modified on 5 maj 2011 at 08:12 ••• 16 841 views

Proces logowania do konsoli

Z MikroTik Wiki

Dla RouterOS:
2.9, v3, v4

Spis treści

Wstęp

Jest kilka dróg, aby móc się zalogować do konsoli:

 • serial port
 • konsola (monitor + klawiatura)
 • telnet
 • ssh
 • mac-telnet
 • terminal winbox

Wejście i zatwierdzania nazwy użytkownika i hasła odbywa się poprzez proces logowania. Proces logowania może również pokazać różne dodatkowe informacyjne (licencja, wersja demo przypominająca o aktualizacji oprogramowania, informacje o kluczu licencji, domyślna konfiguracja).

Pod koniec udanego procesu sekwencji logowania wyświetla się nam banner i przekazuje sterowanie do procesu konsoli.

Konsola wyświetla notatka systemowa, ostatnie krytyczne wpisy dziennika, automatycznie wykrywa rozmiar i możliwości terminalu, a następnie wyświetla Podpowiedzi. Po tym można rozpocząć pisanie poleceń.

Użyj strzałki w górę przywołać poprzednie polecenie z historii poleceń, klawisza TAB, aby automatycznie uzupełniać całe wyrazy w komendzie piszesz, klawisz ENTER, aby wykonać polecenie, a Ctrl-C, aby przerwać aktualnie uruchomiony proces i powrócić do znaku zachęty.

Najprostszym sposobem, aby wylogować się z konsoli jest naciśnięcie Control-D w wierszu polecenia, podczas gdy wiersz poleceń jest pusty (można anulować bieżącą komendę i utworzyć pustą linię za pomocą Control-C, więc Control-C, a następnie Control-D i zostaniesz wylogowany w większości przypadków).

Opcje logowania się do konsoli

Począwszy od v3.14 jest możliwe określenie opcji konsoli podczas procesu logowania. Opcje te włączają lub wyłączają różne funkcje konsoli, takie jak kolor, wykrywania terminala i wielu innych rzeczy.

Parametry logowania dodawane są za pomocą znaku '+' po nazwie logowania.

login_name ::= user_name [ '+' parameters ] 
parameters ::= parameter [ parameters ] 
parameter ::= [ number ] 'a'..'z' 
number ::= '0'..'9' [ number ]

Jeśli parametry nie są podane to będą używane ustawienia domyślne. Jeśli numer nie jest podany to wtedy wybierana jest ukryta wartość parametru.

Przykład: admin+c80w - wyłączy kolorowanie konsoli i ustawi szerokość wiersza na 80 znaków.

parametr wart. domyślna wart. ukryta opis
"w" auto auto szerokość terminala
"h" auto auto wysokość terminala
"c" on off włącza/wyłącza koloowanie konsoli
"t" on off automatyczne wykrywanie ustawień konsoli
"e" on off włącza tryb "dumb"

Różne informację podczas procesu logowania

Baner

W procesie logowania MiroTik wyświetla baner po prawidłowej weryfikacji loginu i hasła.

 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK

 MikroTik RouterOS 3.0rc (c) 1999-2007    http://www.mikrotik.com/

Aktualny baner może się różnić od prezentowanego powyżej i może być od dystrybucji. Zobacz również

Licencja

Po zalogowaniu się po raz pierwszy po instalacji pojawi się prośba o przeczytanie licencji na to oprogramowanie.

Do you want to see the software license? [Y/n]:

Odpowiadając klawiszem 'y' otrzymamy warunki licencji, wciskając 'n' nie będziemy oglądać (pytanie nie pojawi się kolejnym razem), wciskając klawisz spacji zostanie nam to pytanie zadane podczas kolejnego logowania się do systemu.

Przypomnienie w wersji demo

Po zalogowaniu się do routera, który ma wersje demo, idoczne są następujące informacje:

UPGRADE NOW FOR FULL SUPPORT
----------------------------
FULL SUPPORT benefits:
- receive technical support
- one year feature support
- one year online upgrades
  (avoid re-installation and re-configuring your router)
To upgrade, register your license "software ID"
 on our account server www.mikrotik.com

Current installation "software ID": ABCD-456

Please press "Enter" to continue!

Informacje o kluczu licencji

Jeśli router nie ma wpisanego klucza to działa w trybie ograniczonym czasie. Po zalogowaniu widoczne są następujące informacje:

ROUTER HAS NO SOFTWARE KEY
----------------------------
You have 16h58m to configure the router to be remotely accessible,
and to enter the key by pasting it in a Telnet window or in Winbox.
See www.mikrotik.com/key for more details.

Current installation "software ID": ABCD-456
Please press "Enter" to continue!

Po wpisaniu prawidłowego klucza poniższe informacje są wyświetlane po zalogowaniu:

ROUTER HAS NEW SOFTWARE KEY
----------------------------
Your router has a valid key, but it will become active 
only after reboot. Router will automatically reboot in a day.

Automatyczna konfiguracja

Przeważnie po installation lub po resecie konfiguracji RouterOS wczytuje Konfiguracja domyślna, taka jak adres IP. First login into will show summary of these settings and offer to undo them. This is an example:

The following default configuration has been installed on your router:
-------------------------------------------------------------------------------
IP address 192.168.88.1/24 is on ether1
ether1 is enabled

-------------------------------------------------------------------------------
You can type "v" to see the exact commands that are used to add and remove
this default configuration, or you can view them later with
'/system default-configuration print' command.
To remove this default configuration type "r" or hit any other key to continue.
If you are connected using the above IP and you remove it, you will be disconnected.

Zatwierdzanie i usuwanie domyślnych konfiguracji odbywa się przy pomocy skryptów (wciśnij 'v' w celu przeglądu ich).

Informacje wyświetlane przez konsole po zalogowaniu się

Informacje systemu

Jest ewentualność, aby zawsze wyświetlały się informacje fixed text message po zalogowaniu się do konsoli.

Ważne wiadomości dziennika

Konsola wypisuje ostatnie ważne wiadomości błędów, które użytkownik jeszcze nie widział. Zobacz log w celu uzyskania dalszych informacji. Podczas działania sesji konsoli wyświetlane są (przykładowo) poniższe informacje na ekranie:

dec/10/2007 10:40:06 system,error,critical login failure for user root from 10.0.0.1 via telnet
dec/10/2007 10:40:07 system,error,critical login failure for user root from 10.0.0.1 via telnet
dec/10/2007 10:40:09 system,error,critical login failure for user test from 10.0.0.1 via telnet

FAQ

Q: Jak wyłączyć kolory w konsoli?

A: Add '+c' after login name. : Dodaj '+ c' po login.


Q: Po zalogowaniu się w konsoli wyświetlają się bzdury na ekranie, co robić?

Q: Mój skrypt nie działa na nowszej wersji 3.0 i otrzymuje jakieś dziwne znaki. Co to ​​jest?

A: Sekwencje te są używane do automatycznego wykrywania rozmiaru terminala i możliwości. Dodaj "+ t" po loginie, aby je wyłączyć.


Q Teraz szerokość terminala jest nie taka jak bym chciał. Jak ustawić szerokość terminala?

A: Dodaj '+ t80w "po loginie, gdzie 80 jest to szerokość terminala.