modified on 16 lis 2009 at 20:33 ••• 7 120 views

Multicast SPT Switchover

Z MikroTik Wiki

Opis

Dla wielu odbiorników trasa przez RP może nie być najlepszą ścieżką od źródła. W celu zmniejszenia opóźnień, możliwe jest zastosowanie transferu z drzewa współdzielenia do drzewa najkrótszej ścieżki (SPT).

Image:Rp-traf.jpg

Patrząc na diagram powyżej można z łatwością zauważyć że przepływ ruchu od nadawcy do odbiorcy przez RP nie jest najlepszą ścieżką. W tej sytuacji dobrym wyjściem będzie przełączenie do drzewa najkrótszej ścieżki.

Aby załączyć przejście, ostatni router wysyła (S,G) join do S i utworzone zostaje dodatkowe oznaczenie (state) (S,G).

Image:Sg-join.jpg

Gdy wiadomość join osiągnie podsieć w której jest S lub router który ma już oznaczenie (S,G), pakiety z danymi od S zaczynają przepływać wzdłuż routerów z oznaczeniem (S,G) aż dotrą do odbiorcy. Odbiorca odbiera teraz dwie kopie danych - jedna z SPT a druga z RPT. W tym momencie tworzone jest dodatkowe oznaczenie (S,G) wzdłuż ścieżki po drzewie współdzielonym aby zaprzestać przesyłania danych przez RP.

Image:Sg-prune.jpg

Wiadomość nazywana jest (S,G,rpt) Prune. Wiadomość Prune podróżuje pomiędzy węzłami, informując każdy węzeł wzdłuż trasy RP, że ruch z S do G NIE powinien być transmitowany w tą stronę. Teraz odbiorca będzie odbierał ruch z S przesyłanego wzdłuż drzewa najkrótszej drogi (shortest-path tree) umieszczonego pomiędzy odbiorcą a nadawcą.

Konfiguracja

W tym przypadku będą użyte trzy routery - R1, R2 i R3. Router R2 będzie wykorzystywany jako RP i ruch multicastowy będzie wysyłany na adres 224.1.1.10.

Konfiguracja wszystkich trzech routerów jest taka sama i mało skomplikowana.

 • Włączenie opcji przejścia (switchover) między drzewami:
/routing pim switch-to-stp=yes switch-to-spt-bytes=102400
 • Dodaj interfejsy i RP:
/routing pim interface add all
/rputing pim rp add address=<R2_IP_address>

Są dwie główne opcje dla progu SPT - przedział czasu i bajty. Z tych dwóch wartości obliczany jest próg bitrate'u, który powoduje przejście z drzewa RP do SP.

 • "switch-to-spt-interval" - przedział czasu, w którym mierzony jest bitrate ruchu od nadawcy multicastowego. Zalecana jest większa wartość niż 10 sekund (domyślnie jest 100s).
 • "switch-to-spt-bytes" - określa maksymalną ilość bajtów wysłaną przez nadawcę, które mogą być odebrane w przedziale czasu. Gdy ten próg zostaje przekroczony, router spróbuje przejść na SPT. Jeśli ilość bajtów ustawiona jest na 0, przejście nastąpi natychmiast.

W naszym przykładzie próg ustawiony jest na 1024 bajty/s

Testowanie

Do przetestowania konfiguracji możesz użyć VLC do uruchomienia strumienia multicastowego Pobierz go z [1] how-to prostego strumieniowania: [2]

Po uruchomieniu strumieniowania możesz sprawdzić wszystkie utworzone oznaczenia PIM join.

/routing pim join print
Flags: RP - (*,*,RP), WC - (*,G), SG - (S,G), SG_rpt - (S,G,rpt)
    GROUP      SOURCE     RP
  WC 224.0.0.0    10.55.2.1    10.55.2.1
  SG 224.1.1.10   0.0.0.0     10.55.2.1
    224.1.1.10   10.1.101.225  10.55.2.1
SG_rpt 224.1.1.10   10.1.101.225  10.55.2.1

</div>