modified on 5 maj 2011 at 10:05 ••• 21 957 views

Netinstall

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Opis programu NetInstall

NetInstall jest programem, który działa w systemie Windows, co pozwala ci instalować MikroTiK RouterOS na PC lub na RouterBoardzie, poprzez sieć Ethernet.

NetInstall jest także używany do ponownej instalacji RouterOS w przypadkach, gdzie pierwsza instalacja nie powiodła się, została uszkodzona lub hasło dostępu zostało utracone/zgubione.


 • Twój sprzęt musi wspierać bootowanie z ethernetu, oraz powinno być dostępne bezpośrednie połączenie kablem ethernet z komputerem mającym uruchomiony Netinstall do docelowego sprzętu. Wszystkie RouterBOARDy wspierają protokół sieciowy PXE (rozruch z sieci), musi istnieć także albo udostępnione wewnątrz RouterOS’a menu "routerboard" jeśli RouterOS jest sprawny (działa), lub w ustawieniach bootloader’a. Do tego celu będziesz potrzebował kabla szeregowego.

Uwaga: Dla sprzętów RouterBOARD bez portu szeregowego, oraz bez dostępu do RouterOS, przycisk „reset” może także uruchomić tryb bootowania za pomocą PXE. Zobacz także instrukcję PDF dla twojego RouterBOARD by uzyskać szczegółowe informacje. Na przykład RB750 PDF RB750 PDF

 • Netinstall może także bezpośrednio instalować RouterOS na dysku (USB/CF/IDE) który jest podłączony do komputera, na którym uruchamiany jest Netinstall. Po instalacji wystarczy przełożyć dysk do maszyny Router’a i załadować od niego system.

Zrzut ekranowy

File:2009-01-27 1224.jpg

 • Do instalacji przez sieć, nie zapomnij włączyć serwera PXE i upewnij sie czy Netinstall nie jest zablokowany przez twój firewall lub program antywirusowy. Windows PC i maszyna PC która ma być routerem (lub RouterBOARD) powinny być połączone ze sobą bezpośrednio, lub przynajmniej poprzez switch/hub.

Przykład NetInstall

Przykład, w którym krok po kroku przedstawiamy, jak instalować RouterOS na RouterBoard 532 z typowego notebook’a.

Wymagania

Notebook musi być wyposażony w następujące porty i zawierać następujące pliki:

 • port Ethernet
 • port szeregowy
 • Szeregowe programy komunikacyjne (takie jak Hyper Terminal)
 • Pliki .npk RouterOS (odpadają pliki .zip ) wersji RouterOS, którą życzysz sobie zainstalować na Routerboard
 • Program NetInstall dostępny na stronie www.mikrotik.com, zakładka: Downloads

Przebieg połączenia

 1. Podłącz routerboard do switch’a, hub’a lub bezpośrednio do Notebook’a poprzez Ethernet. Port Ethernet notebook’a będzie wymagał konfiguracji z funkcjonalnym adresem IP i maską podsieci. Na przykład: 10.1.1.10/24
 2. Podłącz routerboard do notebook’a poprzez port szeregowy, i ustal sesję szeregowej komunikacji z RouterBoard. Przykład szeregowej konfiguracji w instrukcji Konsoli szeregowej
 3. Uruchom program NetInstall w swoim notebook’u
 4. Naciśnij przycisk NetInstall "Net Booting", uruchom Boot Serwer enable the Boot Server, i wprowadź poprawny, dostępny adres IP (w obrębie tej samej podsieci adresu IP notebook’a ), który program NetInstall przypisze do RouterBoard’a by umożliwić komunikację z notebookiem. Na przykład: 10.1.1.5/24
 5. Ustaw BIOS RouterBoard’a aby bootował z interfejsu Ethernetu.

Konfiguracja Bootloader'a

By uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS’u Routerboard: przeładuj (zrestartuj) Routerboard obserwując proces na porcie szeregowym. Zobaczysz następującą wskazówkę na konsoli seryjnej: “naciśnij dowolny klawisz w ciągu 2 sekund by zacząć ustawianie” („Press any key within 2 seconds to enter setup”) wskazującą, że masz 1-2 sekundowe okno czasowe na naciśnięcie klawisza, by uzyskać dostęp do opcji konfiguracji Routerboard BIOS.

(naciśnij dowolny klawisz):

Zobaczysz następującą listę dostępnych komend konfiguracyjnych BIOS. By ustawić narzędzie do ładowania systemu naciśnij klawisz 'o':

What do you want to configure?
 d - boot delay
 k - boot key
 s - serial console
 l - debug level
 o - boot device
 b - beep on boot
 v - vga to serial
 t - ata translation
 p - memory settings
 m - memory test
 u - cpu mode
 f - pci back-off
 r - reset configuration
 g - bios upgrade through serial port
 c - bios license information
 x - exit setup


Następny wybór: Naciśnij klawisz 'e' by załadować system w RouterBoardzie z interfejsu Ethernetu:

Select boot device:
* i - IDE
 e - Etherboot
 1 - Etherboot (timeout 15s), IDE
 2 - Etherboot (timeout 1m), IDE
 3 - Etherboot (timeout 5m), IDE
 4 - Etherboot (timeout 30m), IDE
 5 - IDE, try Etherboot first on next boot (15s)
 6 - IDE, try Etherboot first on next boot (1m)
 7 - IDE, try Etherboot first on next boot (5m)
 8 - IDE, try Etherboot first on next boot (30m)


RouterBoard BIOS powróci do pierwotnego menu. Naciśnij klawisz 'x' by wyjść z BIOS. Router ponownie przeładuje system.

Instalacja

Obserwuj port szeregowy podczas przeładowywania RouterBoard’a, wskaże on, że RouterBoard usiłuje załadować program NetInstall. Program NetInstall przydzieli RouterBoard’owi adres IP, który wybrałeś na Etapie 4 (powyżej), a RouterBoard będzie gotowy do zainstalowania oprogramowania. Teraz powinienieś zobaczyć jak pojawia się adres MAC RouterBoard’a na liście Routers/Drives programu NetInstall.

Image:NetinstallStart.png

Kliknij na żądaną pozycję Routers/Drives, wówczas będziesz mógł konfigurować różne parametry instalacyjne związane z urządzeniem, które odpowiada pozycji w Routers/Drives.

Image:Nconfig.PNG

Dla większości reinstalacji RouterOS’ów na RouterBoard’ach potrzeba jedynie ustawić następujący parametr:

Naciśnij przycisk "Browse" na ekranie programu NetInstall. Przeglądaj folder zawierający pliki .npk RouterOS’a wersji RouterOS, które życzysz sobie zainstalować na Routerboardzie.

Image:NConfig3.png

Kiedy zakończysz ustawianie parametrów instalacji, naciśnij przycisk "Install" by zainstalować RouterOS.

Image:NetinstallC4.png

Kiedy zakończy się process instalacji, naciśnij przycisk 'Enter' na porcie lub przycisk 'Reboot' w programie NetInstall.

Image:NetinstallC5.png

Czyszczenie

1. Zresetuj Konfigurację BIOS RouterBoard’a by załadować system z jego własnej pamięci.

Image:NetinstallC6.png

2. Załaduj ponownie system RouterBoard’a.


Resetowanie hasła RouterOS

Netinstall może być używany do resetowania hasła RouterOS’a przez wyczyszczenie całej konfiguracji z router’a. Odznacz 'Keep Old Configuration' podczas instalacji przez sieć i kontynuuj standardową procedurę.

Image:PasswordReset.png