modified on 4 paź 2010 at 12:54 ••• 2 890 views

Menedżer Użytkowników/Prepaid i użytkownicy bez limitów

Z MikroTik Wiki

Istnieją dwa typy użytkowników: opłacony z góry i nieograniczony.

Uzytkownicy opłaceni z góry

Użytkownicy ci posiadają przynajmniej jeden przypisany im kredyt. Mogą także posiadać limit uptime.

Uzytkownicy nieograniczeni

Uzytkownicy ci nie posiadają żadnych przypisanych im kredytów. Słowo „nieograniczony” wynika tu z faktu, że posiadają nieograniczony kredyt. Jednakże limit uptime może zostać przypisany do nieograniczonych uzytkowników. To oznacza, że użytkownicy nieograniczeni mogą posiadać ograniczony czas trwania aktywnych sesji, ale sesje te mogą być rozpoczynane w nieograniczonym okresie czasu.