modified on 26 lip 2010 at 14:10 ••• 3 443 views

Różnice między wersją 3 a 4

Z MikroTik Wiki

Tu są dowiązania do artykułów znajdujących się poziom wyżej, trzeba wpisać odpowiednie nazwy. Część artykułów jeszcze nie istnieje, należy śledzić oficjalne wiki mikrotika.

W wersji 4 RouterOS został wprowadzony pakiet testowy użytkownika zarządzającego, posiadający większą funkcjonalność oraz nowe zmiany interfejsu. Nowe cechy w pakiecie testowym:

 • Profile zamiast Kredytów, pozwalające użytkownikom na posiadanie różnych limitów w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, posiadające różne limity szybkości w zależności od rodzaju aktywności: od ściągania danych z serwera na PC, z PC na serwer, i uptime.
 • Dodane wsparcie Radius CoA, umożliwiające użytkownikowi zarządzającemu wysyłanie zakończenia sesji i modyfikację zapytań do klientów RADIUS (HotSpot, PPP, Wireless). W wersji 3, Użytkownik zarządzający mógł tylko otrzymywać zapytania od klientów RADIUS’a, nie mógł zakończyć lub zmodyfikować trwającej sesji.
 • Zrezygnowano ze statusu abonenta. Zamiast użytkowników i router’ów, teraz należą one do poszczególnego klienta.
 • Każdy klient może mieć swoich własnych użytkowników/routery i dzielić macierzystych użytkowników/ router’y
 • Każdy klient ma dostęp do użytkowników/routerów należących do jakichkolwiek klientów- „potomstwa”
 • Logi przesunięto do oddzielnych baz danych co pozwala na robienie kopii/przywracanie danych i logów niezależnie.
 • Pomoc językowa
 • Dostosowanie stylu
 • Dostosowanie strony zalogowanego użytkownika
 • Szablony do eksportu danych użytkownika. W wersji 3 tylko CSV i szablony kwitów były dostępne.
 • Kopia zapasowa interfejsu web
 • Szukanie zaawansowane
 • Więcej dynamicznych raportów: wyjściowe formaty HTML i CSV, opcja pokazywania wszystkich sesji dla każdego użytkownika, pola umownej ceny i użytkowanego ruchu.
 • Strefa czasowa może być określona dla każdego routera. W wersji 3 pola czasowe były przypisane dla poszczególnych abonentów
 • Związanie MAC
 • Limit sesji jednoczesnych dla każdego użytkownika
 • Klienci mają wgląd w opłaty użytkowników
 • Możliwość szyfrowania bezprzewodowego
 • Dające się konfigurować zamówienia i widoczność kolumn tabeli