modified on 21 lip 2010 at 08:55 ••• 19 456 views

Interfejs/Ethernet

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis ogólny

Wprowadzenie

MikroTik RouterOS obsługuje różne typy Interfejsów Ethernetowych. Lista wszystkich obsługiwanych Ethernetowych NIC znajduje się na Liście sterowników do urządzeń.

Specyfikacja

Wymagane pakiety: System

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /interface ethernet

Standardy i Technologie: IEEE 802.3

Wykorzystanie sprzętu: Niewielkie

Dodatkowe materiały

Konfiguracja Interfejsu Ethernetowego

Poziom menu: /interface ethernet

Opis własności

arp (disabled | enabled | proxy-arp | reply-only; default: enabled) - Address Resolution Protocol

auto-negotiation (yes | no; default: yes) - gdy włączone, interfejs "ogłasza" swoje maksymalne możliwości w celu osiągnięcia najlepszego możliwego połączenia

cable-setting (default | short | standard; default: default) - zmienia ustawienie długości kabla (dostępne wyłącznie w kartach NS DP83815/6)

 • default - obsługa długich kabli
 • short - obsługa krótkich kabli
 • standard - tak samo jak default

disable-running-check (yes | no; default: yes) - wyłączenie sprawdzania działania interfejsu. Jeżeli wartość ustawiona jest na 'no', router automatycznie wykrywa czy NIC połączony jest z innym urządzeniem w sieci czy nie.

full-duplex (yes | no; default: yes) - definiuje czy transmisja danych odbywa się jednocześnie w obu kierunkach.


mac-address (MAC address) -ustawia numer Media Access Control karty

mdix-enable (yes | no) - czy usługa automatycznego krosowania MDI/X jest włączona dla tego portu (jeżeli jest możliwa)

mtu (integer; default: 1500) - Maksymalny rozmiar ramki (Maximum Transmission Unit)

name (name; default: etherN) - przydzielona nazwa interfejsu, gdzie 'N' jest numerem interfejsu ethernetowego

speed (10 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps) - określa prędkość transmisji danych dla danego interfejsu. Domyślnie wartością jest maksymalna prędkość obsługiwana przez interfejs

Opis Poleceń

blink (name) - miganie diody LED portu przez około 10 sekund. Użyteczne gdy chcesz się dowiedzieć, który fizyczny port Ethernet ma nadaną daną nazwę.

reset-mac (name) - ustawia fabryczną wartość adresu MAC interfejsu NIC

Uwagi

Gdy parametr 'disable-running-check przyjmuje wartość no, router automatycznie wykrywa czy NIC jest połączony z drugim urządzeniem sieciowym. Gdy zdalne urządenie nie jest podłączone (diody LED nie migają), trasa która zestawiona jest przez interfejs jest niepoprawna.

Przykład

[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME                       TYPE       MTU
 0 X ether1                      ether      1500
[admin@MikroTik] > interface enable ether1
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME                       TYPE       MTU
 0 R ether1                      ether      1500
[admin@MikroTik] > interface ethernet
[admin@MikroTik] interface ethernet> print
Flags: X - disabled, R - running
 #  NAME                  MTU  MAC-ADDRESS    ARP
 0 R ether1                 1500 00:0C:42:03:00:F2 enabled
[admin@MikroTik] interface ethernet> print detail
Flags: X - disabled, R - running
 0 R name="ether1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:03:00:F2 arp=enabled 
   disable-running-check=no auto-negotiation=yes full-duplex=yes 
   cable-settings=default mdix-enable=yes speed=100Mbps 
[admin@MikroTik] interface ethernet>

Monitorowanie Statusu Interfejsu

Polecenie: /interface ethernetmonitor

Opis własności

auto-negotiation (done | incomplete) - czy będą wysyłane szybkie impulsy łącza (fast link pulses - FLP') do przylegającego łącza w celu negocjacji prędkości oraz trybu łącza. Obydwie stacje wybierają maksymalną prędkość obsługiwaną przez obie strony. Tryby:

 • done - negocjacja zakończona
 • incomplete - negocjacja nieudana

default-cable-setting (read-only: short | standard) - domyślne ustawienie długości kabla (dostępne wyłącznie w kartach NS DP83815/6)

 • short - obsługa krótkich kabli
 • standard - taka sama wartość jak domyślna

full-duplex (yes | no) - czy transmisja danych odbywa się jednocześnie w obu kierunkach

rate (10 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps) - aktualna prędkość połączenia

status (link-ok | no-link | unknown) - status interfejsu, jeden tryb z poniższych:

 • link-ok - karta połączona jest z siecią
 • no-link - karta nie jest połączona z siecią (przewód nie jest podpięty lub uszkodzony)
 • unknown - nierozpoznane połączenie (jeżeli karta nie raportuje statusu połączenia)

Uwagi

Aby dowiedzieć się jak nadać adresy IP interfejsu przejrzyj sekcję Adresy IP i ARP podręcznika.

Przykład

 [admin@MikroTik] interface ethernet> monitor ether1,ether2
          status: link-ok link-ok
     auto-negotiation: done  done
           rate: 100Mbps 100Mbps
       full-duplex: yes   yes
  default-cable-setting: standard standard

Rozwiązywanie problemów

Opis

 • Monitor interfejsu pokazuje błędne informacje

W kilku rzadkich przypadkach zdarza się, że sterownik urządzenia pokazuje błędne informacje, lecz NIC działa poprawnie (oczywiście, jeżeli karta nie jest uszkodzona).