modified on 5 sty 2010 at 11:13 ••• 5 939 views

Kontrola pasma w tunelu TE

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Wprowadzenie

Domyślnie tunele MPLS TE nie stosują żadnego ograniczenia ruchu przesyłanego przez tunel. W ten sposób parametr "bandwidth" dla interfejsów z włączonym MPLS TE i tuneli TE używane są tylko do rezerwacji.

Nie ma również powodów dostosowywania pasma, które jest rezerwowane dla tunelu w inny sposób niż zmiana konfiguracji tunelu niezależnie od natężenia aktualnego ruchu przesyłanego przez tunel. Aby tunele TE były bardziej elastyczne i łatwe w użyciu, wprowadzono poniższe opcje:

 • Ograniczenie pasma
 • Automatyczne dopasowanie pasma

Te opcje działają na routerze początkowym tunelu. Mogą być używane pojedynczo lub razem.

Ograniczenie Pasma

Tunel TE może być skonfigurowany aby ograniczyć prędkość z którą ruch wchodzi do tunelu. Limit określany jest na routerze wejściowym w procentach pasma tunelu. Np. utworzenie poniższego tunelu:

[admin@R1] /interface traffic-eng> add name=te1 from-address=9.9.9.1 to-address=9.9.9.5 bandwidth=100000 bandwidth-limit=120
primary-path=stat

oznacza, że tunel zarezerwuje pasmo 100 kilobitów na sekundę przez sieć szkieletową MPLS z 9.9.9.1 do 9.9.9.5 i router wejściowy będzie ograniczał prędkość ruchu wchodzącego do tunelu do 120 kilobitów przez sekundę (120% z pasma 100 kbps).

Można to potwierdzić poprzez monitorowanie interfejsu tunelu:

[admin@R1] /interface traffic-eng> monitor te1
       tunnel-id: 3
   primary-path-state: established
      primary-path: stat
  secondary-path-state: not-necessary
      active-path: stat
      active-lspid: 1
      active-label: 20
   reserved-bandwidth: 100.0kbps
       rate-limit: 120.0kbps
   rate-measured-last: 0bps
 rate-measured-highest: 0bps

Domyślnie wyłączone jest ograniczenie. Określając limit w procentach, pasma tunelu, ograniczenie pasma tunelu TE może być skonfigurowane elastycznie - niektóre tunele mogą być skonfigurowane z twardą, nieprzekraczalną granicą, a inne z pewną rezerwą, uzyskując różne klasy usług.

Automatycznie dopasowanie pasma

Usługa automatycznego dopasowania haslą pozwala sieci MPLS TE śledzić zmiany ilości danych przesyłanych prze tunel.

Dopasowanie pasma działa wg poniższych punktów:

 • Mierzona jest aktualna ilość danych wchodzących do tunelu podczas średniego przedziału czasu (auto-bandwidth-avg-interval), uzyskując średnią prędkość.
 • Tunel monituje najwyższą średnią prędkość zaobserwowaną podczas przedziału czasu aktualizacji (auto-bandwidth-update-interval)
 • Gdy minie przedział czasu, pasmo tunelu TE jest aktualizowane do najwyższej zaobserwowanej prędkości średniej, biorąc pod uwagę dozwolony określony zakres pasma (auto-bandwidth-range)

Usługa automatycznego dopasowania pasma jest włączana poprzez określenie auto-bandwidth-range. Na przykład, dodając poniższy tunel:

[admin@R1] /interface traffic-eng> add name=te1 from-address=9.9.9.1 to-address=9.9.9.5 bandwidth=100000
primary-path=stat auto-bandwidth-range=10000-500000 auto-bandwidth-avg-interval=10s auto-bandwidth-update-interval=1m

Tunel będzie mierzył średnią prędkość w okresach 10 sekundowych i co minutę będzie aktualizował pasmo w zakresie od 10 do 500 kbps. Parametr bandwidth tunelu określa początkowe pasmo tunelu. Powyższy tunel w przypadku braku przesyłanych danych, po 1 minucie zmieni pasmo na określone minimum 10 kbps:

[admin@R1] /interface traffic-eng> monitor te1
       tunnel-id: 3
   primary-path-state: established
      primary-path: stat
  secondary-path-state: not-necessary
      active-path: stat
      active-lspid: 2
      active-label: 21
   reserved-bandwidth: 10.0kbps
       rate-limit: 12.0kbps
   rate-measured-last: 0bps
 rate-measured-highest: 0bps

Dodatkowo, tunel może rezerwować większe pasmo niż zmierzone. Robi się to za pomocą parametru auto-bandwidth-reserve określającego w procentach rezerwację dodatkowego pasma - więc ustawienie auto-bandwidth-reserve na 10 spowoduje, że tunel będzie rezerował o 10% większe pasmo niż zmierzone (ale wciąż w zakresie auto-bandwidth-range). Na przykład zmiana powyższego tunelu i pojawienie się strumienia danych 50 kbps będzie powodować poniższe wyniki:

[admin@R1] /interface traffic-eng> set te1 auto-bandwidth-reserve=30

Na początku tunele rezerwuje określone początkowo pasmo:

[admin@R1] /interface traffic-eng> monitor te1
       tunnel-id: 6
   primary-path-state: established
      primary-path: stat
  secondary-path-state: not-necessary
      active-path: stat
      active-lspid: 1
      active-label: 27
   reserved-bandwidth: 100.0kbps
       rate-limit: 120.0kbps
   rate-measured-last: 48.8kbps
 rate-measured-highest: 48.8kbps

Po okresie aktualizacji i po zmianie poprzedniej rezerwacji, zauważ, że zarezerwowane pasmo przekracza średnią prędkość o 30%. Ponadto zauważ, że rate-limit zmienia się do 120% reserved-bandwidth:

[admin@R1] /interface traffic-eng> monitor te1
       tunnel-id: 6
   primary-path-state: established
      primary-path: stat
  secondary-path-state: not-necessary
      active-path: stat
      active-lspid: 2
      active-label: 28
   reserved-bandwidth: 64.4kbps
       rate-limit: 77.3kbps
   rate-measured-last: 48.8kbps
 rate-measured-highest: 48.8kbps

W tym przypadku rezerwacja musi być aktualizowana do niższej wartości, przez krótki czas po okresie aktualizacji reserved-bandwidth będzie wskazywał poprzednią wartość rezerwacji. Powodem jest to, że rezerwacja wykonywana jest bez zamknięcia poprzedniego tunelu i współdzieli jego rezerwację, do momentu gdy usunięta zostanie poprzednia rezerwacja. Rate-limit jest poprawnie aktualizowany do wymaganej wartości. W powyższym przykładzie, po zatrzymaniu strumienia 50 kbps i po czasie aktualizacji wskazującym, że tunel jest pusty, przez krótki przedział czasu po aktualizacji informacja o tunelu będzie wskazywać:

[admin@R1] /interface traffic-eng> monitor te1
       tunnel-id: 6
   primary-path-state: established
      primary-path: stat
  secondary-path-state: not-necessary
      active-path: stat
      active-lspid: 2
      active-label: 34
   reserved-bandwidth: 63.4kbps
       rate-limit: 12.0kbps
   rate-measured-last: 0bps
 rate-measured-highest: 0bps

Po usunięciu poprzedniej rezerwacji (63,4 kbps), reserved-bandwidth zmienia się na 10kbps:

[admin@R1] /interface traffic-eng> monitor 1
       tunnel-id: 6
   primary-path-state: established
      primary-path: stat
  secondary-path-state: not-necessary
      active-path: stat
      active-lspid: 2
      active-label: 34
   reserved-bandwidth: 10.0kbps
       rate-limit: 12.0kbps
   rate-measured-last: 0bps
 rate-measured-highest: 0bps

Auto-bandwidth-reserve jest stosowany do aktualnie mierzonego pasma, przed sprawdzeniem przedziału według auto-bandwidth-range - dlatego rezerwowane jest 10 kbps zamiast 13 kbps.

Łączenie ograniczenia pasma z automatycznym dopasowaniem pasma

Automatyczne dopasowanie pasma może być łączone z ograniczeniem pasma - parametr bandwidth-limit będzie stosowany do pasma aktualnie zarezerwowanego dla tunelu. Aby poprawnie połączyć obydwie usługi, aktualne pasmo musi mieć możliwość zmiany w pewnym zakresie - tzn. jeśli bandwidth-limit będzie ustawiony na 100% (to oznacza, że prędkość zostanie ograniczona do pasma zarezerwowanego dla tunelu), tunel nie będzie mieć możliwości zwiększenia rezerwacji. Dalego bandwidth-limit powinien być ustawiony na więcej niż 100%, lub auto-bandwidth-reserve powinien być ustawiony na więcej niż 0%.