modified on 4 paź 2010 at 12:51 ••• 4 485 views

Menedżer Użytkowników/Ograniczenia

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Wstęp

Działania użytkownika mogą być ograniczone w kilku wymiarach:

  • czasu
  • ilości ruchu (pobieranie i wysyłanie)
  • limit wskaźnika (szybkość)

Czas

Czasem można zarządzać na dwa sposoby: poprzez pole ograniczenia uptime użytkownika oraz poprzez pole czasu kredytu.

Limit Uptime (ograniczenie czasu)

Limit uptime jest to maksymalna długość czasu użytkownika, kiedy może byc on aktywny (posiadać aktywne sesje). Jeśli pole ograniczenia uptime uzytkownika pozostaje niewypełnione, on/ona nie posiada limitu uptime. Zobacz przykład poniżej.

Użyty uptime dla uzytkownika jest sumą czasu trwania wszystkich sesji które dany użytkownik posiada. Użyty uptime nie może przekroczyć limitu uptime.

Prośba użytkownika o rozpoczęcie nowej sesji jest wyrażana w następujący sposób:

  • limit uptime jest sprawdzany dla uzytkownika. Jeśli nie jest określony, zaczyna nową sesję, albo przechodzi do następnego etapu.
  • Pozostały uptime jest obliczany (pozostały= dozwolony - użyty). Jeśli pozostały uptime nie jest pozytywny, powstaje błąd, albo przechodzi się do następnego etapu.
  • Zakończenie sesji jest ustawione I jest rozpoczynana nowa sesja.

Czas kredytu

Abonent może zdefiniować dostępność dowodu (kwitu) kredytowego. Użytkownik może kupić te kwity, klienci mogą przypisać dostępność kredytów użytkownikom. Kredyt użytkownika jest ważny określony czas. To oznacza, że kiedy zaczyna się wykorzystywać kredyt, musi zostać użyty w określonym czasie. Użytkownik może posiadać aktywne sesje tylko wtedy gdy posiada ważny kredyt. Zobacz przykład poniżej.

Przykład

Jeśli użytkownik musi mieć zezwolenie na wykorzystanie 2 godzin dostępu do internet I musi wykorzystać te dwie godziny w ciągu tygodnia, wówczas pole limitu uptime musi być ustawione do 2 godzin a użytkownik musi zostać przypisany kredyt z czasem równym 1w.

Ilość ruchu

Użytkownik posiada pola: download-limit (limit pobrań) oraz upload-limit (limit wysłania). By określić nieograniczoną ilość, pozostaw właściwe pole niewypełnione. Limity są określone w bajtach. Na przykład, zezwolenie na pobranie 1GB,pole download-limit musi mieć wartość 1073741824 (1073741824 bajtów = 1024 x 1024 x 1024 bajtów = 1 gigabajt).

Limity wskaźnika

Uzytkownik posiada pole rate-limit. Pole to jest dostępne w konsoli, ale jest podzielone na kilka obszarów w interfejsie sieci, by ułatwić proces wejścia. By dowiedzieć się więcej o znaczeniu tych pól, zobacz: Mikrotik HotSpot User AAA documentation, HotSpot User Profiles, Property description, rate-limit.