modified on 13 sie 2010 at 12:09 ••• 3 761 views

Menedżer Użytkowników/Uprawnienia

Z MikroTik Wiki

Tabela zestawia listę pozwoleń klienta:

Tylko do odczytu Odczyt-zapis Pełny Właściciel
Widok
Routery + + + +
Kredyty + + + +
Użytkownicy + + + +
Sesje + + + +
Klienci + +
Raporty + + + +
Logi + + + +
Dodawanie
Routery + + +
Kredyty + + +
Użytkownicy + + +
Klienci +
Edycja
Routery + + +
Kredyty + +
Użytkownicy + + +
Klienci +
Usuwanie
Routery + +
Kredyty + +
Użytkownicy + +
Klienci +
Sesje + +
Logi + +
Określone działania
Reset liczników użytkownika + +
Reset liczników router'a + + +
Usunięcie kredytu ostatniego użytkownika + + +
Zamknięcie aktywnych sesji + + +