modified on 21 lip 2010 at 09:22 ••• 4 815 views

MPLS/Zachowanie bitu EXP

Z MikroTik Wiki

Opis etykiety MPLS w polu EXP

Gdy etykieta MPLS zostaje dodana do pakietu, zwiększana jest jego długość o 32 bity (4 bajty). Te 32 bity podzielone są jak poniżej:

 • wartość etykiety (20 bity)
 • Pole EXP ("eksperymentalne") (3 bity)
 • czas życia (8 bity)
 • pole spodu stosu (1 bit)

Użycie bitów "eksperymentalnych" nie jest określone w standardach MPLS, ale często używane są do przenoszenia informacji o QoS, podobnie jak w znaczniku priorytetu VLAN w 802.1q. Pole EXP posiada tylko 3 bity i może tylko przenosić wartości od 0 do 7 (możliwe jest określenie maksymalnie 8 klas).


Stosowanie pola EXP w RouterOS

Gdy RouterOS otrzymuje pakiet MPLS, ustawia wartość "priorytet wejściowy" dla pakietu przenoszonego wewnątrz etykiety. "Priorytet wejściowy" nie jest polem wewnątrz nagłówka pakietu - może być traktowany jako dodatkowe oznaczenie przydzielone do pakietu podczas przetwarzania go przez router. Gdy RouterOS przydziela etykietę MPLS do pakietu, ustawia bity EXP na "priorytet" (nie "priorytet wejściowy"). Gdy RouterOS przetwarza pakiet MPLS, "priorytet wejściowy" jest automatycznie kopiowany do "priorytet", w ten sposób podstawowe komunikaty MPLS o priorytecie przesyłane są przez całą ścieżkę.

Dodatkowe informacje o obsłudze "priorytetu wejściowego" i "priorytetu" dostępne są w WMM.


To, co się dzieje z polem EXP zależy od akcji wykonywanej na pakiecie:

 • jeśli pakiet MPLS jest przełączany (switched) (poprzez zdjęcie etykiety i dodanie nowej), pole EXP w nowej etykiecie będzie takie samo jak w starej, ponieważ:
  • RouterOS ustawia "priorytet wejściowy" w bitach EXP w otrzymanej etykiecie
  • RouterOS przydziela etykietę do pakietu i ustawia wartości bitów EXP na "priorytet".
 • jeśli pakiet jest przełączny używając penultimate-hop-popping (odebrana etykieta jest usuwana i dodawana jest nowa), pole EXP odebranego priorytetu zostaje w polu "priorytet" pakietu i może być użyty przez inny protokół MAC, np. WMM lub 802.1q VLNA, na przykład:
  • RouterOS ustawia "priorytet wejściowy" w bitach EXP odebranej etykiety
  • Przełączanie automatycznie ustawia "priorytet" na "priorytet wejściowy"
  • RouterOS przenosi pakiety do następnego skoku (bez zmiany etykiety), a tak dzieje się w interfejsie VLAN
  • Interfejs VLAN ustawia priorytet 802.1q w nagłówku pakietu VLAN na wartość "priorytet".

Penultimate-hop-popping może spowodować utratę informacji QoS przenoszoną przez ścieżkę etykiety przy ostatnim skoku. Gdy nie jest potrzebne, dobrze byłoby wyłączyć mechanizm penultimate-hop-popping przez użycie etykiety Explicit NULL zamiast Implicit NULL dla ostatniego skoku na ścieżce etykiety. Użycie etykiety Explicit NULL dla ostatniego skoku jest standardowym zachowaniem tuneli MPLS TE.

 • jeśli pakiet musi być wysłany przez ścieżkę etykiety (pierwsza etykieta zostanie przydzielona do pakietu),bity EXP zostaną ustawione na wartość w "priorytet", która może być ustawiona przez reguły firewalla lub w inny sposób (np. z pola DSCP w nagłówku IP)
 • jeśli pakiet zostaje odebrany i przetwarzany lokalnie, "priorytet wejściowy" ustawiony jest na wartość pola EXP odebranego pakietu i może być użyty do zaktualizowania pola DSCP pakietu lub do ustawienia "priorytetu" z "priorytetu wejściowego" używając reguł firewalla

Zobacz również