modified on 4 paź 2010 at 12:57 ••• 3 252 views

Menedżer Użytkowników/Schematy Rachunków

Z MikroTik Wiki

 • Szablony dowodów płatności mogą być edytowane w sekcji klienta
 • Każdy klient posiada swój własny szablon kwitów;
 • W szablonie kwitów mogą być zawarte różne wcześniej zdefiniowane stałe. Podczas sporządzania kwitu, stałe te mogą zostać zastąpione aktualnymi wartościami atrybutów użytkownika. Zobacz dokumentację dotyczącą użytkownikóws by zrozumieć znaczenie cechy każdego użytkownika.
 • Każda stała musi byc zawarta w postaci znaków procentowych.Na przykład:  %u_nazwauzytkownika%, %u_hasło%.
 • Dostępne stałe mogą być znalezione w dokumentacji stałej charakterystycznej:n :
 • Również uzyteczne informacje (np. Użyty uptime) może zostac zawarty w dowodach opłat. To oznacza że właściwie tylko raporty mogą być drukowane przy generowaniu dowodu opłat.
 • Musisz wybrać które atrybuty muszą zostać wydrukowane w dowodzie płatności.
 • Kwity moga być generowane w sekcji użytkownika.

Rekomendacje

 • Podstawowa wiedza o HTML i CSS pozwala na całkowite przekonstruowanie szablonu, uzyskując inny wygląd i zawarte informacje. W innych przypadkach zaleca się pozostawić domyślną strukturę i tylko tłumaczyć lub edytować sformułowania występujące w oryginalnym szablonie;
 • Nie pozostawiaj otwartych tagów HTML. Co oznacza, że jeśli masz
  , wtedy także
  musi pozostać. Inaczej szablon może uszkodzić całą stronę i będzie wymagane odświeżenie zawartości przeglądarki;
 • Bądź ostrożny w przypadku tagów. Kiedy dostępne jest tylko edytowanie szablonu dla klientów (I uzytkowników portu router’a), nie ma żadnych ograniczeń odnośnie uzycia tagów. To oznacza większą elastyczność i odpowiedzialność w tym samym czasie.
 • Zalecana jest tabela do formatowania danych;
 • Tabela powinna być wypośrodkowana z użyciem metody, jaka została wykorzystana w domyślnym szablonie.
 • Pionowe wypośrodkowanie nie jest prostą rzeczą. Domyślny szablon używa z tego powodu workaround – rows (nie wiem co to) (posiadających klasy "space1" i "space2") z zapisaną wysokością.
 • Obrazy nie mogą być drukowane domyślnie. By pokazać obrazy w formie drukowanej, atrybuty: width (szerokość) i display (pokaż) muszą zostać wyraźnie określone dla obrazu


Przykłady

Przykład z forum (autorstwa airforce1):

<table style="color: black; font-size: 11px;" border="2" height="10">
<tr>
 <td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">YOUR COMPANY NAME GOES HERE!</font></b>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">Time:</font></b>
 </td>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">%u_limit_uptime%</font></b>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <font face="Arial" size="2"><b>Validity</b></font>
 </td>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">%u_prep_time%</font></b>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">Price:</font></b>
 </td>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">%u_tot_price%</font></b>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">Username:</font></b>
 </td>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  </font><b><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></b>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <b><font size="2" face="Arial">Password:</font></b>
 </td>
 <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
  <font face="Arial"><b><font size="2">%u_password%</font></b></font>
 </td>
</tr>
</table>

Przykład z forum (autorstwa csickles):

Hotspot Tiket

Ten jest utworzony w pakiecie zwanym "Bartender". Bilety są produkowane i eksportowane przez uzytkownika CSV do lokalnego (zarządu? Katalogu?, spisu?) wtedy niektóre automaty VB drukują bilet na drukarce termalnej POS.