modified on 5 paź 2010 at 09:25 ••• 4 699 views

Menedżer Użytkowników/Tablice

Z MikroTik Wiki

Tabelki są używane do prezentowania listy objektów: użytkowników , routerów, kredytów, sesji, klientów lub logów.

W jednej tabelce są pokazane tylko obiekty jednego typu. Każdy typ obiektów posiada sprecyzowane pola w których są prezentowane.

Jeśli obiekt zawiera wiele parametrów, nie wszystkie z nich są prezentowane w tabelce. By zobaczyć wszystkie parametry obiektu, używa się formularza szczegółowego (detail form).

Tabelki posiadają kilka właściwości:

 • sortowanie;
 • filtrowanie (wyszukiwanie);
 • podziały na strony;
 • selekcja różnych obiektów
 • wykonywanie równych czynności w obrębie wybranych obiektów;
 • minimalizacja;

Linki do formularzy szczegółowych

Spis treści

Sortowanie

Sortowanie może być wykonywane za pomocą prawie wszystkich pól. Istnieją jednak pola nie dające się sortować, w większości przypadków powodem jest ich obliczeniowy character.

Sortować można rosnąco (1, 2, 3, ...) lub malejąco (5, 4, 3, ...).

Dla każdej kolumny istnieją trójkątne przyciski sortowania – na stronach tytułu kolumny (na szczycie). Rosnące sortowanie – na lewo, malejące – na prawo:


Sorting

Sortowanie obniża jakość przedstawienia odczytu danych– odczyt sortowanych danych zabiera więcej czasu niż odczyt niesortowanych danych. Sortowanie jednak wpływa na odczyt tylko w danej tabelce, bo tabelki pozostają niezależne od siebie.

Filtrowanie

Każda tabelka może być filtrowana tylko przez jedno pole:

 • Użytkownicy, sesje, logi: poprzez nazwę użytkownika (username);
 • Routery, kredyty: przez nazwę (name);
 • Klienci: poprzez login.

Niektóre tabelki nie mogą być filtrowane (na przykład określone sesje użytkownika).

Wejdź we wzór w formularzu wyszukiwania na dole tabelki I naciśnij search (wyszukaj). By anulować filtrowanie, wyczyść wartość w formularzu wyszukiwania i naciśnij search: Searching

Podział na strony

Tabelka zawiera liczne zapisy. Przedstawienie wszystkich trwałoby bardzo długo. Dlatego zapisy są podzielone na strony i tylko jedna strona, zwana stroną aktywną (active page),w danym czasie jest dostępna do wglądu.

Liczbę zapisów (rejestrów) na stronę można zmienić (w prawym górnym rogu):

Per page selector

Aktywna strona może zostać zmieniona przy użyciu linka w górnym lewym rogu:

Page selector

 • Linki z numerami odsyłają do odpowiednich stron.
 • Linki ze strzałkami odsyłają do poprzedniej I następnej strony.
 • Istnieją także linki odsyłające do pierwszej I ostatniej strony, ale są one widoczne tylko kiedy jest to konieczne (kiedy jest możliwe przejście do pierwszej I ostatniej strony z linkami liczbowymi, linki pierwszej/ostatniej strony nie będą widoczne).

Całkowita liczba zapisów (nie: stron) jest pokazana w nawiasie zaraz za linkami stron:

Total record count

Zaznaczanie wielu obiektów

Tabelki posiadają kwadraty sprawdzania dla każdego obiektu po prawej stronie ścieżki:

Checkboxes

Każdy obiekt może być wybrany I może zostać na nim wykonana odpowiednia operacja (czynność).

Na samej górze kolumny kwadratów sprawdzania występuje kwadrat sprawdzania typu select-all (wybierz wszystko) który przełącza proces wyboru na wszystkie obiekty na danej stronie:

Select all

Tytuł pokazujący liczbę wybranych obiektów jest umiejscowiony na dole tabelki:

Selected object count

Całkowita liczba wybranych obiektów oraz wybranych obiektów na stronie aktywnej jest pokazana.

Istnieje także przycisk, który odznacza wszystkie wybrane obiekty w innych (nieaktywnych) stronach (dotyczy tylko tej danej tabelki). Przycisk ten jest bardzo użyteczny jeśli wybierasz niektóre obiekty i wówczas zmieniasz kryteria sortowania dla tej tabelki – wybrane obiekty są rozproszone na wielu stronach, ale wciąż możesz uncheck (nie sprawdzać ich wszystkich) dzięki jednemu kliknięciu.

Operacje na zaznaczonych obiektach

Na zaznaczonych obiektach można przeprowadzać różne czynności.

Użytkownicy interfejsu sieci mają dostęp do różnych operacji w zależności od tego, jakie posiadają zezwolenia.

Operacje mogą być przeprowadzane tylko na stronie aktywnej. Powodem jest bezpieczeństwo. Bardzo łatwo jest wybrać niektóre obiekty, zmienić stronę I zapomnieć o wybranych obiektach występujących na innych stronach. Niektóre operacje (jak: usuwanie) są bardzo niebezpieczne w takich sytuacjach. Dlatego wszystkie czynności działają tylko w obrębie wybranych obiektów na stronie aktywnej.

Wszystkie dostępne operacje (z wyjątkiem dodawania, które jest dostępne w menu głównym po lewej) są widoczne na dole tabelki w formie paska narzędzi popout toolbar. Każda tabelka posiada różne dostępne operacje:

Operations.

Minimizacja

Tabelki mogą być minimalizowane poprzez kliknięcie przycisku: minimalizuj w prawym górnym rogu:

Minimize

Zminimalizowane tabelki nie są pokazywane na stronie w wersji do druku.

Linki do formularzy z dodatkowymi informacjami

Prawie każda tabelka posiada linki do formularza szczegółowego obiektu, ponieważ nie wszystkie informacje mogą być wyświetlane w tabelce. Niektóre tabelki posiadają nawet linki do dwóch różnych formularzy szczegółowych, na przykład tabelka sesji posiada linki do użytkownika i formularza szczegółowego sesji.

Linki szczegółowych formularzy są wyświetlane jako zwykłe, podkreślone linki-html:

Object detail form links

Multiple object detail form links