modified on 22 lip 2010 at 21:03 ••• 9 038 views

Konsola Szeregowa

Z MikroTik Wiki

Konsola Szeregowa i Terminalowa są narzędziami, stosowanymi do komunikowania się ze sprzętem i innymi systemami, które są połączone między sobą poprzez port szeregowy. Port szeregowy terminalowy może być używany do monitorowania i konfigurowania wielu urządzeń, m.in. modemów, sprzętu sieciowego (np. routerów MikroTik ), oraz innego sprzętu, który daje się podłączyć do portu szeregowego (asynchronicznego).


Spis treści

Specyfikacja

 • Wymagany pakiet: system
 • Wymagana licencja: Level1
 • Poziom menu: /system console, /system serial-terminal
 • Standardy i Technologia: RS-232

Opis

Przeznaczeniem portu szeregowego jest ułatwianie konfigurowania konfiguracji urządzeń sterujących bezpośrednio dostępnych (monitor/klawiatura i port szeregowy), które są przeważnie używane do konfiguracji początkowej lub odzyskiwania.

Jeśli nie planujesz używać portu szeregowego w celu uzyskania dostępu do innych urządzeń lub do połączenia danych poprzez modem, możesz skonfigurować go jako port szeregowy. Pierwszy port szeregowy jest ustawiony jako konsola szeregowa, ale możesz zmienić to ustawienie, aby udostępnić go dla innych aplikacji. Wolny port szeregowy może także być używany w celu uzyskania dostępu do portów szeregowych innych routerów (lub innego wyposażenia, jak switch’e) za pośrednictwem routera MikroTik RouterOS. Potrzebny jest specjalny kabel null-modem by połączyć dwa hosty (takie jak: dwa PC lub dwa routery; nie zaś modemy). Pamiętaj, że jest wymagany program emulacyjny terminal (np. HyperTerminal w Windows lub minicom w linux), by uzyskać dostęp do portu szeregowego z innego komputera.

Liczni klienci opisują sytuacje, w których terminal szeregowy (strona zarządzająca) mógłby być użyteczny: :

 • w warunkach wysokogórskich lub na masztach, gdzie instalacja bezprzewodowa MikroTik znajduje się tuż obok innych urządzeń (np. switch'y, routerów Cisco), które nie mogą być zarządzane zdalnie (telnet przez sieć IP)
 • do monitorowania urządzeń rejestrujących warunki pogodowe poprzez port szeregowy
 • do połączenia z modemem mikrofalowym o dużej przepustowości, który wymaga monitorowania i zarządzania poprzez połączenie szeregowe

Dzięki usłudze terminala szeregowego MikroTik’a, ponad 132 (i być może jeszcze więcej) urządzeń może być monitorowana i kontrolowana.

Konfiguracja portu szeregowego

Powinien zostać użyty specjalny kabel null-modem do łączenia się z portem szeregowym z innego komputera. Dane okablowania portu szeregowego dla złączy DB9:

Router Side (DB9f)Signal DirectionSide (DB9f)
1, 6 CD, DSR IN 4
2 RxD IN 3
3 TxD OUT 2
4 DTR OUT 1, 6
5 GND - 5
7 RTS OUT 8
8 CTS IN 7

Zauważ, że powyżej wykresu nie będzie działało, jeśli oprogramowanie jest konfigurowane przez sprzętową kontrolę przepływu, ale hardware nie wspiera tego (np., niektóre modele RouterBOARD mają zredukowaną funkcjonalność portu szeregowego). W takim przypadku albo wyłącz sprzętową kontrolę przepływu lub użyj kabla null-modem z pętlą zwrotną, który będzie symulował sygnały kwitowania nawiązania łączności innych sprzętów z nim samym. Dane dla takiego kabla przedstawiają się następująco:


Router Side (DB9f) Signal Direction Side (DB9f)
1, 4, 6 CD, DTR, DSR LOOP 1, 4, 6
2 RxD IN 3
3 TxD OUT 2
5 GND - 5
7, 8 RTS, CTS LOOP 7, 8

Zauważ, że chociaż zaleca się stosować 5-przewodowy kabel dla tego połączenia, w wielu przypadkach wystarczy mieć 3 przewody (tylko dla sygnałów zapętlonych), pozostawiając obie pętle tylko wewnątrz złącza. Istnieją także inne schematy połączeń.

Konfiguracja konsoli

 • Poziom menu: /system console

Opis własności

 • enabled (yes | no; default: no) - czy port szeregowy jest udostępniony czy nie
 • free (read-only: flag) - port jest gotowy do użycia
 • port (name; default: serial0) - który port powinien nasłuchiwać sygnału terminala
 • term (text) - typ terminalu
 • used (read-only: flag) - port jest w użyciu
 • vcno (read-only: integer) - numer portu wirtualnego - [Alt]+[F1] reprezentuje '1', [Alt]+[F2] - '2', itd.
 • wedged (read-only: flag) - port jest obecnie niedostępny

Przykład

Aby unieruchomić wszystkie wirtualne konsole (dostępne poprzez bezpośrednie połączenie z klawiaturą i monitorem) z wyjątkiem pierwszej:

[admin@MikroTik] system console> print
Flags: X - disabled, W - wedged, U - used, F - free
 #  PORT  VCNO    TERM
 0 F serial0      MyConsole
 1 U     1     linux
 2 F     2     linux
 3 F     3     linux
 4 F     4     linux
 5 F     5     linux
 6 F     6     linux
 7 F     7     linux
 8 F     8     linux
[admin@MikroTik] system console> disable 2,3,4,5,6,7,8
[admin@MikroTik] system console> print
Flags: X - disabled, W - wedged, U - used, F - free
 #  PORT  VCNO    TERM
 0 F serial0      MyConsole
 1 U     1     linux
 2 X     2     linux
 3 X     3     linux
 4 X     4     linux
 5 X     5     linux
 6 X     6     linux
 7 X     7     linux
 8 X     8     linux
[admin@MikroTik] system console>

Aby sprawdzić czy konfiguracja portu szeregowego:

[admin@MikroTik] system serial-console> /port print detail
 0 name=serial0 used-by=Serial Console baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none
  stop-bits=1 flow-control=none

 1 name=serial1 used-by="" baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1
  flow-control=none

[admin@MikroTik] system serial-console>

Używanie terminala szeregowego

 • Nazwa polecenia: /system serial-terminal

Komenda jest używana do komunikowania się ze sprzętem i innymi systemami, które są połączone do routera poprzez port szeregowy. Całe wejście klawiaturowe jest kierowane do portu szeregowego i wszelkie dane z portu są wysyłane do sprzętu podłączonego. Po wyjściu za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl]+[Q], sygnały kontrolne portu są obniżone. Szybkość oraz inne parametry portu szeregowego mogą być skonfigurowane w katalogu /port konsoli router’a. Po stronie wyświetlającej (odbiorczej) nie są wyświetlane żadne dane. Możliwe jest zablokowanie terminalu poprzez wysyłanie sekwencji niepoprawnych znaków kontrolnych lub losowych danych. Nie łącz się z urządzeniami z nieprawidłową prędkością i unikaj przesyłania dużej ilości danych binarnych.


Opis właściwości

 • port (name) - "nazwa używanego portu"

Port szeregowy używany jako terminal szeregowy musi być wolny (np., nie powinno być żadnych konsol szeregowych, LCD lub innej konfiguracji). Sprawdź poprzedni rozdział by dowiedzieć się, jak unieruchamiać port szeregowy na poszczególnym porcie. Użyj komendy /port print by zobaczyć, czy jakaś inna aplikacja wciąż używa portu. [Ctrl]+[Q] i [Ctrl]+[X] mają specjalne znaczenie i są stosowane by zapewnić możliwość wyjścia z zagnieżdżonych szeregowo-terminalnych sesji:


By wysłać [Ctrl]+[X] do portu szeregowego, naciśnij [Ctrl]+[X] [Ctrl]+[X]

By wysłać [Ctrl]+[Q] do portu szeregowego, naciśnij [Ctrl]+[X] [Ctrl]+[Q]

Przykład

By połączyć się ze sprzętem podłączonym do portu szeregowego 1:

[admin@MikroTik] system> serial-terminal serial1

[Type Ctrl-Q to return to console]
[Ctrl-X is the prefix key]

Ekran portu

 • Poziom menu: /system console screen

To ułatwienie jest stworzone po to, by zmienić liczbę linii na ekranie, jeśli posiadasz monitor podłączony do router’a.

Opis własności

 • line-count (25 | 40 | 50) - liczba linii na monitorze

Ten parametr jest stosowany tylko dla monitora podłączonego do router’a.

Przykład

By zmienić rozdzielczość monitora z 80x25 na 80x40:

[admin@MikroTik] system console screen> set line-count=40
[admin@MikroTik] system console screen> print
  line-count: 40
[admin@MikroTik] system console screen>