modified on 21 lip 2010 at 09:51 ••• 17 721 views

Narzędzia/Sniffer Pakietów

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Sniffer pakietów jest usługą, wychwytującą wszystkie dane podróżujące przez sieć, które można wychwycić (w sieci, w której znajdują się switche, komputer może wyłapać tylko dane adresowane do niego, lub przez niego przechodzące).

Specyfikacja

Wymagany pakiet: system

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /tool sniffer

Standardy i technologie: DNS

Wykorzystanie sprzętu: Niewielkie

Opis

To narzędzie pozwala Ci 'wąchać' (nasłuchiwać i zapisywać) pakiety przechodzące przez router (i każdy inny ruch, gdy nie ma switchingu w sieci) i przeglądać je przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Konfiguracja Sniffera Pakietów

Poziom menu: /tool sniffer

Opis własności

file-limit (integer; default: 10) - limit pliku w KB. Sniffer zostanie zatrzymanu po osiągnięciu tego limitu

file-name (text; default: "") - nazwa pliku, w którym zostaną zapisane wychwycone pakiety

filter-address1 (IP address/netmask:port; default: 0.0.0.0/0:0-65535) - kryteria wyboru pakietów, które będą przetworzone

filter-address2 (IP address/netmask:port; default: 0.0.0.0/0:0-65535) - kryteria wyboru pakietów, które będą przetworzone

filter-protocol (all-frames | ip-only | mac-only-no-ip; default: ip-only) - grupa protokołów, które będą filtrowane

 • all-frames - wychwytuj wszystkie pakiety
 • ip-only - wychwytuj tylko pakiety IP
 • mac-only-no-ip - wychwytuj wszystkie pakiety oprócz pakietów IP

filter-stream (yes | no; default: yes) - określa, czy ignorować wychwycone pakiety, których przeznaczeniem jest serwer strumieni

interface (name | all; default: all) - nazwa interfejsu, który odbiera pakiety

memory-limit (integer; default: 10) - maksymalna ilość pamięci, która może być wykorzystana. Sniffer zostanie zatrzymany po osiągnięciu tego limitu

only-headers (yes | no; default: no) - określa, czy zapisywać w pamięci tylko nagłówki pakietów

running (read-only: yes | no; default: no) - jeśli sniffer jest uruchomiony, wartość jest równa yes, w przeciwnym wypadku no

streaming-enabled (yes | no; default: no) - czy wysyłać wychwycone pakiety na zdalny serwer

streaming-server (IP address; default: 0.0.0.0) - odbiornik strumienia Tazmen Sniffer Protocol (TZSP)

Uwagi

filter-address1 i filter-address2 używane są do określenia dwóch uczestników komunikacji (będą dopasowane tylko w przypadku, gdy jeden z nich będzie adresem źródłowym, a drugi docelowym pakietu). Te parametry brane są pod uwagę tylko w przypadku, gdy parametr filter-protocol ma wartość ip-only.

Nie tylko Wireshark i Packetyzer mogą odbierać potok sniffera, ale również program MikroTika trafr, który działa na każdym komputerze IA32 Linux i zapisuje odebrane pakiety w formacie pliku libpcap.

Przykład

W poniższym przykładzie dodany zostanie streaming-server, potok zostanie włączony, file-name będzie miał wartość test i sniffer pakietów zostanie włączony i wyłączony po jakimś czasie:

[admin@MikroTik] tool sniffer>set streaming-server=10.0.0.241 \
\... streaming-enabled=yes file-name=test
[admin@MikroTik] tool sniffer> prin
      interface: all
     only-headers: no
     memory-limit: 10
      file-name: "test"
      file-limit: 10
  streaming-enabled: yes
   streaming-server: 10.0.0.241
    filter-stream: yes
   filter-protocol: ip-only
   filter-address1: 0.0.0.0/0:0-65535
   filter-address2: 0.0.0.0/0:0-65535
       running: no
[admin@MikroTik] tool sniffer>start
[admin@MikroTik] tool sniffer>stop

Uruchamianie Sniffera Pakietów

Specyfikacja

Nazwa polecenia: /tool sniffer start, /tool sniffer stop, /tool sniffer save

Opis

Powyższe polecenia używane są do kontolowania czasu trwania operacji sniffera pakietów. Polecenie start używane jest do uruchomienia/resetu snifferingu, stop - zatrzymuje. Aby zapisać wychwycone pakiety do określonego pliku używane jest polecenie save.

Przykład

W poniższym przykładzie sniffer pakietów zostanie uruchomiony, a po jakimś czasie zatrzymany:

admin@MikroTik] tool sniffer> start
[admin@MikroTik] tool sniffer> stop

Niżej wychwycone pakiety zostaną zapisane do pliku o nazwie test:

[admin@MikroTik] tool sniffer> save file-name=test
[admin@MikroTik] tool sniffer> /file print
 # NAME              TYPE     SIZE    CREATION-TIME
 0 test              unknown   1350    apr/07/2003 16:01:52

[admin@MikroTik] tool sniffer>

Wychwycone Pakiety

Poziom menu: /tool sniffer packet

Opis

To menu pozwala na przeglądanie listy wychwyconych pakietów

Opis własności

data (read-only: text) - dane zawarte w pakiecie

dst-address (read-only: IP address) - docelowy adres IP

dst-mac-address (MAC address) - docelowy adres MAC

fragment-offset (read-only: integer) - offset fragmentu IP

identification (read-only: integer) - identyfikacja IP

interface (read-only: name) - nazwa interfejsu, na którym został wychwycony pakiet

ip-header-size (read-only: integer) - rozmiar nagłówka IP

ip-packet-size (read-only: integer) - rozmiar pakietu IP

ip-protocol (ip | icmp | igmp | ggp | ipencap | st | tcp | egp | pup | udp | hmp | xns-idp | rdp | iso-tp4 | xtp | ddp | idrp-cmtp | gre | esp | ah | rspf | vmtp | ospf | ipip | encap) - nazwa/numer protokołu IP

 • ip - Internet Protocol
 • icmp - Internet Control Message Protocol
 • igmp - Internet Group Management Protocol
 • ggp - Gateway-Gateway Protocol
 • ipencap - IP Encapsulated in IP
 • st - st datagram mode
 • tcp - Transmission Control Protocol
 • egp - Exterior Gateway Protocol
 • pup - Parc Universal packet Protocol
 • udp - User Datagram Protocol
 • hmp - Host Monitoring Protocol
 • xns-idp - Xerox ns idp
 • rdp - Reliable Datagram Protocol
 • iso-tp4 - ISO Transport Protocol class 4
 • xtp - Xpress Transfer Protocol
 • ddp - Datagram Delivery Protocol
 • idpr-cmtp - idpr Control Message Transport
 • gre - General Routing Encapsulation
 • esp - IPsec ESP protocol
 • ah - IPsec AH protocol
 • rspf - Radio Shortest Path First
 • vmtp - Versatile Message Transport Protocol
 • ospf - Open Shortest Path First
 • ipip - IP encapsulation (protocol 4)
 • encap - IP encapsulation (protocol 98)

protocol (read-only: ip | arp | rarp | ipx | ipv6) - nazwa/numer protokołu ethernetowego

 • ip - Internet Protocol
 • arp - Address Resolution Protocol
 • rarp - Reverse Address Resolution Protocol
 • ipx - Internet Packet exchange protocol
 • ipv6 - Internet Protocol next generation
size (read-only: integer) -rozmiar pakietu

src-address (IP address) - źródłowy adres IP

src-mac-address (MAC address) - źródłowy adres MAC

time (read-only: time) - czas nadejścia pakietu

tos (read-only: integer) - typ usługi IP

ttl (read-only: integer) - czas życia IP

Przykład

W przykładzie poniżej pokazane jest, jak uzyskać listę wychwyconych pakietów:

[admin@MikroTik] tool sniffer packet> print
 # TIME  INTERFACE SRC-ADDRESS       DST-ADDRESS      IP-.. SIZE
 0 0.12  ether1  10.0.0.241:1839     10.0.0.181:23 (telnet) tcp  46
 1 0.12  ether1  10.0.0.241:1839     10.0.0.181:23 (telnet) tcp  40
 2 0.12  ether1  10.0.0.181:23 (telnet) 10.0.0.241:1839    tcp  78
 3 0.292  ether1  10.0.0.181       10.0.0.4        gre  88
 4 0.32  ether1  10.0.0.241:1839     10.0.0.181:23 (telnet) tcp  40
 5 0.744  ether1  10.0.0.144:2265     10.0.0.181:22 (ssh)  tcp  76
 6 0.744  ether1  10.0.0.144:2265     10.0.0.181:22 (ssh)  tcp  76
 7 0.744  ether1  10.0.0.181:22 (ssh)   10.0.0.144:2265    tcp  40
 8 0.744  ether1  10.0.0.181:22 (ssh)   10.0.0.144:2265    tcp  76
[admin@MikroTik] tool sniffer packet>

Protokoły Sniffera Pakietów

Poziom menu: /tool sniffer protocol

Opis

W tym menu możesz przejrzeć wszystkie rodzaje protokołów, jakie zostały wychwycone.

Opis własności

bytes (integer) - całkowita ilość bajtów danych

ip-protocol (ip | icmp | igmp | ggp | ipencap | st | tcp | egp | pup | udp | hmp | xns-idp | rdp | iso-tp4 | xtp | ddp | idrp-cmtp | gre | esp | ah | rspf | vmtp | ospf | ipip | encap) - nazwa/numer protokołu IP

 • ip - Internet Protocol
 • icmp - Internet Control Message Protocol
 • igmp - Internet Group Management Protocol
 • ggp - Gateway-Gateway Protocol
 • ipencap - IP Encapsulated in IP
 • st - st datagram mode
 • tcp - Transmission Control Protocol
 • egp - Exterior Gateway Protocol
 • pup - Parc Universal packet Protocol
 • udp - User Datagram Protocol
 • hmp - Host Monitoring Protocol
 • xns-idp - Xerox ns idp
 • rdp - Reliable Datagram Protocol
 • iso-tp4 - ISO Transport Protocol class 4
 • xtp - Xpress Transfer Protocol
 • ddp - Datagram Delivery Protocol
 • idpr-cmtp - idpr Control Message Transport
 • gre - General Routing Encapsulation
 • esp - IPsec ESP protocol
 • ah - IPsec AH protocol
 • rspf - Radio Shortest Path First
 • vmtp - Versatile Message Transport Protocol
 • ospf - Open Shortest Path First
 • ipip - IP encapsulation
 • encap - IP encapsulation

packets (integer) - ilość pakietó

port (name) - port protokołu TCP/UDP

protocol (read-only: ip | arp | rarp | ipx | ipv6) - nazwa/numer protokołu ethernetowego

 • ip - Internet Protocol
 • arp - Address Resolution Protocol
 • rarp - Reverse Address Resolution Protocol
 • ipx - Internet Packet exchange protocol
 • ipv6 - Internet Protocol next generation

share (integer) - specyficzny typ dzielonego ruchu do calego ruchu w bajtach

Przykład

[admin@MikroTik] tool sniffer protocol> print
 # PROTOCOL IP-PR... PORT     PACKETS  BYTES  SHARE
 0 ip               77    4592  100 %
 1 ip    tcp          74    4328  94.25 %
 2 ip    gre          3     264   5.74 %
 3 ip    tcp   22 (ssh)   49    3220  70.12 %
 4 ip    tcp   23 (telnet)  25    1108  24.12 %

[admin@MikroTik] tool sniffer protocol>

Host Sniffera Pakietów

Poziom menu: /tool sniffer host

Opis

To menu wyświetla listę hostów uczestniczących w wymianie danych, które zostały wychwycone.

Opis własności

address (read-only: IP address) - adres IP hosta

peek-rate (read-only: integer/integer) - maksymalna prędkość danych otrzymywanych/wysyłanych

rate (read-only: integer/integer) - aktualna prędkość danych otrzymywanych/wysyłanych

total (read-only: integer/integer) - całkowita ilość pakietów otrzymywanych/wysyłanych

Przykład

W poniższym przykładzie wyświetlona jest lista hostów:

[admin@MikroTik] tool sniffer host> print                         
 # ADDRESS    RATE     PEEK-RATE      TOTAL      
 0 10.0.0.4   0bps/0bps  704bps/0bps     264/0      
 1 10.0.0.144  0bps/0bps  6.24kbps/12.2kbps  1092/2128    
 2 10.0.0.181  0bps/0bps  12.2kbps/6.24kbps  2994/1598    
 3 10.0.0.241  0bps/0bps  1.31kbps/4.85kbps  242/866     

[admin@MikroTik] tool sniffer host>

Połączenia Sniffera Pakietów

Poziom menu: /tool sniffer connection

Opis

Tutaj możesz uzyskać listę połączeń, które były obserwowane w czasie wychwytywania pakietów.

Opis własności

active (read-only: yes | no) - jeśli yes, połączenie jest aktywne

bytes (read-only: integer/integer) - bajty przesłane w konkretnym połączeniu

dst-address (read-only: IP address) - adred docelowy

mss (read-only: integer/integer) - maksymalny rozmiar segmentu (Maximum Segment Size)

resends (read-only: integer/integer) - ilość pakietów przesłanych w konkretnym połączeniu

src-address (read-only: IP address) - adres docelowy

Przykład

Przykład pokazuje, jak uzyskać listę połączeń:

[admin@MikroTik] tool sniffer connection> print                
Flags: A - active 
 #  SRC-ADDRESS    DST-ADDRESS       BYTES   RESENDS  MSS   
 0 A 10.0.0.241:1839  10.0.0.181:23 (telnet) 6/42   60/0   0/0   
 1 A 10.0.0.144:2265  10.0.0.181:22 (ssh)   504/252  504/0   0/0

[admin@MikroTik] tool sniffer connection>

Sniffing adresu MAC

Możesz również przeglądać źródłowy i docelowy adres MAC. Aby to zrobić, najpierw zatrzymaj sniffer, jeżeli jest uruchomiony, i wybierz odpowiedni interfejs:

[admin@MikroTik] tool sniffer> stop
[admin@MikroTik] tool sniffer> set interface=bridge1
[admin@MikroTik] tool sniffer> start
[admin@MikroTik] tool sniffer> print
      interface: bridge1
     only-headers: no
     memory-limit: 10
      file-name:
      file-limit: 10
  streaming-enabled: no
   streaming-server: 0.0.0.0
    filter-stream: yes
   filter-protocol: ip-only
   filter-address1: 0.0.0.0/0:0-65535
   filter-address2: 0.0.0.0/0:0-65535
       running: yes
[admin@MikroTik] tool sniffer>

Teraz możesz uzyskać źródłowy i docelowy adres MAC:

[admin@MikroTik] tool sniffer packet> print detail
 0 time=0 src-mac-address=00:0C:42:03:02:C7 dst-mac-address=00:30:4F:08:3A:E7
  interface=bridge1 src-address=10.5.8.104:1125
  dst-address=10.1.0.172:3987 (winbox-tls) protocol=ip ip-protocol=tcp
  size=146 ip-packet-size=146 ip-header-size=20 tos=0 identification=5088
  fragment-offset=0 ttl=126

 1 time=0 src-mac-address=00:30:4F:08:3A:E7 dst-mac-address=00:0C:42:03:02:C7
  interface=bridge1 src-address=10.1.0.172:3987 (winbox-tls)
  dst-address=10.5.8.104:1125 protocol=ip ip-protocol=tcp size=253
  ip-packet-size=253 ip-header-size=20 tos=0 identification=41744
  fragment-offset=0 ttl=64

 2 time=0.071 src-mac-address=00:0C:42:03:02:C7
  dst-mac-address=00:30:4F:08:3A:E7 interface=bridge1
  src-address=10.5.8.104:1125 dst-address=10.1.0.172:3987 (winbox-tls)
  protocol=ip ip-protocol=tcp size=40 ip-packet-size=40 ip-header-size=20
  tos=0 identification=5089 fragment-offset=0 ttl=126

 3 time=0.071 src-mac-address=00:30:4F:08:3A:E7
  dst-mac-address=00:0C:42:03:02:C7 interface=bridge1
  src-address=10.1.0.172:3987 (winbox-tls) dst-address=10.5.8.104:1125
  protocol=ip ip-protocol=tcp size=213 ip-packet-size=213 ip-header-size=20
  tos=0 identification=41745 fragment-offset=0 ttl=64
  
-- [Q quit|D dump|down]