modified on 28 gru 2010 at 13:27 ••• 4 576 views

Menedżer Użytkowników/Aktywne Sesje

Z MikroTik Wiki

Kiedy zaczyna się sesja jej stan zmienia się na aktywny. Może stać się nieaktywna w następujących przypadkach:

  • Menadżer Użytkownika otrzymuje wiadomość accounting-stop
  • Klient zamyka sesję ręcznie w interfejsie web. Opcja "Close" (“zamknij”) jest dostępna dla tabeli aktywnej sesji, na stronie statusu;
  • Aktywna sesja jest zamknięta kiedy ten sam router zażąda rozpoczęcia nowej sesji z takim samym ID sesji.

Jeśli router nie wysłał wiadomości o zakończeniu, sesja może pozostać aktywna nawet jeśli powinna była zostać zamknięta znacznie wcześniej. Takie sesje mogą zostać zamknięte ręcznie.