modified on 27 lis 2009 at 09:14 ••• 4 084 views

Monitorowanie dużej liczby klientów

Z MikroTik Wiki

Przedstawienie problemu: Posiadasz wiele bezprzewodowych punktów dostępowych i chciałbyś monitorować liczbę podłączonych klientów za pomocą programu The Dude.


Rozwiązanie:

 • W Dude, przejdź do "Functions" i utwórz nową funkcję o nazwie: wireless_clients
 • W polu kodu wklej poniższy kod:
  • array_size(oid_column("iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrWireless.mtxrWlRtabTable.mtxrWlRtabEntry.mtxrWlRtabStrength"))
 • Zatwierdź naciskając OK i wróć do mapy sieci
 • Kliknij PPM na jednym z urządzeń bezprzewodowych i wybierz "Appearance"
 • W oknie "Label" wklej:
  • [Device.Name]
  • [device_performance()][Device.ServicesDown][wireless_clients()] Wireless Clients
 • Zatwierdź naciskając OK.

Gdy masz już ilość użytkowników, dobrze byłoby mieć także wykres ilości użytkowników w skali czasu:

 • Kliknij PPM na obiekcie sieci wybierz "Settings"
 • W zakładce "Services", dodaj nowe urządzenie
 • Kliknij 3 kropki obok "Probe"
 • Wypełnij poniższe parametry:
  • Name: wireless_probe
  • Type: Function
  • Available: wireless_clients()
  • Error: if(wireless_clients(), "", "")
  • Value: wireless_clients()
  • Unit: Clients
  • rate: None
 • Zatwierdź i wybierz wireless_probe jako Twoją sondę
 • Zatwierdź ponownie i powinieneś zobaczyć wypełniający się wykres ilości klientów.

Aby dodać wykres dotyczący innych AP, dodaj wireless_probe jako nową usługę.