modified on 22 sty 2008 at 08:56 ••• 5 049 views

Modyfikacja SSH probe

Z MikroTik Wiki

SSH

Standardowo, SSH probe generuje następujące wpisy w logach pod systemem Linux

Did not receive identification string from ::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX

Aby poprawić ten problem, można zmodyfikować sposób sondowania usługi SSH:

W tym celu należy w Dude kliknąć na pozycję "Probes" w lewym menu programu, a następnie dwukrotnie kliknąć na "ssh". Otworzy się okienko, w którym należy wpisać podane niżej wartości:


Image:Thedude-probe-ssh.png

Name: ssh
Type: TCP
Port: 22
Conncet Only: unchecked
First Receive, Then Send: Checked

Send: <greyed out>
Receive: ^SSH\\.*
Send: SSH-2.0-TheDude-Ping\r\n
Receive: 
Send: 
Receive: 

Po modyfikacji wpisy w logach wyglądają tak:

Connection closed by ::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX

Połączenie jest teraz poprawnie zakończone przez Dude.


Tekst tłumaczony (z poprawkami) z Wiki MikroTik