modified on 1 lip 2010 at 11:23 ••• 9 626 views

Narzędzie Aktualizujące DDNS

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Narzędzie Aktualizujące Dynamiczne DNS (Dynamic DNS Update Tool) pozwala na wskazywanie przez tą samą nazwę domeny na dynamiczny adres IP. Polega to na wysyłaniu żądania aktualizacji nazwy domeny do danego serwera, który obsługuje obszar, który ma być zaktualizowany. Bezpiecznia aktualizacja DNS również jest obsługiwana.

Narzędzie Aktualizujące Dynamiczne DNS obsługuje tylko jeden algorytm - hmac-md5. Jest to jedyny proponowany algorytm do podpisywania wiadomości DNS.

Specyfikacja

Wymagane pakiety: advanced-tools

Wymagana Licencja: Level1

Poziom menu: /tool dns-update

Standardy i Technologie: Dynamic Updates in the DNS (RFC 2136), Secure DNS Dynamic Update (RFC 3007)

Wykorzystanie Sprzętu: Niewielkie

Opis

Aktualizacja Dynamicznego DNS jest narzędziem, które powinno być uruchamiane ręcznie w celu aktualizacji serwera DDNS.

Pamietaj, że musisz mieć poprawnie skonfigurowany serwer DNS, który obsługuje aktualizację DNS.

Dodatkowe informacje

Aktualizacja Dynamicznego DNS

Nazwa polecenia: /tool dns-update

Opis właściwości

address (IP address) - definiuje adres IP powiązany z nazwą domeny

dns-server (IP address) - serwer DNS, do którego będzie wysłana aktualizacja

key (text; default: "") - klucz autoryzacyjny (rodzaj hasła) umożliwiający dostęp do serwera

key-name (text; default: "") - nazwa klucza autoryzacyjnego (rodzaj loginu) umożliwiający dostęp do serwera

name (text) - nazwa powiązana z adresem IP

ttl (integer; default: 0) - czas życia wpisu (w sekundach)

zone (text) - strefa DNS, w której znajduje się aktualizowana domena


Uwagi

Czas systemowy na Twoim routerze nie może się różnić od czasu serwera DNS o więcej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku serwer DNS zignoruje zapytanie.

Przykład

Aby poinformować serwer DNS 23.34.45.56 aby przekojarzyć nazwe mydomain w strefie myzone.come na adres IP 68.42.14.4, określając klucz update o nazwie dns-update-key:

[admin@MikroTik] tool> dns-update dns-server=23.34.45.56 name=mydomain \
\... zone=myzone.com address=68.42.14.4 key-name=dns-update-key key=update