modified on 1 lip 2010 at 11:09 ••• 8 761 views

FTP (File Transfer Protocol) Server

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis ogólny

Wprowadzenie

MikroTik RouterOS posiada usługę File Transfer Protokol (FTP). Celem usługi jest ściąganie pakietów oprogramowania, eksport oraz import plików skryptowych jak również przechowywanie stron servletu HotSpot.

Specyfikacja

Wymagane pakiety: system

Wymagana licencja: level1

Poziom menu: /file

Standardy i technologie: FTP(RFC 959)

Wykorzystanie sprzętu: -

Serwer File Transfer Protocol

Poziom menu: /file

Opis

MikroTik RouterOS udostępnia standardowy serwer FTP, który wykorzystuje porty 20 i 21 do komunikacji z innymi hostami w sieci.

Udostępnione pliki jak również wyeksportowane ustawienia lub kopie bezpieczeństwa są dostępne poprzez menu /file. Stamtąd można usuwać niepotrzebne pliki z routera.

Autoryzacja usługi FTP wykorzystuje login i hasło konta użytkownika na routerze. Lokalny użytkownik posiada uprawnienia do zarządzania serwerem FTP.

Opis własności

contents(text) - zawartość pliku ( tylko dla plików tekstowych, limit rozmiaru - 4kB)

creation-time(read-only: time) - data i czas utworzenia pliku

name(read-only: name) - nazwa pliku

package-architecture(read-only: text) - Docelowa architektura pakietu oprogramowania RouterOS (tylko dla pakietów)

package-build-time(read-only: date) - Czas stworzenia pakietu oprogramowania RouterOS (tylko dla pakietów)

package-name(read-only: text) - Nazwa pakietu oprogramowania RouterOS (tylko dla pakietów)

package-version(read-only: text) - Numer wersji pakietu oprogramowania RouterOS (tylko dla pakietów)

size(read-only: integer) - Rozmiar pakietu w bajtach

type(read-only: text) - Typ pliku. Kilka typów plików jest rozpoznawanych poprzez ich rozszerzenia: kopia zapasowa, katalog, pakiet, skrypt, klucz ssh, ale inne pliki są oznaczone rozszerzeniem (plik .html dla przykładu)

Opis polecenia

print - wyświetla listę plików, pokazuje zawartość plików mniejszych niż 4kB, umożliwia edycję plików przy pomocy edytora, ustawia zawartość plików.