modified on 21 lip 2010 at 12:52 ••• 4 545 views

Support Output File

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Plik obsługowy (support file) używany jest do debugowania MikroTik RouterOS i szybszego rozwiązywania pytań o obsługę. Wszystkie informacje o routerze MikroTik są przechowywane w pliku binarnym, który jest umieszczony na routerze i może być pobrany z routera przy użyciu ftp. Plik nie zawiera haseł użytkowników, więc nie rozpowszechniasz poufnych informacji wysyłając nam ten plik.

Specyfikacja

Wymagany pakiet: system

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /system

Wykorzystanie sprzętu: Niewielkie

Tworzenie Support Output File

Nazwa polecenia: /system sup-output

Przykład

Tworzenie Support Output File:

[admin@MikroTik] > system sup-output
creating supout.rif file, might take a while
...................
done
[admin@MikroTik] >

Przeglądanie plików przechowywanych w routerze:

[admin@MikroTik] > file print
 # NAME             TYPE SIZE         CREATION-TIME    
 0 supout.rif          .r.. 277042        jan/23/2008 18:03:29
[admin@MikroTik] >