modified on 5 paź 2010 at 14:05 ••• 7 693 views

Menedżer Użytkowników/Strona Użytkownika

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Jak to znaleźć?

Strona użytkownika znajduje się pod adresem:

http://Router_IP_address/user?subs=publicID , gdzie

 • "Router_IP_address" musi byc zastąpiony adresem IP twojego routera gdzie działa Menadżer Użytkownika (nie mieszaj tego z routerem HotSpot, jeśli Menadżer Użytkownika i HotSpot działają na różnych routerach);
 • Publiczny ID musi być zastąpiony publicznym ID abonenta który jest posiadaczem tego użytkownika;
 • Jeśli jest tylko jeden abonent routera część: part "?subs=..." może być pominięta, itd., wówczas można użyć adresu http://Router_IP_address/user .

Czym jest Publiczny ID i jak go zmienić?

Zobacz: Subscriber public ID (ID publiczny abonenta).

Link do strony użytkownika

Linki I przyciski do stron użytkownika mogą być używane w przypadku innych stron sieci. Istnieje kilka Reczy dających się skonfigurować:

 • Adres IP routera
 • Publiczny ID abonenta;
 • Tytuł/nagłówek w linku/przycisku

link tekstowy

by dostać się do linka tekstowego strony użytkownika, zastąp ten szablon twoją własną wartością:

<a href="http://%hostname%/user?subs=%subid%">%caption%</a>
 •  %hostname% - nazwa hostu routera lub adres IP;
 •  %subid% - publiczny ID abonenta;
 •  %caption% - tytuł linka który pokaże się użytkownikowi.

Przykład: By uzyskać link do strony demo abonenta routera userman.mt.lv, użyj następującego linka:

<a href="http://userman.mt.lv/user?subs=demo">This is an example link to Mikrotik User Manager demo User page</a>

Wygląda on podobnie jak: This is an example link to Mikrotik User Manager demo User page

Przycisk linka

By uzyskać przycisk, który prowadzi do strony użytkownika, zastąp ten szablon swoją własną wartością:

<button onclick="document.location='http://%hostname%/user?subs=%subid%'">%caption%</button>

Przykład: By uzyskać przycisk linka do userman.mt.lv strony demo abonenta routera, użyj następującego linka:

<button onclick="document.location='http://userman.mt.lv/user?subs=demo'">Check</button>

Wizualna reprezentacja nie może zostać pokazana tutaj ze względów bezpieczeństwa wiki, więc musisz wyobrazić sobie, jak to wygląda.

Ten sam link-przycisk jest używany w szablonach strony HotSpot. Domyślnie wygląda to następująco:


<!-- user manager link -->
<button onclick="document.location='http://$(hostname)/user?subs='">status</button>

$(nazwa hostA) tutaj jest zastąpiona nazwą hostu routera HotSpot (więc link domyślny działa tylko wówczas, gdy działają HotSpot oraz Menadżer Użytkownika w tym samym routerze). "subs=" oznacza że zostanie użyty pierwszy abonent (działa świetnie gdy istnieje tylko jeden abonent w routerze).Nazwa hostu i id abonenta mogą być zastąpione pożądanymi wartościami.

Sekcje

Ta część dokumentu opisuje sekcie dostępne na stronie uzytkownika. Dla nawigacji użyj menu po lewej stronie:

User page menu

Status

Tutaj użytkownik może zobaczyć status konta:

 • Podsumowanie;
 • Kredyty;
 • Sesje.

Przykład zrzutu ekranowego:

Plik:UserManUserStatus.png

Ta informacja daje się także sformatować do wersji do wydruku. Zobacz podgląd wydruku w przeglądarce (Zwykle pod Plik> podgląd wydruku w pasku narzędzi przeglądarki). Kredyty i sesje są zestawione w tabelkach. Tabelki te mogą być minimalizowane – przycisk w górnym prawym rogu tabelki. Zminimalizowana tabelka nie może zostać wydrukowana (zobacz podgląd wydruku).

Podsumowanie

Tutaj użytkownik może zobaczyć:

 • Czas przedpłaty – czas trwania wszystkich zakupionych kredytów (zobacz: time constants; stałe czasowe). Lub słowo nieograniczony (unlimited) (Zobacz prepaid and unlimited users; użytkownicy nieograniczeni i przedpłaceni);
 • Całkowita cena – ile kosztują wszystkie kredyty;
 • Limit Uptime – maksymalny dozwolony czas trwania sesji użytkownika;
 • Użyty uptime – aktualny czas trwania sesji użytkownika;
 • Użyta ilość pobrań;
 • Użyta ilość wysłań

Kredyty

Tabelka ze wszystkimi zakupionymi kredytami danego użytkownika. Brak danych odnośnie użytkowników nieograniczonych.

Przykład zrzutu ekranowego:

User credits

Jeśli istnieją kredyty, których wykorzystywanie jeszcze się nie zaczęło (zobacz: kredyty), pola momentu rozpoczęcia i czasu zakończenia zawierają wartości "awaiting login" („oczekuje na zalogowanie”).

Sesje

Tabelka z sesjami wszystkich użytkowników.

Przykład zrzutu ekranowego:

User sessions

Płatności

Tutaj użytkownik ma wgląd w historię płatności oraz może zakupić nowy kredyt. Sekcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli abonent ma możliwość dokonania zapłaty.

Zobacz płatności

Tabelka z płatnościami wszystkich użytkowników:

Przykład zrzutu ekranowego:

Payments

By dowiedzieć się o szczegółach konkretnej płatności, otwórz formularz szczegółowy płatności przez kliknięcie na ID w tabelce.

Formularz szczegółowy płatności

Formularz szczegółowy z danymi płatności:

Payment details

Zawiera wszystkie pola dotyczące płatności.

Kup kredyt

Nowy kredyt może zostać zakupiony tutaj używając sposobów płatności które są dostępne dla abonenta.

Istnieje wiele ograniczeń dostępu dla tej podsekcji :

 • Połączenie bezpieczne (https) musi być zastosowane chcąc uzyskać dostęp do tej strony. W innym wypadku pojawi się ostrzeżenie z linkiem odsyłającym do bezpiecznej strony;
 • Przynajmniej jeden sposób płatności musi być udostępniony dla abonenta;
 • Abonent musi skonfigurować wszystkie wymagane atrybuty płatności;

Przykład zrzutu ekranowego:

Buy credit

Tutaj użytkownik może zobaczyć swój aktualny bilans (saldo) I wybrać kredyt do zakupienia. Po kliknięciu na przycisk "Buy" (“Kupuj”) użytkownik zostanie przekierowany do bramki płatniczej gdzie musi wpisać wymagane dane związane z procesem zapłaty..

Ważne: dane dotyczące płatności (takie jak: numer karty kredytowej I data ważności) są wysyłane bezpośrednio z komputera użytkownika do bramki płatniczej i nie są przechwytywane przez Menadżera Użytkownika. Menadżer Użytkownika przetwarza tylko odpowiedź odnośnie finalizacji zapłaty z bramki płatniczej. Odpowiedź ta nie zawiera jakichkolwiek prywatnych danych użytkownika.

Po pomyślnym dokonaniu płatności, wybrany kredyt zostaje dodany do konta użytkownika.

Ustawienia

W tej sekcji użytkownik może skonfigurować swoje parametry:

 • Prywatne informacje (tylko do wiadomości, nie są wykorzystywane przez Menadżera Użytkownika):
  • Imię;
  • Nazwisko;
  • telefon;
  • miejsce zamieszkania.
 • Email –używany do wysyłania wiadomości do użytkownika. Musi być unikalny.

Jeśli wartości zawarte w polach: “Nowe hasło” oraz “powtórzenie nowego hasła” są zgodne, hasło zostanie zmienione.

Przykład zrzutu ekranowego:

User settings