modified on 26 lip 2010 at 14:08 ••• 10 843 views

Menedżer Użytkowników MikroTik/Początek

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Pobieranie

MikroTik User Manager może być ściągnięty ze strony MikroTik: MikroTik User Manager, wybierz system i typ oprogramowania oraz wszystkie pakiety

Instalacja

Wykonaj standardowe kroki aktualizacji routera – załaduj pakiet User Manager na serwer FTP routera i zrestartuj router.

Tworzenie Pierwszego Użytkownika

Uwaga: Począwszy od wersji 3.0 jest tworzony abonent domyślny z loginem admin oraz pustym hasłem podczas instalowania pakietu User Manager po raz pierwszy; abonent będący administratorem jest tworzony tylko jeśli zainstalowany pakiet User Manager jest nowszy niż wersja 3.0.

Jeśli używasz wersji starszych niż 3.0, wówczas pierwszy abonent musi być dodany poprzez terminal Mikrotik (portu). Wszystkie konfiguracje, które są wykonane znajdują się w menu /tool user-manager.

By stworzyć nowego abonenta powinieneś wybrać menu /tool user-manager customer i wykonać komendę add (dodaj). Pojawi się zapytanie o nazwę użytkownika (username) której będziesz później używał.

Lub możesz wpisać żądanie w linię komendy:

 [admin@USER_MAN] tool user-manager customer> add login="admin" 
password="PASSWORD" permissions=owner

Możesz użyć następującej komendy by zmienić hasło dla użytkownika 'admin':

 [admin@USER_MAN] tool user-manager customer set admin password=PASSWORD

Następnie możesz użyć komendy print by zobaczyć, co zostało dodane.

 [admin@USER_MAN] tool user-manager customer> print
  Flags: X - disabled
   0   subscriber=admin login="admin" password="adminpassword" time-zone= 00:00
       permissions=owner parent=admin

Uwaga: Abonent jest widoczny tylko w wersji 3.

Następnie możesz użyć interfejsu Web.

Wykorzystanie Interfejsu Web

By zalogować się na interfejs web klienta, wpisz następujący adres do swojej przeglądarki internetowej: http://adres_IP_Routera/Użytkownik

gdzie "adres_IP_routera" musi zostać zastąpiony adresem IP twojego router’a.

Użyj loginu i hasła abonenta, które ustawiłeś w konsoli.


Uwaga: W RouterOS wersji 4.1, Interfejs Web Menedżera Użytkowników jest nieosiągalny (błąd http 404), gdy wchodzimy na adres http://wewnętrzne_ip/użytkownik i znajdujemy się za interfejsem HotSpot, w którym wewnętrzne_ip nie jest NAT’owanym adresem IP routera. Dwa wyjścia: zmienić port usługi ‘www’ z portu 80 lub 8080 na jakiś inny, jak na przykład 81. Następnie użyj http://wewnętrzne_ip:81/.