modified on 5 maj 2011 at 10:09 ••• 37 070 views

Pierwsze Uruchomienie

Z MikroTik Wiki

Dla RouterOS:
2.9, v3, v4

Spis treści

Opis

Po zainstalowaniu oprogramowania RouterOS lub włączony router po raz pierwszy, istnieją różne sposoby, jak podłączyć do niego:

 • Dostęp przez linię poleceń (CLI) poprzez telnet, ssh, port serial lub przy użyciu klawiatury i monitora, gdy router posiada kartę VGA.
 • Poprzez stronę internetową (GUI).
 • Używając narzędzie do konfiguracji WinBox.

Każdemu routerowi jest fabrycznie nadawany adres IP 192.168.88.1/24 na pierwszym porcie ether1. Domyślna nazwa użytkownika to admin a hasło jest puste (nic nie wpisujemy).

Dodatkowa konfiguracja może być ustawiona w zależności od modelu RouterBoard. Na przykład, w RB750 ether1 jest skonfigurowany jako port WAN oraz komunikacja z routerem przez ten port nie jest możliwa (patrz: RouterBOARD szczegóły w instrukcji konfiguracji użytkownika).

Winbox

Winbox jest narzędziem do konfiguracji, które może połączyć się z routerem przez MAC lub IP. Najnowszą wersję winbox można pobrać z naszej strony demo router.

Uruchom narzędzie Winbox, a następnie kliknij przycisk [...] i sprawdzić, czy Winbox znajdzie router i adres MAC. Winbox wykryje wszystkie routery w sieci i je wylistuje. Jeśli widzisz na liście router, który jest Ci potrzebny, połącz się, klikając na adres MAC i nacisnąć przycisk Connect.

Winbox będzie próbował pobrać wtyczki od routera, jeśli łączy się po raz pierwszy do routera z aktualnej wersji. Należy pamiętać, że może to potrwać około jednej minuty, aby pobrać wszystkie wtyczki, jeśli protokół połączenia z winbox to MAC.

Ta metoda działa z każdym urządzeniem, na którym działa RouterOS. Twój komputer musi mieć MTU o wartości 1500.

Po pomyślnie pobranych wtyczkach i uwierzytelnieniu, na głównym ekranie pojawi się okno:


Jeśli winbox nie może znaleźć żadnych routerów, upewnij się, że komputer z systemem Windows jest podłączony bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet, a przynajmniej oba są podłączone do tego samego przełącznika. Ponieważ MAC działa na Layer2, jest możliwość podłączenia do routera nawet bez konfiguracji adresu IP. Dzięki zastosowaniu tej transmisji połączenie MAC nie jest stabilne na tyle, aby korzystać w sposób ciągły, zatem nie jest mądre, aby używać go na rzeczywistej produkcji!. Połączenie MAC powinno być używany tylko na wstępną konfigurację. Więcej informacji o obsłudze Winbox można uzyskać winbox manual

CLI

Command Line Interface (CLI) umożliwia konfigurację ustawień routera za pomocą poleceń tekstowych. Ponieważ istnieje wiele dostępnych poleceń, są one podzielone na grupy zorganizowane w sposób hierarchiczny z poziomu menu. Postępuj w konsoli zgodnie z obsługą składni poleceń CLI.

Istnieje kilka sposobów, jak uzyskać dostęp CLI:

 • winbox terminal
 • telnet
 • ssh
 • serial cable etc.


Kabel szeregowy

Jeżeli urządzenie posiada port szeregowy, można użyć kabla do konsoli (lub kabel null modem )

Podłącz jeden koniec kabla szeregowego do portu konsoli (znany również jako port szeregowy DB9 RS232C lub port szeregowy) z RouterBOARD, a drugi koniec z komputerem (z nadzieją, że posiadasz systemie Windows lub Linux). Możesz także użyć adaptera USB-Serial. Uruchom program terminalowy (HyperTerminal lub Putty pod Windows) z następującymi parametrami dla wszystkich modeli z wyjątkiem RouterBOARD 230:

115200bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, flow control=none by default.

Parametry dla RouterBOARD 230:

9600bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, hardware (RTS/CTS) flow control by default.

Jeśli parametry zostały poprawnie ustanowione powinieneś widzieć znak konsoli. Teraz możesz się dostać do ri\outera wpisjąc Swój login i hasło:

MikroTik 4.15
MikroTik Login: 

 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK

 MikroTik RouterOS 4.15 (c) 1999-2010    http://www.mikrotik.com/


[admin@MikroTik] > 

Więcej informacji dotyczących CLI znajdziesz w logowanie się do konsoli.

Monitor i klawiatura

Jeśli Twoje urządzenie posiada kartę graficzną to poprostu połącz monitor do karty graficznej komputera (RouterBOARD nie posiada so use Method 1 or 2) a wtedy zobacz co się wyświetla na monitorze. Powinieneś zobaczyć znak zachęty do wpisania loginu:

MikroTik v3.16
Login:

Wpisz admin jako login i naciśnij dwa razy Enter (ponieważ hasło jest puste - nie ma hasła) i wtedy winneś zobaczyć poniższy ekran:

 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK 

 MikroTik RouterOS 3.16 (c) 2008    http://www.mikrotik.com/


Terminal ansi detected, using single line input mode
[admin@router] >

Teraz możesz rozpocząć konfigurację routera wpisując komendę setup.

Ta metoda działa na każdym urządzeniu posiadającym kartę graficzną i wejście na klawiaturę