modified on 8 paź 2010 at 12:23 ••• 6 973 views

Menedżer Użytkowników/Płatności Użytkowników

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Sposoby płatności

Płatność sposobem Authorize.Net jest możliwa (począwszy od wersji 2.9.40 lub 3.0beta5) oraz metoda PayPal jest udostępniona (począwszy od wersji 2.9.41 lub 3.0beta6).

Authorize.Net

Wymagania dla Authorize.Net

By umożliwić użytkownikom płatność przez Authorize.Net, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Pakiet Menadżera Uzytkownika v3.0 (lub v2.9.x, >= 2.9.40) zainstalowany w routerze. Zobacz: Rozpoczęcied;
 • Utworzony abonent menadżera Użytkownika (Zobacz: Jak zacząć e);
 • Abonent musi mieć wykupione konto w bramce Authorize.Net;
 • Serwer sieci routera musi być skonfigurowany tak by wspierać bezpieczne połączenia SSL (Zobacz HTTPS connection enabling; Umożliwienie połączenia HTTPS);
 • Router HotSpot Powinien zawierać wejścia do 'walled-garden do routera Użytkownika Menadżera oraz strony Authorize.net,

/ ip hotspot walled-garden ip add dst-address=x.x.x.x action=accept

Gdzie x.x.x.x stanowi adres serwera Menadżera Użytkownika

/ ip hotspot walled-garden add dst-host=:^secure\\.authorize\\.net dst-port=443 action=allow

Wpis ten jest stosowany w celu zezwolenia na dostęp do Authorize.net

Ustawienia Authorize.Net

Konfiguracja zakupu konta Authorize.Net

Przekaźnik ???? relay URL

Lista przekaźnika URL list musi być albo pusta albo zawierać URL do routera Menadżera Użytkownika. Np. Jesli używasz userman.mt.lv jako routera Uzytkownika Menadżera, wówczas lista przekaźnikaURL musi zawierać URL https://userman.mt.lv/ (działa z lub bez trailing slash????). Listę przekaźnika URL można skonfigurować w bramce zakupu Authorize.Net merchant gateway wchodząc w: Account > Settings > Response/Receipt URLs (konto> ustawienia> odpowiedź/odbiór URLs)

API Login ID

API Login ID jest wyświetlany w bramce transakcyjnej (a może handlu?:) Authorize.Net w: Account > Settings > API Login ID and Transaction Key (Konto> Ustawienia > ID loginu API i Klucz Transakcyjny)

Klucz transakcyjny

Klucz transakcyjny można otrzymać w bramce transakcyjnej Authorize.Net w: Account > Settings > API Login ID and Transaction Key > Create New Transaction Key (Konto > Ustawienia > ID loginu API i Klucz Transakcyjny > Utwórz Nowy Klucz Transakcyjny).

Wartość MD5-Hash

Wartość MD5-Hash Można ustawić w bramce transakcyjnej Authorize.Net w: Account > Settings > MD5-Hash (Konto > Ustawienia > MD5-Hash).

OSTRZEŻENIE!: Wartości standardowego MD5 hash mają długość 32 symboli, jakkolwiek pola wpisu Authorize.net MD5-Hash zezwalają tylko na 20 symboli. Najlepiej jeśli wkleisz swój md5sum w pole wpisu Authorize.net, a następnie skopiujesz z powrotem i wkleisz w konfigurację Menadżera Użytkownika. Poprzez ponowne skopiowanie z pola wpisu Authorize.net, wybierasz tylko 20 symboli, na które zezwala długość pola.

Formularz płatności

W konfigurację formularza płatności można wejść poprzez bramkę transakcyjną Authorize.Net do: Account > Settings > Payment Form (Konto> ustawienia > Formularz Płatności). Wygląd tego formularza mona tutaj zmienić/dostosować. Podczas gdy tylko jedne pola są wymagane do procesu transakcji: numer karty kredytowej I data ważności, inne pola mogą być pokazane w formularzu. Dostosowanie formularza jest up to merchant (co to jest za dupa???).

Konfiguracja Authorize.Net abonenta

Wartości atrybutów abonenta mogą być edytowane z użyciem formularza szczegółowego klienta na stronie klienta.

Atrybuty Authorize.Net abonenta

Abonenci posiadają zestaw określonych cech Authorize.Net które muszą byc skonfigurowane właściwie by umożliwić płatność poprzez Authorize.Net:

 • Tylko abonenci mają atrybuty Authorize.Net, inni klienci ich nie posiadają;
 • Wartości atrybutów mogą być zmieniane tylko na stronie klienta, nie w porcie. Jest tylko jedna możliwość zmiany wartości, nie ma możliwości ich zobaczenia. Ponieważ atrybuty te zawierają ważne dane, ich wartość jest zakodowana w routerze;
 • Strona klienta musi być otwierana z użyciem bezpiecznego połączenia SSL (https) w celu zmiany wartości atrybutu;

Wszystkie atrybuty można znaleźć w grupie atrybutów Authorize.Net:

Authorize.Net attribute group

 1. "Allow Payments" ("pozwól na dokonanie płatności" )musi być sprawdzony by udostępnić ten sposób zapłaty;
 1. ID Loginu, Klucz transakcyjny oraz wartość MD5 Value muszą mieć te same wartości jakie ustawiono w bramce transakcyjnej Authorize.Net merchant gateway.
 1. Tytuł jest opcjonalny. Określa treść pokazywaną użytkownikom jako nazwa sposobu zapłaty. Domyślny tytuł to: "Authorize.Net",ale można go zmienić na inny bardziej użyteczny dla uzytkowników, na przykład: “Karta Kredytowa”. Treść tego pola nie wpływa na process płatności, jest jedynie elementem interfejsu uzytkownika.
 1. Powrót do URL (opcjonalnie, dodany w wersji 3.24): adres do którego użytkownik jest przekierowany kiedy naciska przycisk "Return to User Manager" („wróc do Menadżera Uzytkownika”) po pomyślnym dokonaniu płatności. Może być stosowany do przekserowania na stronę logowania do HotSpot;
 1. Użycie testowej bramki (opcjonalnie): podczas sprawdzania, informacje dotyczace płatności są wysyłane do bramki testowej Authorize.Net i nie jest obciążana realnymi kosztami. Ten tryb może być stosowany do testowania płatności poprzez Authorize.Net zanim użyje się menadżera Użytkownika do tego celu.
Inne wymagania abonenta
 • Abonent musi mieć przynajmniej jeden kredyt w cenie wyższej niż zero. Cena kredytu będzie uwzględniona jako wysokość transakcji przy dokonywaniu płatności;
 • musi zostać określona właściwa waluta dla abonenta. Jeśli USD są akceptowane przez transakcję(merchant) Authorize.Net, atrybut waluty może pozostać niezmieniony dla abonenta.

Subscriber's currency

 • eśli użytkownik ma dostęp do strony Menadżera Uzytkownika poprzez lokalny adres IP, cecha publicznego hostu musi zostać określona. Musi zawierać publiczny adres Routera Menadżera Użytkownika, który jest akceptowalny jako Relay URL dla bramki Authorize.Net (Zobacz: Authorize.Net Merchant account configuration). Mogą zostać użyte: nazwa domeny lub adres IP. Jedynie adres musi byc określony, nie zaś URL (np., userman.mt.lv, nie: https://userman.mt.lv/ ani nie: https://userman.mt.lv/userman):

Subscriber's public host

Użycie Authorize.Net

 • Użytkownik może kupić kredyty za pośrednictwem strony Menadżera Uzytkownika. Najpierw użytkownik musi zalogować się na stronie. Zobacz: User page (Strona użytkownika).
 • Sekcja płatności jest dostępna w menu głównym tylko jeśli abonent ma umożliwiony jakikolwiek sposób płatności.
 • By kupić kredyt użytkownik wybiera: "Buy credit" (“Kup kredyt”) z sekcji: "Payments" („Płatność”):

Buy credit

 • Jeśli nie zastosowano połączenia https dla sesji sieciowej, otworzy się wiadomość o błędzie oraz link do strony https:

Warning about https

 • W formularzu tym użytkownik wybiera kredyt, jaki życzy sobie kupić;

Plik:UserManUserBuyCreditCredit.png

 • Aktualne saldo również się wyświetla:

Current balance

 • Użytkownik wybiera Authorize.Net jako sposób płatności:

Payment method

 • Po wybraniu kredytu, należy nacisnąć przycisk "Buy" („kupuj”) by rozpocząć transakcję płatności:

Buy button

 • Użytkownik zostaje przekserowany do formularza płatności bramki Authorize.Net, który powinien wyglądać podobnie jak:

Authorize.Net Payment form

 • Wygląd tego formularza może zostać skonfigurowany w Authorize.Net merchant gateway
 • Użytkownik wypełnia: numer karty kredytowej oraz datę ważności. Inne pola mogą pozostać puste (opcjonalnie):

Authorize.Net Payment form filled

 • Użytkownik zatwierdza formularz:

Authorize.Net Payment form submit

 • Dane są przesyłane bezpośrednio do bramki Authorize.Net poprzez połączenie bezpieczne. Ani numer karty kredytowej ani jej data ważności nie zostają przesłane do Menadżera Użytkownika routera.
 • Bramka Authorize.Net przetwarza dane I wysyła odpowiedź do określonego Menadżera Użytkownika routera. Odpowiedź ta zawiera tylko dane wymagane do identyfikacji płatności w Menadżerze Użytkownika I wykrywa ostateczny status transakcji – czy zakończyła sie pomyślnie, czy nie. Nie zawiera żadnych informacji o użytkowniku – ani numeru karty kredytowej, ani jej daty ważności, ani innych poufnych danych.
 • Menadżer Użytkownika przetwarza odpowiedź i aktualizuje status rejestru płatności.
 • Jeśli transakcja przebiegła pomyślnie, zakupiony kredyt jest dodawany do konta użytkownika;
 • Wiadomość dotycząca finalizacji płatności jest wyświetlana użytkownikowi:

Plik:UserManPaymentSuccess.png

 • Kliknij na przycisk który przekieruje Cię z powrotem na stronę Menadżera Użytkownika:

Payment finished, return button

 • Użytkownik powraca do sekcji płatności wyświetlając tabelkę z historią płatności:

Payment history table

PayPal

Wymagania dla PayPal

By umożliwić dokonywanie płatności za pomocą PayPal, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Musi być zainstalowany w routerze pakiet Menadżera Użytkownika v3.0 (>= 3.0beta6) or v2.9.x (>= 2.9.41). Zobacz: Getting started (Jak zacząć);
 • Abonent Menadżera Użytkownika utworzony (Zobacz: Getting started);
 • Abonent musi mieć konto transakcyjne PayPal;
 • Serwer sieci w routerze musi zostać skonfigurowany by wspierać bezpieczne połączenia SSL (ZobaczHTTPS connection enabling);
 • Router HotSpot router powinien zawierać wpisy w 'walled-garden do Routera Menadżera Użytkownika oraz stronę Paypal,
/ ip hotspot walled-garden ip add dst-address=x.x.x.x action=accept 

gdzie x.x.x.x stanowi adres serwera Menadżera Uzytkownika;

 • wersja v2.9
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=:^www\\.paypal\\.com\$ dst-port=443 action=allow 
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=:^content\\.paypalobjects\\.com\$ dst-port=443 action=allow 
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=*.akamaiedge.net action=allow
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=paypal.112.2O7.net action=allow
 • wersja v3
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=":^www\\.paypal\\.com\$" dst-port=443 action=allow 
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=":^content\\.paypalobjects\\.com\$" dst-port=443 action=allow 
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=*.akamaiedge.net action=allow
/ ip hotspot walled-garden add dst-host=paypal.112.2O7.net

Te cztery wpisy są wymagane by umożliwić dostęp do systemu Paypal.

Ustawienie PayPal

Konfiguracja konta transakcyjnego PayPal

Ogólnie nie ma specyficznej konfiguracji konta PayPal, która musiałaby zostać wykonana. Jedynym wymogiem jest posiadanie konta PayPal, które odbiera pieniądze.

Ostrzeżenie! Menadżer Użytkownika akceptuje płatność I uznaje ją za pomyślną tylko wtedy, jeśli uzyska status "Completed" („zakończono”) z bramki PayPal. Jeśli wyświetla się status "Pending" (“w toku”, “nierozstrzygnięty”), muszą zostać wykonane pewne ręczne czynności przez transakcję (lub transakcja nie zweryfikowała konta) by zaakceptować płatność, kredyt zostanie przetransferowany do konta użytkownika Menadżera Użytkownika tylko wówczas, gdy płatność zostanie zaakceptowana.

Zauważ: Począwszy od wersji 2.9.45 oraz 3.0beta11, możliwe jest także zaakceptowanie płatności przy statusie “pending” (“w toku”), z wyjątkiem tych płatności będących w toku, których powodem braku finalizacji jest "unilateral" („jednostronny”).

Konfiguracja abonenta PayPal

Wartości atrybutu abonenta mozna edytować używając formularza szczegółowego klienta korzystając ze strony klienta.

Atrybuty PayPal

Jedynym atrybutem, jaki posiadają abonenci PayPal jest login biznesowy. Jest loginem (zwykle jest to adres email) transakcyjnym użuwanym do logowania się na konto. Tylko abonenci posiadają taki biznesowy login, inni klienci go nie mają;

Począwszy od wersji 2.9.45 oraz 3.0beta11 istnieje możliwość, która odnosi sie do procesu płatności PayPal payment processing: "Secure Response" („Odpowiedź bezpieczna”) oraz "Accept Pending" („akceptacja procesu będącego w toku”).

Pole "Return URL" (“Powrót do URL”) zostało dodane w wersji 3.11.

Wszystkie atrybuty można znaleźć w grupie atrybutów PayPal:

PayPal attribute group

 1. "Allow Payments" (“Pozwól na płatność”) musi zostać skontrolowane by zezwolić na ten sposób płatności;
 2. Login (email) musi być loginem konta transakcyjnego PayPal.
 3. Bezpieczna odpowiedź. Podczas sprawdzania, PayPal wysyła odpowiedź poprzez HTTPS. W innych przypadkach odpowiedź będzie przesłana przez HTTP;
 4. Akceptacja procesu w toku. Podczas sprawdzania, Menadżer Uzytkownika przyzna także kredyt użytkownikowi jeśli status płatności wyświetli się jako "Pending" („w toku”), z wyjątkiem tych płatności będących w toku, których powodem braku finalizacji jest "unilateral" („jednostronny”).
Inne wymagania abonenta
 • Abonent musi posiadać przynajmniej jeden kredyt w cenie wyższej niż zero. Cena kredytu będzie uwzględniona jako wysokość transakcji podczas dokonywania płatności;
 • Musi zostać określona właściwa waluta dla abonenta. Jeśli akceptowana jest waluta USD przez transakcję PayPal , cechy waluty mogą pozostać niezmienione dla abonenta:

Subscriber's currency

 • Jeśli użytkownicy mają dostęp do strony Menadżera Użytkownika poprzez miejscowy adres IP, musi zostać określony atrybut publicznego hostu. Musi zawierać publiczny adres rotera Menadżera Użytkownika, który jest akceptowalny jako odpowiedź URL dla bramki PayPal (PayPal wyśle wynik płatności na ten adres). Mogą zostac użyte: nazwa domeny lub adres IP. Jedynie adres musi zostać określony, nie URL (np, userman.mt.lv, nie: https://userman.mt.lv/ ani nie: https://userman.mt.lv/userman):

Subscriber's public host

Użycie PayPal

 • Użytkownik może kupić kredyty korzystając ze strony Menadżera Użytkownika. Najpierw trzeba się zalogować na stronie. Zobacz: Strona użytkownika; User page.
 • Przy dostępie do tej strony należy korzystać z połączenia bezpiecznego, a więc użytkownik musi użyć https://router_IP/user zamiast http://router_IP/user (https zamiast http).
 • Sekcja płatności jest dostępna w menu głownym tylko, jeśli abonent ma dostęp do jakiejkolwiek formy płatności.
 • By kupić kredyt, użytkownik wybiera "Buy credit" (“Kup kredyt”) w sekcji “Płatności” ("Payments"):

Buy credit

 • Jeśli dla sesji sieci nie użyto połączenia https, otworzy sie wiadomość o błędzie oraz link do strony https:

Warning about https

 • W tym formularzu użytkownik wybiera kredyt, jaki życzy sobie zakupić;

Plik:UserManUserBuyCreditCredit.png

 • Aktualne saldo także jest wyświetlane:

Current balance

 • Użytkownik wybiera PayPal jako metodę dokonania płatności:

Payment method

 • Po wybraniu kredytu, należy nacisnąć przycisk "Buy" (“kupuj”) by rozpocząć transakcję płatności:

Buy button

 • Użytkownik zostaje przekserowany do formularza płatności bramki PayPal, który powinien wyglądać podobnie do obrazu poniżej(strona PayPal może się zmieniać, poniższe zrzuty ekranowe mogą różnić się od aktualnej strony):

PayPal Payment form

 • Użytkownik loguje się do konta. Płatność jest wówczas wyświetlana po naciśnięciu przycisku Pay:

PayPal Payment form, user logged in

 • Kiedy użytkownik naciśnie przycisk Pay (Płacę), PayPal zaczyna przetwarzać dane. Po pomyślnym dokonaniu płatności wyświetla się strona wyniku:

PayPal success page

 • Strona ta zawiera przycisk "Return to merchant" (“powrót do transakcji”), który po naciśnięciu, przenosi użytkownika na stronę historii płatności Menadżera Użytkownika:

Payment history table

 • Menadżer Użytkownika otrzymuje dane z PayPal wskazując na status płatności.
 • Po pomyślnym dokonaniu płatności, właściwy kredyt zostaje przypisany do użytkownika

PayPal chargeback

Kiedy płatność zmienia status z "Approved" (“zaakceptowano”) na "Aborted" (“Przerwano”) (np., "Reversed"; ”odwrócono”) Menadżer Użytkownika stara się usunąć kredyt zakupiony za te pieniądze. Sytuacja taka jest jednak możliwa tylko wtedy, jeśli dwa następujące warunki zostaną spełnione:

 • Kredyt nie został jeszcze rozpoczęty;
 • Kredyt jest ostatnim dla danego użytkownika, m.in. nie kupiono później żadnego innego kredytu.

Opis procesu płatności przez PayPal n

 • Dane płatności są przenoszone bezpośrednio do bramki PayPal. Wszystkie operacje pieniężne na koncie są przetwarzane przez PayPal. Menadżer Użytkownika w ogóle nie „śledzi” tego procesu.
 • Bramka PayPal przetwarza dane, po czym wysyła odpowiedź do Menadżera Użytkownika określonego routera. Może to trochę potrwać, zwykle jednak nie więcej niż jedną minutę. To oznacza, że płatność może mieć status"Started" (“Rozpoczęto”) przez kilka sekund. Status jest aktualizowany tylko wtedy, gdy PayPal wysyła odpowiedź do Menadżera Uzytkownika;
 • Jeśli jest dostępna opcja "Secure response" (odpowiedź bezpieczna), ustala się bezpieczne połączenie (https) między PayPal oraz Menadżerem Użytkownika;
 • Kiedy występują problemy z odpowiedzią HTTPS z PayPal, "Secure response" (odpowiedź bezpieczna) może zostać wyłączona. Wtedy nie jest potrzebny żaden certyfikat w menadżerze Użytkownika routera by odebrać odpowiedź z PayPal;
 • Znowu – odpowiedź PayPal zawiera tylko dane wymagane do identyfikacji płatności w Menadżerze Użytkownika oraz do wykrycia ostatecznego statusu transakcji – czy powiodła się czy nie. Nie zawiera ona żadnych informacji o użytkowniku – ani numeru karty kredytowej, ani jej daty ważności, ani innych poufnych danych;
 • Menadżer Użytkownika wysyła do PayPal prośbę o weryfikację, zapytanie, czy odpowiedź dotycząca płatności pochodzi z PayPal a nie np. od hacker’a. Dzieki tej weryfikacji, nie ma potrzeby otrzymywania odpowiedzi z PayPal poprzez https – jesli Man-In-The-Middle catches data (ktoś w środku – chodzi o hackera??? Przechwyci dane )a I wysyła błędną odpowiedź do Menadżera Użytkownika, weryfikacja się nie powiedzie;
 • Weryfikacja odpowiedzi wymaga certyfikatu SSL uzyskanego od urzędu certyfikacji (certification authority), który przyznał/zatwierdził certyfikat dla PayPal . Ten nadrzędny certyfikat CA jest importowany automatycznie I można go zobaczyć w sekcji certyfikatu w routerze (konsoli lub Winbox);
 • Menadżer Użytkownika przetwarza odpowiedź I aktualizuje status rejestru płatności;
 • Jeśli transakcja zakończyła się pomyślnie, zakupiony kredyt zostaje przekazany na konto użytkownika;

Proces płatności jest wyświetlany w postaci następującego obrazu:

PayPal payment process description

Czynności dodatkowe

Udostępnienie połączenia HTTPS

Tworzenie certyfikatu

Certyfikat Zaufania SSL można kupić od zaufanych urzędów, np. VeriSign. Niepodpisany certyfikat można wygenerować ręcznie, używając OpenSSL w Linux box. By to zrobić, następujące komendy w konsoli:

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
openssl req -new -key server.key -out server.csr
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Dwie ważne kwestie:

 1. Wpisuj taką samą frazę przejścia zawsze kiedy żądasz: "Enter pass phrase for server.key" (powinno być 4 razy);
 1. Wpisuj nazwę domeny serwera, kiedy żądasz "Common Name (eg, YOUR name) []" (Zwykła nazwa (np, TWOJE imię) []". Jest to istotne, bo w przeciwnym razie niektóre przeglądarki mogą odmówić certyfikatu. Na przykład, jeśli adres serwera Menadżera Użytkownika jest następujący:http://userman.mt.lv/userman, wówczas "userman.mt.lv" musi zostac określony jako Common Name dla potrzeb certyfikatu.

Po zrobieniu tego, utworzą się 3 pliki:

 1. server.crt – Certyfikat, musi być wysłany do routera;
 2. server.key –Klucz prywatny, musi zostać wysłany do routera;
 3. server.csr – prośba o podpis, może/powinna być skasowana;

Wyślij server.crt orazserver.key do routera oraz importuj je, z użyciem tych samych fraz przejścia ponownie, kiedy zażądasz. server.crt musi być importowany przed server.key.

Importowanie certyfikatu

Plik certyfikatu można wysłać do routera oraz importować za pomocą komendy:

/certificate import file-name=...

Powinna wrócic komenda:

  certificates-imported: 1
  private-keys-imported: 1
      files-imported: 1
   decryption-failures: 0
 keys-with-no-certificate: 0

Jeśli nie wraca, mogło się zdarzyć, że plik zawiera prywatny klucz i sekcje certyfikatu w niewłaściwym porządku. W tej sytuacji wyjście powinno być:

  certificates-imported: 1
  private-keys-imported: 0
      files-imported: 1
   decryption-failures: 0
 keys-with-no-certificate: 1

Powtórz tę samą komendę

/certificate import file-name=...

Jeszcze raz, a wyjście powinno nastąpić w tym czasie

  certificates-imported: 0
  private-keys-imported: 1
      files-imported: 1
   decryption-failures: 0
 keys-with-no-certificate: 0

teraz certyfikat jest importowany prawidłowo I gotowy do użycia;

Udostępnienie WWW SSL

Połączenia SSL dla serwera WWW mogą byc udostępniane za pomocą komendy:

/ip service set www-ssl disabled=no certificate=cert1

Gdzie cert1musi zostać zastąpiony właściwą nazwą certyfikatu (z /sekcja certyfikatu)


Rozwiązywanie problemów
 1. Authorize.net wymaga, by czas na serwerze mieścił się w granicach 15 minut UTC lub transakcja nie powiedzie się, użyj klienta NTP.
 2. Twój menadżer użytkownika musi być dostępny z internetu na porcie 443, upewnij się że masz właściwe ustawienie DNS setup lub użyj adresu IP dla wszystkich swoich odnośników. Nie zapomnij otworzyć swojego firewall’a dla portu 443 oraz użyć NAT by uzyskać swego menadżera użytkownika jeśli znajduje się za firewall’em.
 3. Musisz umieścić URL swojego Menadżera Użytkownika instance w swoim panelu kontrolnym Authorize.net. Na przykład: Response Reason Code: 14 (Kod odpowiedzi dotyczącej przyczyny: 14)

Treść Odpowiedzi Przyczyny (Response Reason Text): The Referrer lub Relay Response URL jest błędny.

Zauważ: Dający się zastosować tylko w przypadku SIM oraz WebLink APIs. Relay Response lub Referrer URL nie dopasowują skonfigurowanych wartości merchant?s lub jest nieobecny.

To add a valid Response/Receipt URL, please follow these steps:
1: Login to your Merchant Interface at https://account.authorize.net. 
2: Click Settings in the main left side menu. 
3: Click Response/Receipt URLs. 
4: Click Add URL. 
5: Enter your Response URL. 
6: Click Submit.
 1. Kiedy wchodzi powyższy URL, użyj tylko podstawowego URL, nie zaś: /userman bo inaczej nie będzie działało.