modified on 21 lip 2010 at 08:55 ••• 8 845 views

Interfejsy

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis ogólny

Wprowadzenie

MikroTik RouterOS obsługuje wiele Kart Interfejsów Sieciowych (NIC) jak i niektóre interfejsy wirtualne (Bonding, Bridge, VLAN, etc). Każda z nich posiada swoje podmenu, ale istnieje lista wszystkich interfejsów, gdzie znajdują się wspólne ustawienia.

Opis

Podręcznik opisuje globalne ustawienia interfejsów MikroTik RouterOS.

Status Interfejsu

Poziom menu: /interface

Opis własności

mtu (integer) - Maksymalny rozmiar pakietu (maximum transmission unit) w bajtach

name (text) - nazwa interfejsu

type (read-only: arlan | bonding | bridge | cyclades | eoip | ethernet | farsync | ipip | isdn-client | isdn-server | l2tp-client | l2tp-server | moxa-c101 | moxa-c502 | mtsync | pc | ppp-client | ppp-server | pppoe-client | pppoe-server | pptp-client | pptp-server | pvc | radiolan | sbe | vlan | wavelan | wireless | xpeed) - typ interfejsu

Przykład

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych intefejsów:

[admin@MikroTik] interface> print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
 #  NAME                       TYPE       MTU
 0 R ether1                      ether      1500
 1 R bridge1                      bridge      1500
 2 R ether2                      ether      1500
 3 R wlan1                       wlan       1500
[admin@MikroTik] interface>

Monitorowanie Ruchu

Polecenie: /interface monitor-traffic

Opis

Może być monitorowany ruch przechodzący przez dowolny interfejs

Opis własności

received-bits-per-second (read-only: integer) - ilość bitów odbieranych przez interfejs w ciągu sekundy

received-packets-per-second (read-only: integer) - ilość pakietów odbieranych przez interfejs w ciągu sekundy

sent-bits-per-second (read-only: integer) - ilość bitów wysyłanych przez interfejs w ciągu sekundy

sent-packets-per-second (read-only: integer) - ilość pakietów wysyłanych przez interfejs w ciągu sekundy

Uwagi

Na raz może być monitorowanych wiele interfejsów

Przykład

Monitorowanie wielu interfejsów:

/interface monitor-traffic ether1,aggregate
  received-packets-per-second: 9    11
    received-bits-per-second: 4.39kbps 6.19kbps
    sent-packets-per-second: 16    17
      sent-bits-per-second: 101kbps 101kbps
-- [Q quit|D dump|C-z pause]