modified on 10 sty 2008 at 10:28 ••• 16 154 views

Konfiguracja serwera HotSpot, od podstaw

Z MikroTik Wiki

Mikrotik Konfiguracja serwera HotSpot, od podstaw.


Serwer HotSpot na MT świetnie nadaje się do autoryzacji klientów w sieciach bezprzewodowych. Posiada cały szereg zalet w porównaniu z innymi rozwiązaniami:

- jest prosty w obsłudze dla administratora i klienta - daje dobry poziom bezpieczeństwa - nie wymaga wsparcia ze strony urządzeń - zdaje egzamin przy niezależnie od platformy (windows, linux, mac os itd) - umożliwia umieszczanie informacji dla klientów (również potencjalnych) na ekranie logowania


Konfiguracja serwera Hotspot:

1. Instalujemy MT z paczką Hotspot.

2. Konfigurujemy adres publiczny MT i bramę (łączymy MT z internetem).

3. Nadajemy adres wewnętrzny karcie lub bridge obsługującemu klientów.

4. Wchodzimy w IP>Hotspot>Setup i uruchamiamy konfigurator.

HotSpot Interface: wybieramy interface lub bridge obsługujący klientów.

Local Address of Network: wpisujemy bramę dla sieci (adres karty lub bridge obsługującego klientów).

Masquerade Network: wybieramy czy serwer hotspot ma automatycznie ustawić NAT w firewall'u.

Address Pool of Network: Zakres adresów IP przydzielanych klientom. Pozwólmy na przydzielanie dynamicznych ip klientom, gdyż w Hotspot numer ip klienta ma drugorzędne znaczenie.

Select Certificate: pozostawmy na none.

IP Address of SMTP Server: adres serwera SMTP. To pole pozostawmy na razie puste.

DNS Server: Adresy serwerów DNS. Wpiszmy DNS'y dostarczone nam przez usługodawcę.

DNS Name: Nazwa serwera DNS. Pole możemy pozostawić puste.

Setup has completed succesfullyKonfiguracja profili klienta:

Wchodzimy w IP>Hotspot>Users>Profiles i edytujemy nasz profil default.

Name: Nazwa profilu.

Address Pool: pula adresów. Pozostamy wartość none (ważne! w przeciwnym razie klient będzie miał inne ip nadane przez dhcp i inne w hotspot).

Keepalive Timeout: Czas po jakim brak odpowiedzi od klienta (np. wyłącznie przez niego komputera) powoduje zerwanie sesji.

Rate Limit: Wartość maksymalnego przydziału prędkości dla pojedynczego klienta. Np: 64k/256k upload/download. Wypełnienie tego pola spowoduje, że hotspot będzie automatycznie umieszczał regułki limitujące prędkość każdego klienta w Queue Tree. Regułka będzie usuwana, jeżeli dany klient się rozłączy.

Możemy tworzyć wiele profili, różniących się np: przydzielanymi prędkościami. Wykorzystanie profili opisane jest poniżej.Konfiguracja konta klienta:

Wchodzimy w IP>Hotspot>Users i dodajemy konto klienta przyciskiem +:

Name: Nazwa użytkownika, która musi podać klient.

Password: Prywatne hasło klienta.

MAC Address: Możemy powiązać proces logowania z adresem MAC komputera z którego ono następuje, wpisując adres w to pole.

Profile: Nazwa profilu (konfigurowanego wcześniej), którego reguły mają dotyczyć tego klienta.


Teraz pozostaje nam jedynie przetestować działanie serwera, oraz jeżeli wszystko działa OK, spolszczyć strony logowania.


Spolszczenie HotSpot'a dla laików - gotowe rozwiązanie.


Hotspot na MT to bardzo wygodny sposób autoryzacji klienta. Nie trzeba tworzyć specjalnych połączeń, jak w przypadku PPPoE, a dodatkowo zyskujemy możliwość komunikacji z klientem przy pomocy ekranu logowania. Jak spolszczyć hotspota?


1. Ściągamy i rozpakowujemy archiwum ("wypakuj tutaj"), znajdziemy je TUTAJ.

2. Możemy zmienić napis (wł. obraz) "WITAMY" podmieniając plik img>logo.jpg na logo własnej sieci.

3. Edytujemy plik "DODATKOWE.txt", aby wstawić dodatkowe informacje na samym dole strony logowania. Tekst jest pre formatowany, to znaczy zostanie umieszczony na stronie z zachowaniem oryginalnego układu w pliku txt.

4. Kopiujemy cały folder na FTP naszego MT.

5. We właściwościach profilu naszego serwera zmieniamy parametr HTML Directory, na hotspot_nowy.


..i już możemy korzystać z wygodnej - zarówno dla nas i dla klienta - autoryzacji hotspot.

Instrukcja nadesłana przez "dawid_"

Dziękujemy