modified on 22 sty 2008 at 08:41 ••• 10 026 views

Obrazowanie siły sygnału klienta za pomocą wykresu

Z MikroTik Wiki

Artykuł ten zakłada, że urządzenia(e) są już naniesione na mapę w Dude oraz że sam Dude jest w wersji co najmniej 3.0 beta3.

Spis treści

Włączenie funkcji SNMP na MikroTiku

/snmp set enabled=yes

W wersjach 3.0 rcX należy także wpisać komendę:

/snmp community set public security=none

Zapobiega to błędowi w którym pole security przybiera nieznaną wartość i nie jest możliwe odczytanie żadnych danych za pomocą SNMP.

Konwersja MAC adresu na wartość dziesiętną

 • Zlokalizuj MAC adres klienta w sekcji /interface wireless registration-table
 • Używając hex kalkulatora, przelicz poszczególne bajty na wartości dziesiętne, np:
 • 00:0A:E4:28:72:90 (hex)
  równe jest
 • 0.10.228.40.114.144 (dec)

Wykonaj "SNMP walk" na urządzeniu AP w Dude

 • Kliknij PPM na urządzeniu AP
 • Wybierz: Tools / SNMP walk

Znajdź MAC adres klienta w drzewku SNMP walk

 • Wybierz widok drzewka, zakładka "Tree"
 • Ustaw wartość "Module" na "MIKROTIK-MIB"
 • Zlokalizuj MAC adres klienta w sekcji "mtxrWltabStrength" np:
iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs
.mtxrWireless.mtxrWlRtabTable.mtxrWlRtabEntry.mtxrWltabStrength.0.10.228.40.114.144
co liczbowo jest równe:
1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.10.228.40.114.144

Utwórz źródło danych "Data Source" z powyższego OIDa

 • Kliknij PPM na powyższym OID i wybierz "Copy OID"
 • Ponownie kliknij PPM na tym samym OID
 • Wybierz "Create data source"
 • Wpisz wybraną nazwę
 • Zmień typ w polu "Type" z "snmp oid" na "function"
 • Wybierz urządzenie AP w polu "device"
 • W polu "Code" wpisz "oid("")"
 • Wklej skopiowany wcześniej OID pomiędzy nawiasy w polu "Code", np:
oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.10.228.40.114.144")
 • Wpisz jednostki w polu "unit" np "dB"
 • Możesz zmienić interwał pomiaru, standardowo jest to 30 sekund
 • Zastosuj zmiany przyciskiem "Apply" a następnie wykonaj test przyciskiem "Test". Na dole okna powinna się pojawić informacja, np: "got value: -69"

Utworzenie wykresu dla klienta

 • Otwórz okno "Charts" w Dude
 • Utwórz nowy wpis klikając na ikonę "+"
 • Otwórz utworzony wykres i kliknij "Settings"
 • Dodaj utworzone wcześniej źródło danych klikając na ikonę "+" w sekcji "Elements"


Tekst tłumaczony (z poprawkami) z Wiki MikroTik