modified on 21 lip 2010 at 09:23 ••• 5 681 views

OSPFv3 z Quagga

Z MikroTik Wiki

W tym przykładzie zademonstrowano międzyoperacyjność MikroTika 3.x z Quagga i konfiguracji wieloobszarowej OSPF z równoważeniem obciążenia.

Użyty został RouterOS 3.16 i Quagga 0.99.11.

Image:ospfv3_setup.png

Spis treści

Router A
/ipv6 address
 add address=2003::1:0:0:0:1/64 advertise=no interface=ether2
 add address=2003::4:0:0:0:1/64 advertise=no interface=ether1
 add address=2003::1/64 advertise=no interface=ToInternet
 
/routing ospf-v3
 set router-id=0.0.0.1 distribute-default=always-as-type-1 
 
/routing ospf-v3 interface
 add interface=ether1 area=backbone
 add interface=ether2 area=backbone
Router B
/ipv6 address
 add address=2003::1:0:0:0:2/64 advertise=no interface=ether1
 add address=2003::2:0:0:0:2/64 advertise=no interface=ether2
 
/routing ospf-v3
 set router-id=0.0.0.2
/routing ospf-v3 area
 add area-id=0.0.0.1 name=area1
/routing ospf-v3 interface
 add interface=ether1 area=backbone
 add interface=ether2 area=area1
Quagga Router
debian:~# ip -6 addr add 2003:0:0:3::4/64 dev eth1
debian:~# ip -6 addr add 2003:0:0:4::4/64 dev eth2
debian:~#
debian:~# cat /etc/quagga/ospf6d.conf
...
interface eth1
 ipv6 ospf6 cost 10
 
interface eth2
 ipv6 ospf6 cost 10
 
router ospf6
 router-id 0.0.0.4
 interface eth1 area 0.0.0.1
 interface eth2 area 0.0.0.0
 
debian:~# telnet ::1 2606
Hello, this is Quagga (version 0.99.11).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
 
...
 
quagga# show ipv6 ospf6 route
*N E1 ::/0              fe80::1200:ff:fe00:100   eth2 00:33:50
*N IA 2003:0:0:1::/64        fe80::1200:ff:fe00:100   eth2 00:32:55
*N IE 2003:0:0:2::/64        fe80::1200:ff:fe00:100   eth2 00:02:44
*N IA 2003:0:0:2::/64        fe80::1200:ff:fe00:301   eth1 00:02:37
*N IE 2003:0:0:3::/64        fe80::1200:ff:fe00:100   eth2 00:02:39
 N IA 2003:0:0:3::/64         ::             eth1 00:02:46
*N IA 2003:0:0:4::/64         ::             eth2 00:33:50
 
Router C
/ipv6 address
 add address=2003::2:0:0:0:3/64 advertise=no interface=ether1
 add address=2003::3:0:0:0:3/64 advertise=no interface=ether2
 
/routing ospf-v3
 set router-id=0.0.0.3
/routing ospf-v3 area
 add area-id=0.0.0.1 name=area1
/routing ospf-v3 interface
 add interface=ether1 area=area1
 add interface=ether2 area=area1
 
[admin@C] /routing ospf-v3> route print
 # DESTINATION                 STATE   COST
 0 ::/0                    ext-1   21
 1 2003::1:0:0:0:0/64             inter-area 20
 2 2003::2:0:0:0:0/64             intra-area 10
 3 2003::3:0:0:0:0/64             intra-area 10
 4 2003::4:0:0:0:0/64             inter-area 20
 
[admin@C] /routing ospf-v3> route print detail
 0 destination=::/0 state=ext-1 gateway=fe80::1200:ff:fe00:201,fe80::1200:ff:fe00:ff00
  interface=ether1,ether2 cost=21 area=external
 
 1 destination=2003::1:0:0:0:0/64 state=inter-area gateway=fe80::1200:ff:fe00:201
  interface=ether1 cost=20 area=area1
 
 2 destination=2003::2:0:0:0:0/64 state=intra-area gateway=:: interface=ether1 cost=10
  area=area1
 
 3 destination=2003::3:0:0:0:0/64 state=intra-area gateway=:: interface=ether2 cost=10
  area=area1
 
 4 destination=2003::4:0:0:0:0/64 state=inter-area gateway=fe80::1200:ff:fe00:ff00
  interface=ether2 cost=20 area=area1


Spinguj adres internetowy z routera C (ruch będzie szedł przez trasę ECMP):

[admin@C] > /ping 2003::1
2003::1 64 byte ping: ttl=63 time=20 ms
2003::1 64 byte ping: ttl=63 time=12 ms
2003::1 64 byte ping: ttl=63 time=9 ms
2003::1 64 byte ping: ttl=63 time=12 ms
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/13.2/20 ms
 
[admin@C] > /tool traceroute 2003::1
   ADDRESS                  STATUS
  1 2003::2:0:0:0:2 19ms 7ms 15ms
  2     2003::1 13ms 13ms 12ms