sieci.

Specyfikacja

Wymagane pakiety: advanced-tools

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /tool ping-speed

Standardy i technologie: ICMP (RFC792)

Wykorzystanie sprzętu: nieznaczne

Test Przepustowości ICMP

Opis

Test ICMP używa dwa standardowe echo-request na sekundę. Czas pomiędzy tymi pingami może być zmieniany. Zmiana rozmiaru pakietu ping umożliwią określenia parametrów i prędkości połączenia w zależności od rozmiaru pakietów. Statystyki są obliczane przy użyciu rozmiaru pakietu ICMP, czasu pomiędzy zapytaniami i odpowiedziami ICMP i porównując parametry pierwszego i drugiego pakietu. Zauważ, że to narzędzie nie może określić dokładnej prędkości łącza i pokazuje niedokładne wyniki.

Opis własności

(IP address) - adres IP, który będzie pingowany

do (name) - nazwa skrytpu, który będzie uruchomiony

first-ping-size (integer: 32..64000; default: 32) - rozmiar pierwszego pakietu ICMP

interval (time: 20ms..5s) - czas pomiędzy powtórzeniem pary pingów

once - określa, czy ping będzie wysłany tylko raz

second-ping-size (integer: 32..64000; default: 1500) - rozmiar drugiego pakietu ICMP

time-between-pings (integer) - czas pomiędzy pierwszym i drugim pakietem ICMP w sekundach. Nowa para pakietów ICMP nigdy nie będzie wysłana przed całkowitym wysłaniem poprzedniej pary i algorytm nie pozwoli na wysłanie więcej niż dwóch pakietow w czasie jednej sekundy

Przykład

W poniższym przykładzie zostanie przetestowane łącze do hosta o adresie IP 159.148.60.2. Przedział czasu pomięszy powtórzeniami wynosi 1 sekunda:

[admin@MikroTik] tool> ping-speed 159.148.60.2 interval=1s
    current: 2.23Mbps
    average: 2.61Mbps

[admin@MikroTik] tool>