modified on 5 paź 2010 at 09:27 ••• 3 590 views

Menedżer Użytkowników/Drukowanie

Z MikroTik Wiki

Menadżer Użytkownika posiada różne definicje wyglądu/stylu w zależności od tego, czy jest dla ekranu czy dla drukarki. Możesz zobaczyć formę do druku w Print preview (podgląd wydruku) (znajdź w folderze Plik> Podgląd wydruku w głównym menu przeglądarki; File > Print Preview).

Domyślnie, nic nie może zostać wydrukowane. Ludzie w większości drukują raporty. Raporty są jedyną rzeczą, która jest widzialna w formie nadającej się do druku. Istnieją różne rodzaje raportów: raporty czasu/ruchu użytkownika w danym okresie czasu, pojedynczy raport użytkownika oraz dowody płatności/kwity użytkownika (strona do druku). Ostatni wymieniony nie jest tak naprawdę raportem ale może być tak traktowany, ponieważ daje się go wydrukować.