modified on 4 paź 2010 at 12:49 ••• 3 740 views

Menedżer Użytkowników/Prefiksy Użytkowników

Z MikroTik Wiki

Każdy użytkownik należy do określonego abonenta. By oddzielić użytkowników spośród klientów tego samego abonenta, zostaje użyta określona właściwość klienta zwana prefixem użytkownika.

Jest to pole klienta, które precyzuje początkową część loginu użytkownika (username). Tylko użytkownicy z taką początkową częścią nazwy użytkownika będą dostępni dla klienta.

Przykład (nieistotne części pominięto):

[admin@USERMAN] tool user-manager customer> print
0  subscriber=owner login="owner" password="" permissions=owner parent=owner
1  subscriber=owner login="manager" password="" user-prefix="p" permissions=read-write parent=owner
2  subscriber=owner login="reader" password="" user-prefix="public" permissions=read-only parent=owner

[admin@USERMAN] tool user-manager user> print
0  subscriber=owner username="differentUser"
1  subscriber=owner username="publicUser1"
2  subscriber=owner username="publicUser2"
3  subscriber=owner username="privateUser1"
4  subscriber=owner username="privateUser2"
5  subscriber=owner username="pztuxy"
6  subscriber=owner username="klztt8xs"

Zgodnie z sytuacją opisaną powyżej, właściciel klienta jest abonentem z dwoma pod-klientami: menadżerem i czytelnikiem. Dostepność użytkownika jest pokazana w następującej tabeli:

posiadacz menadżer czytelnik
InnyUżytkownik +
Użytkownik publiczny1 + + +
Użytkownik publiczny2 + + +
Użytkownik prywatny1 + +
Użytkownik prywatny2 + +
pztuxy + +
klztt8xs +