modified on 28 gru 2010 at 13:41 ••• 4 150 views

Menedżer Użytkowników/Publiczne ID

Z MikroTik Wiki

Każdy abonent posiada unikalne pole – login. Ale dla względów bezpieczeństwa używane jest zastępcze pole- Publiczne ID. Zauważ: W starszych wersjach (do wersji 2.9.31) login jest używany do identyfikacji abonenta.

Każdy klient posiada Publiczne ID. Można je skonfigurować w sekcji klienta. Ale nie ma potrzeby określać publicznego ID dla każdego klienta. Ponieważ procedura wyszukiwania abonenta jest następująca:

  • Wyszukaj klienta z określonym publicznym ID. Jeśli nie zostanie żaden odnaleziony, jest używany domyślny (początkowy) abonent. W innym wypadku przejdź do następnego etapu;
  • Znajdź abonenta (posiadacza) klienta właśnie wyszukanego. Każdy klient posiada swego abonenta, więc takie postępowanie zawsze odniesie skutek.

A więc tylko jeden klient przypadający na abonenta musi posiadać zdefiniowane publiczne ID. Zwykle abonent sam w sobie posiada publiczne ID a wszyscy inny klienci mogą pozostać bez tego publicznego ID.

Publiczny ID dla klientów jest istotny w przypadku logowania się użytkownika, potrzebny do użycia różnych prefixów użytkownika oraz kredytów logowania dla różnych klientów.

Tylko abonenci mają pozwolenie na edycję klientów. To oznacza, że abonent musi skonfigurować publiczne ID dla wszystkich pod-klientów.