modified on 14 gru 2007 at 11:25 ••• 10 688 views

MikroTik User Manager

Z MikroTik Wiki

Instrukcja


Instalacja


Szybki Start


Koncepcje wyjaśnione (Concepts explained)


Referencje "Reference"

Interfejs WWW "Web interface"

     o Sortowanie "Sorting"
     o Filtrowanie "Filtering"
     o Division in pages ???
     o Wielokrotne zaznaczenie obiektów "Multiple object selection"
     o Operacje na zaznaczonych obiektach "Operations with selected objects"
     o Minimalizacja "Minimization"
     o Links to detail form ???


Strona użytkownika "Customer page"

     o Status
     o Routery "Routers"
     o Kredyty "Credits"
     o Użytkownicy "Users"
     o Sesje "Sessions"
     o Klienci "Customers"
     o Raporty "Reports"
     o Logi "Logs"


Strona Użytkownika "User page"

     o Status
     o Płatności Payments
     o Ustawienia "Settings"


Logowanie użytkownika "User sign-up"

     o Zakładanie konta "Creating account"
     o Aktywowanie konta "Activating account"
     o Logowanie "Login "


Płatności użytkownika "User payments"

  * Sieć autoryzacji "Authorize.Net"
  * PayPal

Kopia bezpieczeństwa oraz jej przywracanie "Backup and restore"


Pytania i odpowiedzi "Questions and answers"

  * Jak oddzielić użytkowników od klientów ? "How to separate users among customers?"
  * Jak zrobić odnośnik do strony użytkownika ? "How to create a link to user page?"
  * Jak zrobić odnośnik do strony logowania ? "How to create a link to user sign-up page"
  * Visual bugs since upgrade???
  * Cannot log in User Manager ???
  * Pokazuje za dużo aktywnych sesji "Too many active sessions shown"
  * What does "active sessions" refer to?
  * Jak zrobić Hotspot-a i User Menager-a na jednej maszynie ? "How to make Hotspot and User Manager on the same router?"
  * Jak zrobić uwierzytelnie po MAC adresie w "User Menager"-ze ? "How to make MAC authentication in the User Manager?"
  * Jak wyłączyć logowanie dla określonych routerów ? "How to turn off logging for specific Routers?"
  * Jak stworzyć ograniczony czasowo "Voucher" ? "How to create timed Voucher?"
  * Nie moge się dostać do "User Manager" z poziomu strony www . "Cannot access User Manager WEB interface"
  * Pokazuje mi błędny czas dla sesji i kredytów. "Incorrect time shown for sessions and credits"
  * User Manager does not allow to login due to expired uptime ????????????