modified on 1 lip 2010 at 11:23 ••• 7 612 views

MNDP

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

MikroTik Neighbor Discovery Protocol (MNDP) ułatwia konfigurację i zarządzanie sieci, poprzez umożliwienie każdemu routerowi MikroTik do wykrywania innych, połączonych z nim, routerów MikroTik i zdobycie informacji o systemie wraz z istniejącymi usługami. Dzięki tym informacjom, routery MikroTik mogą automatycznie skonfigurować niektóre usługi.

Cechy MNDP:

 • Działa na poziomie IP
 • Działa na wszystkich niedynamicznych interfejsach
 • Rozsyła podstawowe informacje w wersji software'owej
 • Rozsyła informacje o skonfigurowanych usługach, które powinny współpracować z innymi routerami MikroTik

MikroTik RouterOS wykrywa urządządzenia MNDP i CDP (Cisco Discovery Protocol)

Specyfikacja

Wymagane pakiety: system

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /ip neighbor

Standardy i Technologie: MNDP

Wykorzystanie sprzętu: Niewielkie

Opis

Podstawową funkcją MNDP jest wspomaganie automatycznej konfiguracji usług, która może zachodzić tylko pomiędzy routerami MikroTik. Aktualnie jest to używane przez usługę 'Packet Packer'. 'Packet Packer' może być włączony na konkretnych interfejsach. Protokół MNDP przechowuje informację o tym, jakie routery mają włączoną usługę 'unpack'. 'Packet Packer' będzie używany podczas wymiany danych pomiędzy tymi routerami.

Cechy:

 • Działa na interfejsach obsługujących protokół IP i mających przynajmniej jeden adres IP, oraz na wszystkich ethernetopodobnych interfejsach nawet bez przydzielonego adresu IP
 • Domyślnie jest włączony dla wszystkich Ethernetopodobnych interfejsów -- Ethernet, bezprzewodowy, EoIP, tunele IPIP, PPTP-static-server
 • Gdy starsze wersje na RouterOS są aktualizowane z wersji bez wykrywania to wersji z wykrywaniem, interfejsy ethernetopodobne nie będą automatycznie włączone dla MNDP
 • Używa protokół UDP na porcie 5678
 • Pakiet UDP z informacją o routerze będzie rozsyłany przez interfejs co 60 sekund
 • Co 30 sekund serwer sprawdza, czy wpisy o sąsiadach są aktualne
 • Gdy nie otrzymano żadnej informacji o sąsiedzie w czasie 180 sekund, informacja o nim jest usuwana

Ustawienia

Poziom menu: /ip neighbor discovery

Opis własności

discover (yes | no; default: yes) - okresla, czy włączona jest usługa wykrywania sąsiadów czy nie

name (read-only: name) - nazwa interfejsu

Przykład

Aby wyłączyć protokół MNDP dla interfejsu 'Public':

 [admin@MikroTik] ip neighbor discovery> set Public discover=no
[admin@MikroTik] ip neighbor discovery> print
 # NAME   DISCOVER
 0 Public  no
 1 Local   yes

Lista Sąsiadów

Poziom menu: /ip neighbor'

Opis

Po menu pozwala na podgląd listy wykrytych sąsiadów

Opis własności

address (read-only: IP address) - adres IP sąsiadującego routera

age(read-only: time) - wiek wpisu w sekundach (czas od ostatniej aktualizacji wpisu)

identity (read-only: text) - tożsamość routera

interface (read-only: name) - nazwa lokalnego interfejsu przez który dostępny jest sąsiedni routera

mac-address (read-only: MAC address) - adres MAC routera

platform (read-only: text) - typ platformy sprzętowej/programowej routera

softwate-id (read-only: text) - Software ID routera MikroTik RouterOS

unpack (read-only: none | simple | compress-headers | compress-all) - określa, czy interfejs sąsiedniego routera rozpakowuje pakiety spakowane przy użyciu M3P

uptime (read-only: time) - czas pracy routera

version (read-only: text) - wersja firmware'u lub systemu operacyjnego routera

Przykład

Aby zobaczyć tablicę wykrytych sąsiadów:

[admin@MikroTik] ip neighbor> pri
 # INTERFACE ADDRESS     MAC-ADDRESS    IDENTITY  VERSION
 0 ether2  10.1.0.113   00:0C:42:00:02:06 ID     2.9beta5
 1 ether2  1.1.1.3     00:0C:42:03:02:ED MikroTik  2.9beta5
[admin@MikroTik] ip neighbor>