modified on 5 paź 2010 at 09:26 ••• 3 603 views

Menedżer Użytkowników/Formularze z dodatkowymi informacjami

Z MikroTik Wiki

Formularz szczegółowy jest używany do pokazania wszystkich atrybutów obiektu, ponieważ czasami nie jest możliwe pokazanie ich wszystkich w jednej tabelce. Używany jest on także do dodawania rejestrów nowych danych.

Formularz szczegółowy jest pokazany w oknie Javascript pop-up. Nie jest to okno rzeczywiste, jest to okno javascript, więc nie będzie blokowane przez blokera pop-up przeglądarki:

User detail form

Wygląd:

  • Okno Popup posiada pasek tytułu. Kliknij na niego I przytrzymując myszkę przeciągnij w dół okno;
  • Widoczny jest także przycisk “zamknij: w prawym górnym rogu, który zamyka okno pop-up;
  • Liczne okna pop-up mogą zostać otwarte w tym samym czasie;
  • Jeśli jedno okno występuje za kolejnym, może być przeniesione na wierzch przez kliknięcie na jego pasek tytułu;
  • Niektóre pola są zgrupowane razem I ukryte (domyślne). Na przykład użytkownik posiada grupy pól zwane „Informacje prywatne” ("Private information") oraz Limity wskaźnika ("Rate limits"). Istnieją dla każdej takiej grupy kwadraty sprawdzania pokaż/ukryj (show/hide).

Opcje:

  • Zawartości formularza szczegółowego mogą różnić się w zaleznościu od pozwoleń. Jeden klient może mieć dostęp jedynie do odczytu obiektów, podczas gdy inny może mieć możliwość ich edytowania;
Przyciski opcji są umiejscowione na dole formularza;
  • Pola „tylko do odczytu” są wyświetlane jako proste etykiety tekstowe. Pola czytaj-napisz są wyświetlane jako wkładki testowe, wybrane kwadraty etc.
  • Formularze szczegółowe mogą mieć wartość informacyjną również I zawierać pola tylko do odczytu. Na przykład formularz szczegółowy sesji:

Session details