modified on 1 lip 2010 at 11:22 ••• 19 823 views

Monitor UPS

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Usługa monitorowania UPS współpracuje z jednostkami APC UPS, które obsługują "inteligentne" sygnalizowanie przez szeregowy RS232 lub równoległe USB. Usługa umożliwia administratorowi sieci monitorować UPS i skonfigurować router tak, aby w przypadku zaniku zasilania nie wystąpiły uszkodzenia routera. Podstawowym celem tej usługi jest zapewnienie poprawnego uruchomienia routera po dłuższej awarii zasilania. Router monitoruje UPS i przechodzi w stan hibernacji, gdy sieć jest niesprawna, i baterie UPS mają mniej niż 10% energii. Router będzie kontynuował monitorowanie UPS (w trybie hibernacji) i zrestartuje się, gdy powróci zasilanie sieciowe. Gdy bateria UPS zostanie całkowicie zużyta i router straci całe zapasowe zasilanie, zresetuje się do trybu normalnego, gdy zasilanie sieciowe zostanie przywrócone.

Usługa monitorowania UPS wspiera:

 • hibernację i bezpieczny restart w przypadku awarii zasilania i baterii
 • Test baterii i test kalibracji długości działania baterii
 • Monitorowanie wszystkich "inteligentnych" trybów informacyjnych obsługiwanych przez UPS
 • Raportowania zmian zasilania

Specyfikacja

Wymagane pakiety: ups

Wymagane licencje: Level1

Poziom menu: /system ups

Standardy i technologie: APC's smart protocol

Wykorzystanie sprzętowe: nieznaczne

Opis

Okablowanie

Szeregowy APC UPS (BackUPS Pro lub SmartUPS) wymaga specjalnego szeregowego kabla (chyba że połączone przez USB). W przypadku braku kabla dołączonego do UPS, może on być zamówiony u ACP, lub może być zrobiony "domowo". Użyj poniższego diagramu:

Strona routera (DB9f) Sygnał Kierunek Strona UPS (DB9m)
1 Odbiór IN 2
3 Wysyłanie OUT 1
5 Uziemienie 4
7 CTS IN 6

Konfiguracja Monitora UPS

Poziom menu: /system ups

Opis własności

alarm-setting (delayed | immediate | low-battery | none; default: immediate) - ustawienie dźwięku alarmu UPS:

 • delayed - alarm jest opóźniony w stosunku do zdarzenia 'na bateriach'
 • immediate - alarm następuje zaraz po zdarzeniu 'na bateriach'
 • low-battery - alarm tylko, gdy poziom baterii jest niski
 • none - alarm jest wyłączony

load (read-only: percentage) - poziom naładowania baterii UPS wyrażony w procentach w stosunku do maksymalnego stanu naładowania w Watach. Dokładność wynosi około 3% wartości maksymalnej 105%

manufacture-date (read-only: text) - data produkcji UPS w formacie "mm/dd/yy" (miesiąc, dzień, rok)

min-runtime (time; default: 5m) - minimalny pozostały czas pracy. Po awarii sieci, router będzie monitorował wartość runtime-left. Gdy będzie ona równa wartości min-runtime, router przejdzie w tryb hibernacji

 • 0 - router przejdzie w stan hibernacji gdy zostanie wysyłany sygnał "battery low" wskazujący, że poziom baterii jest mniejszy niż 10%

model (read-only: text) - krótszy niż 32 znakowy ciąg ASCII zawierający nazwę modelu UPS (nazwa na przodzie UPS'a)

nominal-battery-voltage (read-only: integer) - nominalna wartość siły elektromotorycznej baterii UPS (nie jest to aktualna siła elektromotoryczna baterii UPS)

offline-after (read-only: time) - kiedy router zostanie wyłączony

offline-time (time; default: 5m) - długość czasu pracy na baterii. Router oczekuje ten okres czasu i przechodzi w stan hibernacji, dopóki UPS nie zasygnalizuje przywrócenia zasilania z sieci

 • 0 - rotuer przejdzie w stan hibernacji według ustawienie parametru min-runtime i zdarzenia 'stan baterii 10%'. W tym przypadku, router oczekuje, dopóki UPS zasygnalizuje o mocy baterii mniejszej niż 10%.

port (name) - port komunikacyjny routera

serial (read-only: text) - ciąg przynajmniej 8 znaków reprezentujących numer seryjny UPS ustawiony fabrycznie. Nowsze modele SmartUPS mają 12 znakowy numer seryjny

version (read-only: text) - wersja UPS, zawiera trzy pola: numer SKU, wersja firmware'u, kod kraju. Kod kraju może być jednym z poniższych:

 • I - 220/230/240 Vac
 • D - 115/120 Vac
 • A - 100 Vac
 • M - 208 Vac
 • J - 200 Vac

Uwagi

Aby uruchomić monitor UPS, powinien być dostępny port szeregowy.

Przykład

Aby włączyć usługę monitorowania UPS na porcie serial1:

[admin@MikroTik] system ups> add port=serial1 disabled=no
[admin@MikroTik] system ups> print
Flags: X - disabled, I - invalid
 0  name="ups" port=serial1 offline-time=5m min-runtime=5m
   alarm-setting=immediate model="SMART-UPS 1000" version="60.11.I"
   serial="QS0030311640" manufacture-date="07/18/00"
   nominal-battery-voltage=24V
[admin@MikroTik] system ups>

Kalibracja Czasu pracy

Nazwa polecenia: '/system ups rtc

Opis

Polecenie rtc powoduje włączenie kalibracji czasu działania UPS, dopóki nie zostanie 25% energii pełnego naładowania baterii. To polecenie kalibruje wartość wskazywaną pozostałego czasu pracy.

Uwagi

Rozpoczęcie testu może nastąpić tylko gdy bateria jest w pełni naładowana.

Przykład

[admin@MikroTik] system ups> rtc 0

Monitorowanie UPS

Nazwa polecenia: /system ups monitor

Opis własności

battery-charge (percentage) - procentowy stan naładowania baterii UPS w odniesieniu do stanu pełnego naładowania

battery-voltage - aktualne napęcie pomiędzy elektrodami baterii UPS. Typowa dokładność wynosi 5% wartości maksymalnej (w zależności od nominalnej siły elektromotorycznej baterii)

frequency (percentage) - podczas pracy on-line, wewnętrzna częstotliwość pracy UPS'a jest zsynchronizowana z linią zasilającą z różnicą w stosunku do nominalnej wartości 50 lub 60 Hz. Typowa dokładność wynosi 1% maksymalnej wartości 63Hz.

line-voltage - użyteczne napięcie sieci

load (percentage) - obciążenie wyjścia UPS w procentach w odniesieniu do pełnego odniesienia w Watach. Wypowa dokładność wynosi 3% wartości maksymalnej 105%

low-battery - pokazywane wyłącznie, gdy UPS sygnalizuje ten stan

on-battery (yes | no) - czy bateria UPS jest źródłem zasilania

on-line (yes | no) - czy prąd jest zapewniany przez zewnętrzne źródło (elektrownię)

output-voltage - napięcie wyjściowe UPS

overloaded-output - pokazywane tylko wtedy gdy UPS sygnalizuje ten stan

replace-battery - pokazywane tylko wtedy gdy UPS sygnalizuje ten stan

runtime-calibration-running - pokazywane tylko wtedy gdy UPS sygnalizuje ten stan

runtime-left (time) - estymowany czas pracy na bateriach w minutach. Wyświetlane, gdy UPS pracuje w trybach 'on-line', 'bypass', lub 'on-battery'. Wartośc wskazywana zależna jest od pojemności i obciążenia

smart-boost-mode - pokazywane tylko wtedy gdy UPS sygnalizuje ten stan

smart-ssdd-mode - pokazywane tylko wtedy gdy UPS sygnalizuje ten stan

transfer-cause (text) - powoód najczęstrzych przejść na zasilanie z baterii (pokazywane tylko gdy jednostka jest zasilana z baterii)

Przykład

Uruchomienie polecenia w odniesieniu do sieci zasilającej:

[admin@MikroTik] system ups> monitor 0
     on-line: yes
    on-battery: no
   RTC-running: no
   runtime-left: 20m
  battery-charge: 100%
 battery-voltage: 27V
   line-voltage: 226V
  output-voltage: 226V
       load: 45%
   temperature: 39C
    frequency: 50Hz
 replace-battery: no
   smart-boost: no
    smart-trim: no
     overload: no
   low-battery: no

[admin@MikroTik] system ups>

Uruchomienie polecenia w odniesieniu do baterii:

[admin@MikroTik] system ups> monitor 0
     on-line: no
    on-battery: yes
  transfer-cause: "Line voltage notch or spike"
   RTC-running: no
   runtime-left: 19m
  offline-after: 4m46s
  battery-charge: 94%
 battery-voltage: 24V
   line-voltage: 0V
  output-voltage: 228V
       load: 42%
   temperature: 39C
    frequency: 50Hz
 replace-battery: no
   smart-boost: no
    smart-trim: no
     overload: no
   low-battery: no

   [admin@MikroTik] system ups>