modified on 1 lip 2010 at 11:24 ••• 8 546 views

Pula Adresów IP

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Pule adresów IP używane są do zdefiniowania zakresu adresów IP używanych przez serwer DHCP i serwery Point-to-Point..

Specyfikacja

Wymagany pakiet: system

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /ip pool

Standardy i technologie: brak

Wykorzystanie sprzętu: brak

Opis

Pule adresów IP grupują adresy IP do użycia. Jest to pojedyncza konfiguracja dla wszystkich usług, które przydzielają adresy IP klientom.

Uwagi

Gdy to tylko możliwe, ten sam adres przydzielany jest temu samemu klientowi (para OWNER/INFO).

Konfiguracja

Poziom menu: /ip pool

Opis własności

name (name) - nazwa puli

next-pool (name) - gdy adres ma zostać otrzymany z puli, która nie ma już żadnych wolnych adresów, pole next-pool wskazuje na następną pulę, z której w takim przypadku zostanie przydzielony adres IP.

ranges (IP address) - lista adresów IP z niezachodzących zakresów adresów IP w formie: from1-to1,from2-to2,...,fromN-toN. Dla przykładu: 10.0.0.1-10.0.0.27,10.0.0.32-10.0.0.47

Przykład

Aby zdefiniować pulę o nazwie ip-pool z zakresem adresów 10.0.0.1-10.0.0.125 wyłączając adres bramki 10.0.0.1 i adres serwera 10.0.0.100, oraz drugą pulę dhcp-pool z zakresem adresów 10.0.0.200-10.0.0.250:

[admin@MikroTik] ip pool> add name=ip-pool ranges=10.0.0.2-10.0.0.99,10.0.0.101
10.0.0.126
[admin@MikroTik] ip pool> add name=dhcp-pool ranges=10.0.0.200-10.0.0.250
[admin@MikroTik] ip pool> print
 # NAME                    RANGES
 0 ip-pool                   10.0.0.2-10.0.0.99
                        10.0.0.101-10.0.0.126
 1 dhcp-pool                  10.0.0.200-10.0.0.250

[admin@MikroTik] ip pool>

Wykorzystanie adresów z puli

Poziom menu: /ip pool used

Opis

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie używane adresy z puli IP.

Opis własności

address (read-only: IP address) - przydzielony klientowi adres IP z puli

info (read-only: name) - nazwa interfejsu, z którym połączony jest użytkownik

owner (read-only: MAC address) - adres MAC klienta

pool (read-only: name) - nazwa puli IP

Przyład

Aby zobaczyć używane adres z puli:

[admin@MikroTik] ip pool used> print
POOL ADDRESS     OWNER            INFO
local 192.168.0.100  00:0C:42:03:1F:60      test
local 192.168.0.99  00:0C:42:03:21:0F      test