modified on 8 paź 2010 at 12:05 ••• 5 538 views

Menedżer Użytkowników/Rejestracja Użytkownika

Z MikroTik Wiki

Zwykle konta użytkownika są tworzone przez klientów. Ale użytkownicy mogą także rejestrować się przez wypełnienie formularza rejestracji. Możliwość ta jest dostępna począwszy od wersji 2.9.31.


Spis treści

Konfiguracja

Rejestrację użytkownika może umożliwić klient. Niektórzy klienci mogą na to zezwolić, inni – nie.

Rejestracja jest wyłączona domyślnie. By ją umożliwić, należy spełnić kilka wymagań:

 • Zauważ: Wszystkie atrybuty wspomniane powyżej mogą być konfigurowane w sekcji klienta na stronie klienta;
 • Klient, który chce pozwolić na rejestrację, musi posiadać publiczny ID. Ponieważ tylko abonenci mają pozwolenie na edycję klientów, publiczny ID musi być przypisany przez abonenta. Innymi słowy- abonent musi skonfigurować publiczne IDs dla swoich klientów.
 • Abonent musi mieć przynajmniej jeden kredyt z określoną pełną ceną;
 • W przypadku, gdy użytkownicy wchodzą na stronę rejestracji z miejscowego adresu, który nie jest dostępny z zewnątrz (globalny Internet), abonent musi posiadać skonfigurowany adres publicznego hostu. Adres ten jest konieczny przy PayPal, odpowiedź dotycząca płatności zostanie wysłana na ten właśnie adres;
 • Klient musi umożliwić rejestrację przez sprawdzenie pola "pozwolenia rejestracji” w sekcji opcje rejestracji;
 • Abonent musi mieć dostęp do przynajmniej jednej i skonfigurowanej metody płatności;
 • Klient powinien posiadać określony adres email. Email zostanie wysłany do użytkowników, którzy się rejestrują (jeśli użytkownik poda swój adres email) używając go jako from-address (adres wychodzący);

serwer SMTP powinien zostać określony. Można to zrobić poprzez konsolę, pod adresem narzędziowym, komenda "set server=xxx.xxx.xxx.xxx". Ten serwer SMTP będzie użyty do wysłania emaila przypominającego dane konta uzytkownika. Użytkownicy mogą także logować się na HotSpot po dokonaniu płatności bez otrzymywania tego emaila;

 • Temat rejestracji e-mail oraz body ???? mogą byś spersonalizowane. Są zdefiniowane domyślnie, ale ktoś może je dostosować. Jakkolwiek istnieją stałe warunki/wpływy (zostaną zastąpione aktualnymi wartościami) które muszą być obecne w istocie wiadomości (message body???) . Zobacz definicję pola rejestracja ciała:) email .

Kroki rejestracji

Rejestrację użytkownika można podzielić na następujące etapy:

 • Abonent konfiguruje wymagane parametry (opisane powyżej);
  • Uzytkownik tworzy konto;
  • Uzytkownik otwiera stronę URLw przeglądarce;
  • Użytkownik wypełnia formularz rejestracji;
  • Uzytkownik wybiera kredyt;
  • Użytkownik wybiera metodę płatności;
  • Nieaktywne konto jest tworzone dla uzytkownika;
 • Użytkownik aktywuje konto (dokonuje płatności):
  • Użytkownik zostaje przekierowany do bramki płatności (Payment Gateway);
  • Następuje proces dokonania zapłaty;
  • Bramka płatności wysyła odpowiedź (czy płatność została dokonana pomyślnie czy nie) do routera Menadżera Użytkownika;
  • Konto zostaje aktywowane (jeśli proces płatności zakończył się pomyślnie);
 • Użytkownik może zacząć korzystać z usług. Sprawdzenie statusu i zmiana ustawień można dokonać na stronie użytkownika.

Wydaje się to trochę skomplikowane, ale wszystkie te etapy są proste i można je pokonać w kilka minut.

Tworzenie konta

Użytkownik otwiera http://routerIP/user?signup=publicID, gdzie IP routera musi zostać zastąpione adresem IP routera Użytkownika Menadżera oraz publiczny ID musi zostać zastąpiony przez publiczny ID abonentów.

Wyświetli się formularz rejestracji:

sign-up form

Pola do wypełnienia:

 • email. Adres Email dla konta uzytkownika. Musi być unikalny dla poszczególnych abonentów. Dane konta zostaną wysłane na ten adres, jeśli został określony;
 • login. Pożądana nazwa użytkownika. Jeśli prefix użytkownika jest zdefiniowany, pokazuje się po lewej stronie i nie może zostac zmieniony. Więc prefix jest już wcześniej określony (może byc pusty), pozostała cześć nazwy uzytkownika może być wybrana. Musi zawierać co najmniej 3 symbole. Np: jeśli prefix jest następujący:"cu" (wyświetli się po lewej) oraz jako brakującą cześć wpisze się: "test", ostateczna nazwa użytkownika będzie: "cutest";
 • hasło. Do własnej wiadomości i użytku;
 • potwierdź hasło. Hasło powtórzone raz jeszcze dla uniknięcia możliwości pomyłki w trakcie jego wpisywania;
 • czas. Początkowy kredyt dla konta użytkownika;
 • płać za pomocą. Wybór metody płatności.

Po naciśnięciu przycisku "sign up"(“zarejestruj się”), dane autoryzacji zostaną wyświetlone użytkownikowi. Musi on pamiętać, że dane te będą wymagane później podczas logowania.

Sign-up confirmation

Jeśli naciśnie się przycisk "Cancel" (“skasuj”), użytkownik powraca do formularza rejestracji.

Jeśli naciśnie się przycisk "Pay with ..."(“płać za pomocą”), zostanie utworzone nieaktywne konto, a użytkownik zostanie przekierowany do bramki płatności.

Aktywacja konta

Po dokonaniu płatności, konto jest aktywowane, a użytkownik powraca do strony Użytkownika/Menażera Użytkownika, gdzie może sprawdzić status swojego konta.

Jeśli został określony adres email w formularzu rejestracji, email wraz z informacjami o autoryzacji zostanie na ten określony adres wysłany. Treść jest dostosowywana na stronie klienta. Domyślnie wygląda następująco:

Your authorization data:

login: userLogin

password: userPassword

To check your status and buy extented time go to address http://userman.mt.lv/user?subs=demo. tutaj:

 • userLogin stanowi nazwę użytkownika (login);
 • userPassword stanowi hasło.
 • http://userman.mt.lv/ stanowi nazwę hostu Routera Użytkownika Menadżera.

Logowanie

Po pomyślnej aktywacji konta użytkownik może zacząć korzystac z usług (Hotspot). Status oraz ustawienia są dostępne na stronie użytkownika.