modified on 25 lis 2009 at 15:11 ••• 4 955 views

OSPF i interfejsy Point-to-Point

Z MikroTik Wiki

Konfiguracja OSPF na interfejsach PPP często jest powodem nieporozumień. Musisz pamiętać o dwóch rzeczach:

 1. Nie ma potrzeby specjalnego konfigurowania interfejsu w "/routing ospf interface" aby włączyć OSPF na nim. Tylko konfiguracja "routing ospf network" określa czy interfejs będzie aktywny czy nie. Ma dopasowywanie sieć-sieć, tzn jeśli adres interfejsu znajduje się w zakresie sieci, to na interfejsie będzie uruchomiony OSPF. W przeciwnym razie nie będzie uczestniczył w wymianie informacji przez protokół. "/routing ospf interface" używany jest tylko w przypadku, gdy istnieje potrzeba specjalnej konfiguracji interfejsu - zazwyczaj przy ustalaniu różnego kosztu łączy.
 1. W przypadku interfejsów PPP, interfejs będzie aktywny gdy któryś lokalny adres lub adresy zdalne znajdują się w sieci. Ilustracja znajduje się w przykładowej konfiguracji. To nieintuicyjne zachowanie zostanie zmienione w paczce 3.x routing-test. Wtedy będą brane pod uwagę tylko zdalne adresy.
 • Pamiętaj również, że nie jest zalecane uruchamianie OSPF na dużej liczbie interfejsów PPP.

Przykład konfiguracji: użycie lokalnych adresów jako sieci OSPF

Załóżmy, że mamy tunel PPPoE pomiędzy dwoma routerami 10.0.0.134 i 10.0.0.133. Skonfiguruj OSPF na interfejsie PPPoE na pierwszym routerze:

 [admin@I] > /ip address p
 Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     BROADCAST    INTERFACE
 0  10.0.0.133/24   10.0.0.0    10.0.0.255   ether1
 1 D 10.1.1.254/32   10.1.1.1    0.0.0.0     pppoe-out1
 [admin@I] > routing ospf network add network=10.1.1.254/32 area=backbone

Zrób to samo na drugim routerze:

 [admin@II] > /ip address p
 Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     BROADCAST    INTERFACE
 0  10.0.0.134/24   10.0.0.0    10.0.0.255   ether1
 1 D 10.1.1.1/32    10.1.1.254   0.0.0.0     <pppoe-atis>
 [admin@II] > routing ospf network add network=10.1.1.1/32 area=backbone

Ustalono przyleganie OSPF; sąsiad 10.1.1.1 jest w stanie 'Pełnym':

 [admin@I] > routing ospf neighbor pr
 router-id=10.0.0.133 address=10.1.1.254 priority=1 dr-address=0.0.0.0
  backup-dr-address-id=0.0.0.0 state="2-Way" state-changes=0 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0
 router-id=10.0.0.134 address=10.1.1.1 priority=1 dr-address=0.0.0.0
  backup-dr-address-id=0.0.0.0 state="Full" state-changes=5 ls-retransmits=0
  ls-requests=0 db-summaries=0
 [admin@I] >   

Zewnętrzne linki