modified on 1 lip 2010 at 11:23 ••• 6 502 views

Synchronizacja GPS

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Odbiornik Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) może być użyty przez MikroTik RouteroS aby uzyskać dokładne położenie oraz czas (który może być użyty jako źródło czasu NTP)

Specyfikacja

Wymagane pakiety: gpss

Wymagana Licencja: Level1

Poziom menu: /system gps

Standardy i Technologie: GPS, NMEA 0183, Simple Text Output Protocol

Wykorzystanie Sprzętu: Niewielkie

Opis

Gobalny System Pozycjonowania (GPS) jest używany do określenia prezycyjnej lokalizacji odbiornika GPS. Są dwa typy usługi GPS:

 • Usługa Precyzyjnego Pozycjonowania (PPS), która jest używana przez U.S i Siły Sojusznicze, niektóre agencje rządu U.S i wybrani użytkownicy cywilni zaakceptowani przez rząd U.S. Jego dokładność wynosi: 22m dla szerokości, 27,7 dla długości i 200ns dla czasu
 • Usługa Standardowego Pozycjonowania (SPS) może być używana przez wszystkich użytkowników na całym świecie bez żadnych opłat lub ograniczeń poza celowym ograniczeniem dokładności do 100m dla szerokości, 156 dla długości i 340ns dla czasu

System GPS składa się z 24 satelitów na 6 różnych sferach orbitalnych o okresie obrotu 12h. Dzięki temu, przynajmniej 5, ale zazwyczaj 6 lub więcej satelitów jest widocznych w każdym czasie w każdym miejscu na Ziemii. Odbiornik GPS oblicza bardziej lub mniej dokładną pozycję (długość geograficzną, szerokość i wysokość), prędkość (w 3 wymiarach) i czas w oparciu o sygnały odbierane od 4 satelitów (trzy są używane do określenia pozycji 2D a czwarty do określenia czasu i obliczenia wysokości - pozycja 3D), które są nadawanymi informacjami potrzebnymi do obliczenia ich aktualnej pozycji (orbity satelity oraz informacji i orbitach wszystkich satelitów w systemie) oraz czasu UTC (czas GPS i korekcji dewiacji UTC).

MikroTik RouterOS może komunikować się z wieloma odbiornikami GPS zdolnymi do wysłania swojej pozycji oraz czasu przez szeregową asynchroniczną linię lub USB przy użyciu NMEA 0183, NMEA/RTCM lub Simple Text Output Protocol. Pamiętaj, że być może musisz skonfigurować szeregowy port routera. Dla przykładu, wiele obiorników GPS pracuje z bitratem 4800 b/s, taka sama wartość powinna być ustawiona w menu /port dla odpowiedniego portu szeregowego.

Dokładny czas jest głównie używany przez wbudowany serwer NTP, który może używać do jako źródło czasu bez dodatkowej konfiguracji, jeśli GPS ustawia czas systemowy.

Synchronizacja poprzez Odbiornik GPS

Poziom menu: /system gps

Opis własności

enabled (yes | no) - określa, czy router będzie się komunikował z odbiornikiem GPS

port (name) - port, który będzie używany do komunikacji z odbiornikiem GPS

set-system-time (time) - określa, czy ustawiać czas systemowy do wartości otrzymanej z odbiornika GPS

Uwagi

Jeżeli synchronizujesz czas systemowy z odbiornikiem GPS, powinieneć poprawnie wybrać strefę czasową, jeżeli jest inna niż UTC, ponieważ satelity nadają czas wg strefy czasowej UTC +00:00

Przykład

Aby umożliwić komunikację z GPS przez port serial0:

    port: (unknown)
  set-system-time: yes
[admin@MikroTik] system gps> set enabled=yes port=serial0
[admin@MikroTik] system gps> print
      enabled: yes
        port: serial0
  set-system-time: yes
[admin@MikroTik] system gps>

Monitorin GPS

Poziom menu: /system gps monitor

Opis

To polecenie pozwala monitorować dane otrzymane z odbiornika GPS

Opis własności

altitude (read-only: text) - wysokość aktualnej lokalizacji

date-and-time (read-only: text) - data i czas UTC otrzymana z serwera GPS

latitude (read-only: text) - szerokość geograficzna aktualnej lokalizacji

longitude (read-only: text) - długość geograficzna aktualnej lokalizacj

speed (read-only: text) - średnia prędkość

valid (read-only: yes | no) - określa, czy otrzymane informacje są poprawne czy nie(tj. możesz ustawić odbiornik GPS w tryb demo, aby przetestować połączenie, w tym przypadku będziesz otrzymywać informacje, ale nie będą one poprawne)

Przykład

[admin@MikroTik] system gps> monitor
  date-and-time: jul/23/2003 12:25:00
    longitude: "E 24 8' 17''"
     latitude: "N 56 59' 22''"
     altitude: "-127.406400m"
      speed: "0.001600 km/h"
      valid: yes

[admin@MikroTik] system gps>