modified on 21 sty 2008 at 08:12 ••• 16 450 views

RouterBOARD 333

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Specyfikacja techniczna

 • Procesor: PowerPC Freescale E300 266/333 MHz (MPC8321) + Koprocesor QUICC Engine 175MHz
 • Pamięć: 64MB DDR SDRAM
 • Pamięć nieulotna: 64MB NAND FLASH
 • I/O: Trzy porty Ethernet 10/100 Mbit, Trzy porty miniPCI eng. typu IIIA/IIIB, Port szeregowy DB9 RS232C
 • Zasilanie: 9-28V DC, PoE 12-28V DC, Zabezpieczenie przeciw podaniu za dużego napięcia
 • Chłodzenie: Dwa gniazda typu wiatrakowego z pomiarem obrotów i automatycznym przełączeniem w przypadku awarii wentylatora
 • Wymiary: 150mm x 105mm (5,9in x 4,13in)
 • Waga: 133g
 • Temperatura pracy: -20 st.C - +65 st.C
 • Wilgotność: do 70% (bez kondensacji)
 • Pobór mocy: ~3W (bez kart miniPCI), max 25W (18W dla kart miniPCI)
RouterBOARD 333
Diagram

Pamięć

Płyta wyposażona jest w 64MB pamięci DDR SDRAM oraz 64MB nieulotnej pamięci NAND FLASH.

Gniazda miniPCI

Płyta posiada trzy gniazda miniPCI typu IIIA (Tylko 3,3V), akceptuje także karty typu IIIB. Poprawnie pracuje z trzema kartami wysokiej mocy Ubiquiti SR2 jednocześnie, jeśli temperatura otoczenia i wilgotność mieszczą się w normie pracy urządzenia.

Porty I/O

Porty rozpoznawane są zgodnie z numeracją: LAN1 jako ether1 itd. Port LAN1 jest kompatybilny z Power over Ethernet, akceptuje napięcia z zakresu 12 - 28V DC. Sugeruje się użycie zasilaczy z górnej granicy dopuszczalnego zakresu napięć, w przypadku zasilania RB poprzez długi odcinek skrętki. Zapewni to mniejsze straty na przewodzie i wydajniejszą prace zasilacza. Wszystkie porty automatycznie wykrywają typ przewodu (Auto MDI/X eng.) Port szeregowy RS232C może być użyty do wstępnej konfiguracji urządzenia lub podłączenia modemu, lub innego urządzenia zgodnego z interfejsem szeregowym. Winna być użyta programowa kontrola przepływu (lub brak) gdyż nie wszystkie sygnały portu zostały wyprowadzone.

Gniazda wentylatora

Istnieje możliwość podłączenia dwóch wentylatorów do RB333 ale jednocześnie działać będzie tylko jeden. Sterowane są napięciem zgodnym z napięciem zasilającym Płytę. Uwaga, istnieje możliwość uszkodzenia wiatraka jeśli wartość napięcie wejściowe RB jest poza zakresem pracy wentylatora. RouterOS może być tak skonfigurowany, aby automatycznie przełączył aktywny wentylator w przypadku awarii (brak odczytu z sensora obrotów)

Diody LED

RB posiada dwie diody, informacja o włączeniu (power LED) oraz dioda użytkownika, której funkcja może zostać zaprogramowana

Instrukcja

Kompletowanie sprzętu

 • 1) Instalacja kart miniPCI.
 • 2) Osadzenie RB w obudowie i podłączenie przewodów antenowych do kart.
 • 3) Podłączenie pozostałych przewodów i urządzeń.

Zasilanie

 • Gniazdo J9 - 12..28V DC (napięcie odcięcia - 30V)
 • PoE poprzez gniazdo LAN1 (J601) - 12..28V DC (sugerowane 18..28V, napięcie odcięcia - 30V)

Gniazdo zasilania jest typu żeńskiego, o wymiarach 5,5mm średnicy zewnętrznej i 2mm wewnętrznej. Biegun dodatni wewnątrz wtyczki. RouterBOARD jest wyposażony w zasilacz o mocy 25W z zabezpieczeniem przeciw przewoltowaniu (30..60V) co zmniejsza ryzyko zniszczenia płyty przy podłączeniu napięcia rzędu 60V. Przy zasilaniu poprzez długie przewody zaleca się użycie napięcia z zakresu 18..28V. Płyta nie współpracuje z PoE IEEE802.3af 48V.

Maksymalna wartość prądu pobieranego przez karty rozszerzeń wynosi około 5,5A

Start systemu

W pierwszym kroku uruchamia się RouterBOOT, zapewnia on garść użytecznych informacji dostępnych poprzez port RS232C (115200b/s, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak kontroli parzystości). Bootloader może zostać skonfigurowany by uruchamiał system z wbudowanej pamięci NAND lub poprzez Ethernet. Opis jak skonfigurować Bootloadera znajduje się w dalszej części instrukcji.

Pamięć FLASH

Standardowo jest tablicy partycji, system plików to YAFFS eng.. System uruchamia plik o nazwie "kernel" znajdujący się w katalogu głównym partycji. Istnieje możliwość podziału reszty obszaru na partycje, należy w tym celu zaaplikować odpowiedni patch do jądra systemu.

Boot poprzez Ethernet

Sposób działania jest podobny do protokołu PXE lub EtherBoot eng. i pozawala na start systemu z wykonywalnego obrazu, znajdującego się na serwerze TFTP. W celu uzyskania poprawnego adresu IP system używa DHCP lub BOOTP (konfigurowalne w bootloaderze). Następnie system ściąga wykonywalny obraz jądra systemu (format ELF) wraz z RAM dyskiem (jedna z sekcji ELF). Adres serwera TFTP i nazwa obrazu jądra systemu musi być wysyłana przez serwer DHCP/BOOTP.

Aby wykorzystać możliwość startu systemu poprzez sieć będą potrzebne:

 • Jądro systemu w formacie ELF
 • Serwer TFTP
 • Serwer DHCP/BOOTP (może być na tej samej maszynie co TFTP)

Ważne: aby system ten poprawnie pracował, wszystkie wymienione urządzenia muszą znajdować się w jednej sieci, tj. nie może być między nimi routerów.

System Operacyjny

Poczynając od wersji 3.0rc1 MikroTik RouterOS jest w pełni kompatybilny z RouterBOARD'ami serii 333

RouterBOOT

Wbudowany firmware (nazywany bootloaderem) zapewnia minimalna funkcjonalność pozwalającą wystartować System Operacyjny.

Konfiguracja Bootloadera

Zmian można dokonać za pośrednictwem portu szeregowego RS232C. Aby dostać się do menu konfiguracyjnego należy nacisnąć dowolny klawisz (lub [DEL] lub [Backspace] w zależności od komunikatu na ekranie).

RouterBOOT booter 2.9

RouterBoard 333

CPU frequency: 333 MHz
 Memory size: 64 MB

Press any key within 2 seconds to enter setup

Przykładowe menu konfiguracyjne:

RouterBOOT-2.9
What do you want to configure?
 d - boot delay
 k - boot key
 s - serial console
 o - boot device
 f - cpu frequency
 r - reset configuration
 e - format nand
 g - upgrade firmware
 i - board info
 p - boot protocol
 t - do memory testing
 x - exit setup
your choice:

W celu wybrania konkretnj pozycji należy nacisnąć klawisz widoczny na początku każdej linii i potwierdzić klawiszem Enter

Opis poszczególnych opcji

boot delay - Ile sekund RB będzie czekać zanim nastąpi start systemu (1..9 sekund, standardowo 2).

boot key - Wybór klawisz który spowoduje wejście do menu konfiguracyjnego bootloadera. (dowolny klawisz | tylko klawisz <Delete>). Ważne: w przypadku niektórych terminali użycie klawisze <Delete> może okazać się niemożliwe, w takich przypadka można spróbować użycia klawisza <Backspace>.

serial console - Konfiguracja prędkości działania konsoli (bitrate) (1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200; standardowo 115200 bps).

cpu-frequency - Ustawienie częstotliwości pracy CPU (266MHz | 333MHz; standardowo 333MHz).

boot device - Wybór urządzenia bootującego (poprzez Ethernet | z pamięci NAND | poprzez Ethernet jednorazowo, następnie NAND; standardowo z pamięci NAND)

reset configuration – Ustawienie yes spowoduje powrót wszsytkich ustawień bootloadera do ich standardowych wartości. (yes | no; standardowo no).

format nand – Jest to niskopoziomowy format pamięci FLASH. Podczas tego procesu wszystkie poprzednio zamarkowane jako uszkodzone sektory zostają ponownie sprawdzone czy są na pewno wadliwe.

upgrade firmware – Aktualizacja Bootloadera poprzez protokół XModem i kabel szeregowy RS232C lub używając kombinacj protokołów DHCP/BOOTP i TFTP przez Ethernet (aktualizacja poprzez Ethernet | aktualizacja poprzez kabel szeregowy).

board info – Informacje o płycie głównej: numer seryjny, wersja Bootloadera, częstotliwość CPU, rozmiar pamięci i adresy MAC portów ethernetowych.

boot protocol – Wybór protokołu bootującego (protokół bootp | protokół dhcp; standardowo protokół bootp).

do memory testing – Wykonuje pełny test pamięci.

Aktualizacja Bootloadera

Aktualizacja możliwa jest poprzez port RS232C za pośrednictwem protokołu XModem (odpowiednie programy są dostępne dla większości Systemów Operacyjnych). Na przykład dla środowiska Windows może być użyć HyperTerminal, Minicom eng. dla Linuxa. Można także, jeśli posiada się serwer DHCP/BOOTP i TFTP, podać obraz Bootloadera jako obraz Systemu Operacyjnego zaznaczywszy wcześniej stosowną opcję w konfiguracji Bootloadera (aktualizacja poprzez Ethernet w sekcji upgrade firmware). Aktualna wersja obrazu Bootloadera dostępna jest na stronie [www.routerboard.com].

Podstawowy Bootloader

RB jest wyposażony w dwa Bootloadery (pierwszy i drugi). Standardowo aktywny jest drugi, jednak w przypadku, gdy coś się nie powiedzie podczas aktualizacji BL istnieje możliwość uruchomienia pierwszego BL (należy przytrzymać przycisk Software Reset 1 (S1) lub zworkę JP301, podłączyć zasilanie i zwolnić przycisk/zworkę. Pierwszy BL ma zawsze te sam, standardowe ustawienia. Nie może też być aktualizowany.

RouterOS na platformie RouterBOARD 333

Monitoring parametrów

W menu można zobaczyć aktualny poziom napięcia zasilającego i stan wentylatorów.

[admin@MikroTik] > system health print
  fan-mode: manual
  use-fan: main
 active-fan: main
  voltage: 18.8
[admin@MikroTik] >

fan-mode – Czy włączyć funkcje automatycznego przełączenia się na zapasowy wentylator w przypadku awarii podstawowego (auto | ręcznie; standardowo ręcznie).

use-fan – Wybór aktywnego wentylatora w trybie manualnym (główny | zapasowy; standardowo główny).

Firmware

W tej sekcji możemy odczytać typ platformy RouterBOARD, numer seryjny, aktualną wersję bootloadera oraz wersję aktualnie zainstalowanego oprogramowania:

[admin@MikroTik] > system routerboard print
    routerboard: yes
       model: "333"
   serial-number: "154201C1DD3C"
 current-firmware: "2.9"
 upgrade-firmware: "2.9"
[admin@MikroTik] >

Aktualizacji oprogramowania firmware można dokonać komendą /system routerboard upgrade

Informacje o ustawienia bootloadera są także dostępne:

[admin@MikroTik] > system routerboard settings print
      baud-rate: 115200
     boot-delay: 2s
     boot-device: nand-if-fail-then-ethernet
   enter-setup-on: any-key
    cpu-frequency: 333MHz
    boot-protocol: bootp
 enable-jumper-reset: yes
[admin@MikroTik] >

Reset ustawień

Istnieje możliwość zresetowania ustawień oprogramowania i bootloadera. Należy w tym celu przytrzymać przycisk Software Reset 2 (TP2) podczas startu Biosu. Nie będzie pytania o hasło lub potwierdzenie wykonania resetu. Można wyłączyć tą funkcję w menu /system routerboard settings poprzez zmianę parametru enable-jumper-reset na no.

Załącznik

Informacje o złączach

J301 - RS232C male DB9 serial port

2 RxD (Receive Data)
3 TxD (Transmit Data)
5 GND
7 RTS (Request to Send)
8 CTS (Clear to Send)

J501 - port MiniPCI (najniższe)

J502 - port MiniPCI (środkowe)

J503 - port MiniPCI (najwyższe)

J601 - port RJ45 Fast Ethernet 100Base-TX (LAN1 z PoE)

1 Data TX+
2 Data TX-
3 Data RX+
4 PoE power +
5 PoE power +
6 Data RX-
7 PoE power -
8 PoE power -

J602 - port RJ45 Fast Ethernet 100Base-TX (LAN3 bez PoE)

1 Data TX+
2 Data TX-
3 Data RX+
6 Data RX-

J603 - port RJ45 Fast Ethernet 100Base-TX (LAN2 bez PoE)

J801 - gniazdo zasilacza (12..28 V DC, plus wewnątrz)

JP402 - gniazdo wentylatora (Fan 2)

1 GND (masa)
2
12..+28 V DC (napięcie takie jak zasilające RB)
3 Sensor obrotów wentylatora

JP301 - zworka resetu (Software Reset 1). Powoduje załadowanie pierwszego bootloadera.

S1 - przycisk resetu (Software Reset 1). Powoduje załadowanie pierwszego bootloadera.

TP2 - przycisk resetu (Software Reset 2). Powoduje reset ustawień bootloadera oraz ustawień ROuterOS'a

 • Chłodzenie: Dwa gniazda typu wiatrakowego z pomiarem obrotów i automatycznym przełączeniem w przypadku awarii wentylatora
 • Wymiary: 150mm x 105mm (5,9in x 4,13in)
 • Waga: 133g
 • Temperatura pracy: -20 st.C - +65 st.C
 • Wilgotność: do 70% (bez kondensacji)
 • Pobór mocy: ~3W (bez kart miniPCI), max 25W (18W dla kart miniPCI)

Grafika:Routerboard333.JPG

Grafika:Routerboard333-diagram.GIF

Pamięć

Płyta wyposażona jest w 64MB pamięci DDR SDRAM oraz 64MB nieulotnej pamięci NAND FLASH.

Gniazda miniPCI

Płyta posiada trzy gniazda miniPCI typu IIIA (Tylko 3,3V), akceptuje także karty typu IIIB. Poprawnie pracuje z trzema kartami wysokiej mocy Ubiquiti SR2 jednocześnie, jeśli temperatura otoczenia i wilgotność mieszczą się w normie pracy urządzenia.

Porty I/O

Porty rozpoznawane są zgodnie z numeracją: LAN1 jako ether1 itd. Port LAN1 jest kompatybilny z Power over Ethernet, akceptuje napięcia z zakresu 12 - 28V DC. Sugeruje się użycie zasilaczy z górnej granicy dopuszczalnego zakresu napięć, w przypadku zasilania RB poprzez długi odcinek skrętki. Zapewni to mniejsze straty na przewodzie i wydajniejszą prace zasilacza. Wszystkie porty automatycznie wykrywają typ przewodu (Auto MDI/X eng.) Port szeregowy RS232C może być użyty do wstępnej konfiguracji urządzenia lub podłączenia modemu, lub innego urządzenia zgodnego z interfejsem szeregowym. Winna być użyta programowa kontrola przepływu (lub brak) gdyż nie wszystkie sygnały portu zostały wyprowadzone.

Gniazda wentylatora

Istnieje możliwość podłączenia dwóch wentylatorów do RB333 ale jednocześnie działać będzie tylko jeden. Sterowane są napięciem zgodnym z napięciem zasilającym Płytę. Uwaga, istnieje możliwość uszkodzenia wiatraka jeśli wartość napięcie wejściowe RB jest poza zakresem pracy wentylatora. RouterOS może być tak skonfigurowany, aby automatycznie przełączył aktywny wentylator w przypadku awarii (brak odczytu z sensora obrotów)

Diody LED

RB posiada dwie diody, informacja o włączeniu (power LED) oraz dioda użytkownika, której funkcja może zostać zaprogramowana

Instrukcja

Kompletowanie sprzętu

 • 1) Instalacja kart miniPCI.
 • 2) Osadzenie RB w obudowie i podłączenie przewodów antenowych do kart.
 • 3) Podłączenie pozostałych przewodów i urządzeń.

Zasilanie

 • Gniazdo J9 - 12..28V DC (napięcie odcięcia - 30V)
 • PoE poprzez gniazdo LAN1 (J601) - 12..28V DC (sugerowane 18..28V, napięcie odcięcia - 30V)

Gniazdo zasilania jest typu żeńskiego, o wymiarach 5,5mm średnicy zewnętrznej i 2mm wewnętrznej. Biegun dodatni wewnątrz wtyczki. RouterBOARD jest wyposażony w zasilacz o mocy 25W z zabezpieczeniem przeciw przewoltowaniu (30..60V) co zmniejsza ryzyko zniszczenia płyty przy podłączeniu napięcia rzędu 60V. Przy zasilaniu poprzez długie przewody zaleca się użycie napięcia z zakresu 18..28V. Płyta nie współpracuje z PoE IEEE802.3af 48V.

Maksymalna wartość prądu pobieranego przez karty rozszerzeń wynosi około 5,5A

Start systemu

W pierwszym kroku uruchamia się RouterBOOT, zapewnia on garść użytecznych informacji dostępnych poprzez port RS232C (115200b/s, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak kontroli parzystości). Bootloader może zostać skonfigurowany by uruchamiał system z wbudowanej pamięci NAND lub poprzez Ethernet. Opis jak skonfigurować Bootloadera znajduje się w dalszej części instrukcji.

Pamięć FLASH

Standardowo jest tablicy partycji, system plików to YAFFS eng.. System uruchamia plik o nazwie "kernel" znajdujący się w katalogu głównym partycji. Istnieje możliwość podziału reszty obszaru na partycje, należy w tym celu zaaplikować odpowiedni patch do jądra systemu.

Boot poprzez Ethernet

Sposób działania jest podobny do protokołu PXE lub EtherBoot eng. i pozawala na start systemu z wykonywalnego obrazu, znajdującego się na serwerze TFTP. W celu uzyskania poprawnego adresu IP system używa DHCP lub BOOTP (konfigurowalne w bootloaderze). Następnie system ściąga wykonywalny obraz jądra systemu (format ELF) wraz z RAM dyskiem (jedna z sekcji ELF). Adres serwera TFTP i nazwa obrazu jądra systemu musi być wysyłana przez serwer DHCP/BOOTP.

Aby wykorzystać możliwość startu systemu poprzez sieć będą potrzebne:

 • Jądro systemu w formacie ELF
 • Serwer TFTP
 • Serwer DHCP/BOOTP (może być na tej samej maszynie co TFTP)

Ważne: aby system ten poprawnie pracował, wszystkie wymienione urządzenia muszą znajdować się w jednej sieci, tj. nie może być między nimi routerów.

System Operacyjny

Poczynając od wersji 3.0rc1 MikroTik RouterOS jest w pełni kompatybilny z RouterBOARD'ami serii 333

RouterBOOT

Wbudowany firmware (nazywany bootloaderem) zapewnia minimalna funkcjonalność pozwalającą wystartować System Operacyjny.

Konfiguracja Bootloadera

Zmian można dokonać za pośrednictwem portu szeregowego RS232C. Aby dostać się do menu konfiguracyjnego należy nacisnąć dowolny klawisz (lub [DEL] lub [Backspace] w zależności od komunikatu na ekranie).

RouterBOOT booter 2.9

RouterBoard 333

CPU frequency: 333 MHz
 Memory size: 64 MB

Press any key within 2 seconds to enter setup

Przykładowe menu konfiguracyjne:

RouterBOOT-2.9
What do you want to configure?
 d - boot delay
 k - boot key
 s - serial console
 o - boot device
 f - cpu frequency
 r - reset configuration
 e - format nand
 g - upgrade firmware
 i - board info
 p - boot protocol
 t - do memory testing
 x - exit setup
your choice:

W celu wybrania konkretnj pozycji należy nacisnąć klawisz widoczny na początku każdej linii i potwierdzić klawiszem Enter

Opis poszczególnych opcji

boot delay - Ile sekund RB będzie czekać zanim nastąpi start systemu (1..9 sekund, standardowo 2).

boot key - Wybór klawisz który spowoduje wejście do menu konfiguracyjnego bootloadera. (dowolny klawisz | tylko klawisz <Delete>). Ważne: w przypadku niektórych terminali użycie klawisze <Delete> może okazać się niemożliwe, w takich przypadka można spróbować użycia klawisza <Backspace>.

serial console - Konfiguracja prędkości działania konsoli (bitrate) (1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200; standardowo 115200 bps).

cpu-frequency - Ustawienie częstotliwości pracy CPU (266MHz | 333MHz; standardowo 333MHz).

boot device - Wybór urządzenia bootującego (poprzez Ethernet | z pamięci NAND | poprzez Ethernet jednorazowo, następnie NAND; standardowo z pamięci NAND)

reset configuration – Ustawienie yes spowoduje powrót wszsytkich ustawień bootloadera do ich standardowych wartości. (yes | no; standardowo no).

format nand – Jest to niskopoziomowy format pamięci FLASH. Podczas tego procesu wszystkie poprzednio zamarkowane jako uszkodzone sektory zostają ponownie sprawdzone czy są na pewno wadliwe.

upgrade firmware – Aktualizacja Bootloadera poprzez protokół XModem i kabel szeregowy RS232C lub używając kombinacj protokołów DHCP/BOOTP i TFTP przez Ethernet (aktualizacja poprzez Ethernet | aktualizacja poprzez kabel szeregowy).

board info – Informacje o płycie głównej: numer seryjny, wersja Bootloadera, częstotliwość CPU, rozmiar pamięci i adresy MAC portów ethernetowych.

boot protocol – Wybór protokołu bootującego (protokół bootp | protokół dhcp; standardowo protokół bootp).

do memory testing – Wykonuje pełny test pamięci.

Aktualizacja Bootloadera

Aktualizacja możliwa jest poprzez port RS232C za pośrednictwem protokołu XModem (odpowiednie programy są dostępne dla większości Systemów Operacyjnych). Na przykład dla środowiska Windows może być użyć HyperTerminal, Minicom eng. dla Linuxa. Można także, jeśli posiada się serwer DHCP/BOOTP i TFTP, podać obraz Bootloadera jako obraz Systemu Operacyjnego zaznaczywszy wcześniej stosowną opcję w konfiguracji Bootloadera (aktualizacja poprzez Ethernet w sekcji upgrade firmware). Aktualna wersja obrazu Bootloadera dostępna jest na stronie [www.routerboard.com].

Podstawowy Bootloader

RB jest wyposażony w dwa Bootloadery (pierwszy i drugi). Standardowo aktywny jest drugi, jednak w przypadku, gdy coś się nie powiedzie podczas aktualizacji BL istnieje możliwość uruchomienia pierwszego BL (należy przytrzymać przycisk Software Reset 1 (S1) lub zworkę JP301, podłączyć zasilanie i zwolnić przycisk/zworkę. Pierwszy BL ma zawsze te sam, standardowe ustawienia. Nie może też być aktualizowany.

RouterOS na platformie RouterBOARD 333

Monitoring parametrów

W menu można zobaczyć aktualny poziom napięcia zasilającego i stan wentylatorów.

[admin@MikroTik] > system health print
  fan-mode: manual
  use-fan: main
 active-fan: main
  voltage: 18.8
[admin@MikroTik] >

fan-mode – Czy włączyć funkcje automatycznego przełączenia się na zapasowy wentylator w przypadku awarii podstawowego (auto | ręcznie; standardowo ręcznie).

use-fan – Wybór aktywnego wentylatora w trybie manualnym (główny | zapasowy; standardowo główny).

Firmware

W tej sekcji możemy odczytać typ platformy RouterBOARD, numer seryjny, aktualną wersję bootloadera oraz wersję aktualnie zainstalowanego oprogramowania:

[admin@MikroTik] > system routerboard print
    routerboard: yes
       model: "333"
   serial-number: "154201C1DD3C"
 current-firmware: "2.9"
 upgrade-firmware: "2.9"
[admin@MikroTik] >

Aktualizacji oprogramowania firmware można dokonać komendą /system routerboard upgrade

Informacje o ustawienia bootloadera są także dostępne:

[admin@MikroTik] > system routerboard settings print
      baud-rate: 115200
     boot-delay: 2s
     boot-device: nand-if-fail-then-ethernet
   enter-setup-on: any-key
    cpu-frequency: 333MHz
    boot-protocol: bootp
 enable-jumper-reset: yes
[admin@MikroTik] >

Reset ustawień

Istnieje możliwość zresetowania ustawień oprogramowania i bootloadera. Należy w tym celu przytrzymać przycisk Software Reset 2 (TP2) podczas startu Biosu. Nie będzie pytania o hasło lub potwierdzenie wykonania resetu. Można wyłączyć tą funkcję w menu /system routerboard settings poprzez zmianę parametru enable-jumper-reset na no.

Załącznik

Informacje o złączach

J301 - RS232C male DB9 serial port

2 RxD (Receive Data)
3 TxD (Transmit Data)
5 GND
7 RTS (Request to Send)
8 CTS (Clear to Send)

J501 - port MiniPCI (najniższe)

J502 - port MiniPCI (środkowe)

J503 - port MiniPCI (najwyższe)

J601 - port RJ45 Fast Ethernet 100Base-TX (LAN1 z PoE)

1 Data TX+
2 Data TX-
3 Data RX+
4 PoE power +
5 PoE power +
6 Data RX-
7 PoE power -
8 PoE power -

J602 - port RJ45 Fast Ethernet 100Base-TX (LAN3 bez PoE)

1 Data TX+
2 Data TX-
3 Data RX+
6 Data RX-

J603 - port RJ45 Fast Ethernet 100Base-TX (LAN2 bez PoE)

J801 - gniazdo zasilacza (12..28 V DC, plus wewnątrz)

JP402 - gniazdo wentylatora (Fan 2)

JP403 - gniazdo wentylatora (Fan 1)


Przewód Ethernetowy

Pin Kolor Funkcja Piny dla kabla prostego

(MDI, EIA/TIA568A)

Piny dla kabla krosowanego

(MDI, EIA/TIA568B)

1 Green TX+ Data 1 3
2 Green/White TX- Data 2 6
3 Orange RX+ Data 3 1
4 Niebieski - 4 4
5 Blue/White - 5 5
6 Orange/White RX- Data 6 2
7 Brown - 7 7
8 Brown/White - 8 8

Przewód szeregowy typu Null-modem

Pin DB9 Funkcja Pin DB9 Pin DB25
1 + 4 + 6 CD + DTR + DSR N/C N/C
N/C CD + DTR + DSR 1 + 4 + 6 6 + 8 + 20
2 RxD 3 2
3 TxD 2 3
5 GND 5 7
7 + 8 RTS + CTS 7 + 8 4 + 5

N/C – brak podłączenia (not connected).


--Archon 00:07, 8 wrz 2007 (CEST)