modified on 17 wrz 2010 at 12:12 ••• 3 341 views

Menedżer Użytkowników/Aktywni Użytkownicy

Z MikroTik Wiki

Użytkownik jest uznawany za aktywny, jeśli posiada przynajmniej jedną aktywną sesję. Jeden uzytkownik posiada więcej niż jedną aktywną sesję w danym czasie.