modified on 21 lip 2010 at 09:51 ••• 18 622 views

Narzędzia/Test Przepustowości

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Tester przepustowości łącza może być używany do monitorowania wydajności tylko pomiędzy zdalnym routerem MikroTik (przewodowym lub bezprzewodowym) i pomaga odkryć wąskie gardła sieci

Specyfikacja

Wymagane pakiety: system

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /tool

Standardy i technologie: TCP (RFC 793), UDP (RFC768)

Wykorzystanie sprzętu: nieznaczne

Opis

Opis Protokołu

Test TCP używa standardowego protokołu TCP z potwierdzeniem i postępuje zgodnie z algorytmem TCP jak dużo pakietów wysłać w oparciu o opóźnienie, upuszczone pakiety i inne cechy algorytmu TCP. Przejrzyj protokół TCP aby dowiedzieć się więcej o jego wewnętrznych ustawieniach prędkości i jak zanalizować jego zachowanie. Statystki wydajności obliczane są z użyciem całego rozmiaru strumienia danych TCP. Potwierdzenia są wewnętrzną pracą TCP, ich rozmiar i wykorzystanie łącza nie wliczone są w statystykę wydajności. Pomimo wszystko ta statystyka nie jest tak rzetelny jak statystyka UDP przy obliczaniu wydajności.

Tester UDP wysyła 110% lub więcej pakietów niż oznaczone jako odebrane po drugiej stronie łącza. Aby zobaczyć

Uwagi

Domyślnie test przepustowości łącza używa całej dostępnej szerokości pasma i może mieć wpływ na działanie sieci.

Test przepustowości łącza używa dużo zasobów. Jeżeli chcesz przetestować realną wydajność routera, powinieneś uruchomić test przez niego a nie do niego. Aby to zrobić potrzebujesz przynajmniej 3 routerów połączonych kaskadowo: Serwer testujący, dany router i klient testu:

Plik:Test-1.jpg

Pamiętaj, jeżeli używasz protokołu UDP test liczy dane: nagłówek IP+nagłówek UDP+dane UDP. Gdy używasz TCP test liczy tylko dane TCP (nagłówki nie są wliczane).

Konfiguracja Serwera

Poziom menu: /tool bandwidth-server

Opis Własności

allocate-udp-ports-from - przydziel porty UDP

authenticate (yes | no; default: yes) - komunikuj tylko z uwierzytelnionymi klientami

enable (yes | no; default: no) - włącz połączenia klientów dla testu przepustowości

max-sessions - maksymalna liczba klientów testu

Uwagi

Lista połączeń jest dostępna w podmenu session.

Przykład

Serwer:

[admin@MikroTik] tool bandwidth-server> print
         enabled: yes
       authenticate: yes
 allocate-udp-ports-from: 2000
       max-sessions: 10
[admin@MikroTik] tool>

Aktywne sesje:

[admin@MikroTik] tool> bandwidth-server session print
 # CLIENT     PROTOCOL DIRECTION USER
 0 35.35.35.1   udp   send   admin
 1 25.25.25.1   udp   send   admin
 2 36.36.36.1   udp   send   admin
 
[admin@MikroTik] tool>

Aby włączyć serwer bandwidth-test bez uwierzytelniania klientów:

[admin@MikroTik] tool bandwidth-server> set enabled=yes authenticate=no
[admin@MikroTik] tool bandwidth-server> print
         enabled: yes
       authenticate: no
 allocate-udp-ports-from: 2000
       max-sessions: 10
[admin@MikroTik] tool>

Konfiguracja Klienta

Poziom menu : /tool bandwidth-server

Opis Własności

(IP address) - adres IP docelowego hosta

assume-lost-time (time; default: 0s) - przyjmij, że utacono połączenie z serwerem testowania, gdy nie odpowiada on przez ten czas

direction (receive / transmit / both; default: receive) - kierunek testu

do (name | string; default: "") - źródło testu

duration (time; default: 0s) - czas trwania testu

0s - brak limitu czasu trwania

interval (time: 20ms..5s; default: 1s) - okres czasu pomiędzy raportami (w sekundach)

local-tx-speed (integer; default: 0) - maksymalna prędkość testu transferu (bity na sekundę)

0 - brak ograniczenia prędkości

local-udp-tx-size (integer: 40..64000) - rozmiar w bajtach wysyłanego z lokalnego hosta pakietu

password (text; default: "") - hasło zdalnego użytkownika

protocol (udp | tcp; default: udp) - użyty protokół

random-data (yes | no; default: no) - gdy 'random-data' jest ustawiony na 'yes', przestrzeń ładunkowa pakietów testowych będzie wypełniona losowymi danymi, dzięki czemu łącza wykorzystujące kompresję danych nie będą zaburzać wyników (dla wolnych CPU parametr powinien być ustawiony na 'no' ponieważ opcja wymaga dużego zużycia procesora)

remote-tx-speed (integer; default: 0) -maksymalna prędkość testu transferu (bity na sekundę)

0 - brak ograniczenia prędkości

remote-udp-tx-size (integer: 40..64000) - rozmiar w bajtach wysyłanego z serwera pakietu

user (name; default: "") - nazwa zdalnego użytkownika


Przykład

Uruchomienie trwającego 15 sekund testu dla hosta 10.0.0.211 wysyłając i odbierając 1000 bajtowe pakiety UDP używającego nazwy użytkownika admin:

[admin@MikroTik] tool> bandwidth-test 10.0.0.211 duration=15s direction=both \
\... size=1000 protocol=udp user=admin
        status: done testing
        duration: 15s
       tx-current: 3.62Mbps
  tx-10-second-average: 3.87Mbps
    tx-total-average: 3.53Mbps
       rx-current: 3.33Mbps
  rx-10-second-average: 3.68Mbps
    rx-total-average: 3.49Mbps

[admin@MikroTik] tool>