modified on 21 lip 2010 at 09:25 ••• 14 148 views

Interfejs/Bonding

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Monitorowanie Łącza ARP

Wstęp

To jest przykład agregacji wielu interfejsów sieciowych w jeden strumień. Pokazane jest jak łączyć wiele wirtualnych (EoIP) interfejsów w celu osiągnięcia maksymalnej przepustowości z naciskiem na dostępność.

Cel

Nauczysz się jak łączyć zdalne lokacje przez wiele fizycznych łączy. Połączony strumień będzie umożliwiał osiągnięcie większej przepustowości i dostępności niż oddzielne łącza.

Schemat Sieci

Dwa routery R1 i R2 są połączone ze sobą przez wieloskokowe łącza bezprzewodowe. Bezprzewodowe interfejsy po obu stronach mają przydzielony adres IP.

Image:Bonding ARP Monitoring Exam.jpg

Zaczynamy

Bonding może być użyty tylko w połączeniach warstwy 2 modelu OSI (poziom Ethernetu). Z tego powodu musimy stworzyć interfejsy EoIP na każdym łączu bezprzewodowym. Poniżej opisano procedurę:

 • na routerze R1:
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.0.1.1/24 tunnel-id=1
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.0.2.1/24 tunnel-id=2
 • na routerze R2
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.1.1.1/24 tunnel-id=1
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.2.2.1/24 tunnel-id=2

Drugim krokiem jest dodanie interfejsu łączonego i określenie interfejsów EoIP jako podrzędne:

 • na routerze R2
[admin@MikroTik] > / interface bonding add slaves=eoip-tunnel1,eoip-tunnel2 mode=balance-rr 

Zajrzyj na tę stronę w celu dowiedzenia się więcej o wyboru trybu bondingu.

 • na routerze R2
[admin@MikroTik] > / interface bonding add slaves=eoip-tunnel1,eoip-tunnel2 mode=balance-rr 

Na koniec dodaj adresy IP do interfejsów złączonych:

 • na routerze R1:
[admin@MikroTik] > / ip address add address 192.168.0.1/24 interface=bonding1

Zajrzyj na tę stronę w celu dowiedzenia się więcej o wyboru trybu bondingu.

 • na routerze R2
[admin@MikroTik] > / ip address add address 192.168.0.2/24 interface=bonding1 

Test konfiguracji

Teraz dwa routery mają dostęp do siebie nawzajem używając adresów z sieci 192.168.0.0/25. Aby sprawdzić sprawność interfeju:

 • na routerze R1:
[admin@MikroTik] > /interface monitor-traffic eoip-tunnel1,eoip-tunnel2
 • na routerze R2
[admin@MikroTik] > /tool bandwidth-test 192.168.0.1 direction=transmit

Powinieneś zauważyć, że ruch jest rozdzielany równo pomiędzy obydwa interfejsy EoIP:

[admin@MikroTik] > /int monitor-traffic eoip-tunnel1,eoip-tunnel2       
  received-packets-per-second: 685   685                 
    received-bits-per-second: 8.0Mbps 8.0Mbps               
    sent-packets-per-second: 21    20                  
      sent-bits-per-second: 11.9kbps 11.0kbps               
  received-packets-per-second: 898   899                 
    received-bits-per-second: 10.6Mbps 10.6Mbps               
    sent-packets-per-second: 20    21                  
      sent-bits-per-second: 11.0kbps 11.9kbps               
  received-packets-per-second: 975   975                 
    received-bits-per-second: 11.5Mbps 11.5Mbps               
    sent-packets-per-second: 22    22                  
      sent-bits-per-second: 12.4kbps 12.3kbps               
  received-packets-per-second: 980   980                 
    received-bits-per-second: 11.6Mbps 11.6Mbps               
    sent-packets-per-second: 21    21                  
      sent-bits-per-second: 11.9kbps 11.8kbps               
  received-packets-per-second: 977   977                 
    received-bits-per-second: 11.6Mbps 11.5Mbps               
    sent-packets-per-second: 21    21                  
      sent-bits-per-second: 11.9kbps 11.8kbps               
-- [Q quit|D dump|C-z pause]
[admin@MikroTik] >

Monitorowanie Łącza

Z łatwością można zauważyć, że powyższa konfiguracja przestanie działać, jeśli jedno z poszczególnych łączy ulegnie awarii. Dzieje się tak, ponieważ nie jest stosowany monitoring łącza. Sterownik bondingu nie ma możliwości uzyskania informacji o problemach z łączami niższej warstwy. Monitoring łącza jest konieczny przy większości konfiguracji. Aby włączyć monitoring łączą ARP (rekomendowany):

 • na routerze R1:
[admin@MikroTik] > / interface bonding set bonding1 link-monitoring=arp arp-ip-targets=192.168.0.2
 • na routerze R2
[admin@MikroTik] > / interface bonding set bonding1 link-monitoring=arp arp-ip-targets=192.168.0.1

Zobacz również